اخبار فارس من فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

اردوان مجیدی

پژوهشگر و تحلیلگر

تعداد اخبار ۵۹
سکوهای تاثیرگذار تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
پادشاه لخت در تمدن سایبری
اجتماعی | ۱۳۹۹/۶/۲
میدانی برای یادگیری باز
اجتماعی | ۱۳۹۹/۶/۱
رمز ارز مرموز
اجتماعی | ۱۳۹۹/۵/۷
همراه اول