اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان
آرشیو اخبار - ۱۴۰۲-۹-۱۴
همراه اول