پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۸

فرهاد دژپسند

وزیر امور اقتصادی و دارایی

تعداد اخبار ۱۱۹
مصاحبه اختصاصی فارس با وزیراقتصاد
چندرسانه ای | ۱۴۰۰/۱/۱۴
همراه اول