اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

پرویز کرمی

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

تعداد اخبار ۶۵۹
همراه اول