اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بازار فرش تبریز

بازار فرش تبریز

۳۰ حمید حامد حق‌دوست ۰۰:۰۱
بندرگاه غرق در  بی‌آبی

بندرگاه غرق در بی‌آبی

۲۶ علی حامد حق دوست ۰۷:۵۳
 سمفونی نمکزار دریاچه ارومیه

سمفونی نمکزار دریاچه ارومیه

۳۰ علی حامد حق دوست ۰۰:۰۲
قاب‌های سرخ حماسه

قاب‌های سرخ حماسه

۳۵ حمید حامد‌حق‌دوست ۲۳:۱۸
برداشت متفاوت ترین سیب در  زنوز و مرند

برداشت متفاوت ترین سیب در زنوز و مرند

۲۴ علی حامد حق دوست ۰۸:۱۹
همایش ملی روز شعر و ادب فارسی

همایش ملی روز شعر و ادب فارسی

۲۹ علی حامد حق دوست ۰۸:۳۹
شهریارِ عاشقانه‌های پرشورِ شعر و ادب

شهریارِ عاشقانه‌های پرشورِ شعر و ادب

۲۸ علی حامد حق دوست ۰۰:۱۰
باربران بازار تبریز

باربران بازار تبریز

۳۰ حمید حامدحق‌دوست ۱۰:۳۶
مسابقه  رزم‌آوران در خط پایان

مسابقه رزم‌آوران در خط پایان

۲۷ علی حامد حق دوست ۱۳:۲۱
مستند مسابقه رزم آوران

مستند مسابقه رزم آوران

۳۰ علی حامد حق دوست ۱۰:۱۹
کوچه پس کوچه‌های قدیم تبریز

کوچه پس کوچه‌های قدیم تبریز

۲۴ علی حامد حق دوست ۰۸:۱۸
شام غریبان حسینی در تبریز

شام غریبان حسینی در تبریز

۱۸ حمید حامدحق‌دوست ۰۱:۱۲
پس از سوگ عاشورا

پس از سوگ عاشورا

۳۰ علی حامد حق دوست ۲۲:۱۴
عزاداری ظهر عاشورا در تبریز

عزاداری ظهر عاشورا در تبریز

۲۱ علی حامد حق دوست ۱۹:۱۳
آئین «شمع گردانی» در تبریز

آئین «شمع گردانی» در تبریز

۲۵ علی حامد حق دوست ۰۸:۱۹
کودکان حسینی

کودکان حسینی

۲۶ حمید حامد حق دوست ۰۰:۲۷
پر بازدیدها
همراه اول