شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۹

استانها  /  فارس

فقر، بحران مالی جهانی

هفدهم اکتبر، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی ریشه‌کنی فقر نام‌گذاری شده و این در حالی است که امروز حجم قابل‌توجهی از مردم جهان با پدیده «فقر» دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

فقر، بحران مالی جهانی

به گزارش خبرگزاری فارس از فیروزآباد، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که امروزه معیشت دغدغهٔ اصلی مردم را شکل می‌دهد و باور ما این است که نیازمند به یک مطالعه ساختارمند در مورد فقر هستیم.

برای فهم مسائل و از جمله فقر باید به دو موضوع کلیدی تاریخ‌ساز توجه کنیم که در وهله نخست رقابت میان کشورها و گروه‌ها، شکل تجسد یافتهٔ رقابت میان اندیشه‌ها است.

بنابراین برای فهم مشکل حال باید از اندیشه‌ها شروع کنیم.

هر جامعه‌ای که خواهان تغییرات اعتلا بخش است باید تکلیف خود را با دو نیاز اندیشه‌ای راهبردی روشن کند: که نخست بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهندهٔ وضع موجود چیست؟ و دوم این‌که فهم خطوط کلی بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهندهٔ وضع مطلوب خواهد بود.

ایرانیان در صورت‌بندی وضعیت مطلوب، به‌مراتب ناکارآمدتر از صورت‌بندی وضعیت نامطلوب هستند و این مسئله، ما را دچار سرگشتگی کرده است.

نقطه عزیمت ما برای بررسی فقر باید مسئله نابرابری‌های ناموجه و ساختارهای نهادی ریشه‌داری باشد که به طرز شگفت‌انگیزی توانایی ایجاد نابرابری غیرموجه را دارد و در یک درهم تنیدگی با گسترش فقر هم همراه می‌شود.

 نمود توسعه در برنامه‌ها و شرایط حال کشور دیده نمی‌شود

نمود این سرگشتگی این است که در دنیا، ایران از کشورهای پیشگام برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود اما در حال حاضر، نمود توسعه در برنامه‌ها و شرایط حال کشور دیده نمی‌شود.

بزرگ‌ترین ریشه استمرار و گسترش فقر در ایران این است که ما تکلیف خود را با این پدیده، به لحاظ مفهومی و نظری روشن نکرده‌ایم و معیارهای سنجش آن، دچار کاستی‌های جدی است.

مناسبات رانتی، اعتماد متقابل را به حاشیه می‌راند

اساس ماجرای مناسبات رانتی این است که نظم اجتماعی متکی به اعتماد متقابل را به حاشیه می‌راند و به الگوی مبتنی بر ستیز و حذف نزدیک می‌شود.

بزرگ‌ترین ریشهٔ استمرار و گسترش فقر در ایران این است که ما درباره فقر به لحاظ مفهومی و نظری دچار مشکل هستیم و در غیاب این دو متر و معیارهای سنجش فقر دچار کاستی جدی است

معیارهای سنجش فقر دچار کاستی جدی

در تمام ادبیاتی که در دنیا درزمینهٔ مذمت فقر مطرح‌شده، فرض‌بنیادی، صحبت در مورد جامعه‌ای است که تولید را تشویق می‌کند.

مناسبات نابرابر ساز، بزرگ‌ترین نیروی شدت بخشی به وابستگی‌های ذلت آور دنیای خارج است.

اساس ماجرای مناسبات رانتی این است که نظم اجتماعی متکی به اعتماد متقابل و همکاری را به حاشیه می‌راند و نظم اجتماعی را به الگوی رفتاری مبتنی بر ستیز و حذف متمایل می‌کند و این بحث مطرح می‌شود که در همه ساحت‌های زندگی جمعی بحران کمیابی را شدت می‌بخشد و تا زمانی که بحران کمیابی تشدید می‌شود امکان حل‌وفصل مسئلهٔ فقر هم وجود نخواهد داشت.

هم‌ساخت جغرافیایی ایران و هم ساخت سیاسی و اقتصادی آن در طول تاریخ نقش نیروی محرکهٔ بازتولید نابرابری‌های ناموجه را داشته است. اینکه اعتنای ما به نابرابری نزدیک به صفر است، می‌تواند جزو شگفتی‌های این علم (اقتصاد) باشد. ما به همین مناسبات خو گرفته‌ایم و کاری با آن نداریم.

ناباروری رکن اصلی نابرابری در ایران است

کل ادبیاتی که درزمینهٔ فقر وجود دارد، بر این فرض‌بنیادی استوار است که در مورد جامعه‌ای صحبت می‌کند که وجه غالب ساختار نهادی آن تشویق‌کنندهٔ تولید است.

بنابراین نابرابری‌های مربوط به تولید را در کانون توجه خود قرار داده است. در حالی رکن اساس نابرابری در ایران خصلت نابارور بودنش است.

یعنی خصلت رانتی برخورداری‌ها شدت دهنده به نابرابری‌ها است. یک بعد این قضیه مسئلهٔ ناباروری است و بعد دیگر آن که مسئلهٔ امنیت ملی ما را هم شامل می‌شود، این است که این مناسبات نابرابر ساز بزرگ‌ترین نیرومحرکهٔ شدت بخشی به وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج هم هست.

*تنبلی علت بسیاری از فقرها

آیت‌الله سید عزیزاله هاشمی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در فیروزآباد اظهار داشت: اسلام فقر مادی را یک پدیده غیرطبیعی می‌داند که علت بسیاری از فقرها تنبلی و عدم پشتکار افراد است.

وی با اشاره به فرموده امام علی (ع) افزود: هر کس بر رنج ناشی از کار بردباری نورزد، باید فقر را تحمل کند.

نماینده ولی‌فقیه در شهرستان فیروزآباد ادامه داد: آن گاه که اشیاء جفت شوند تنبلی و کم‌کاری با هم جفت گردند و فقر تولد می‌شود.

بی‌برنامگی عامل پیدایش فقر

هاشمی زاده اضافه کرد: همچنین بی‌برنامگی یا برنامه‌ریزی نادرست به پیدایش فقر در سطح افراد و جوامع می‌انجامد که به همین جهت امام علی (ع) نداشتن برنامه در زندگی و سوء تدبیر را عامل فقر دانسته است.

وی بیان داشت: از عوامل دیگر فقر ربا خوردن است که خداوند برکت را از سود به‌دست‌آمده از معامله و قرض ربوی، برداشته است.

امام‌جمعه فیروزآباد ابراز داشت: ممکن است علت فقر تحمیلی باشد که مهم‌ترین عوامل این نوع فقر عبارت است از عوامل طبیعی مانند زلزله، آتش‌سوزی، سیل، سرقت و خشک‌سالی مرگ یا معلولیت سرپرست خانواده. همچنین مهم‌ترین عوامل پیدایش فقر تحمیلی را باید در عرصه اقتصاد جست‌وجو کرد و عامل اصلی در بیان این عوامل، نوع روابط اقتصادی حاکم بر جامعه است.


روابط ناسالم اقتصادی موجب شکاف طبقاتی

هاشمی زاده گفت: روابط ناسالم اقتصادی بر بسیاری از مردم تأثیر و شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می‌بخشد و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند.

وی با اشاره به آثار فقر خاطرنشان کرد: ازآنجاکه فقر پدیده‌ای اقتصادی است، به طور طبیعی در حوزه اقتصاد آثاری ویران گر برجای می‌گذارد و چنانچه به موقع شناسایی و نابود نشود، مانند غده‌ای سرطانی گسترش یافته و جامعه را فرا می‌گیرد و به مرگ اجتماع می‌انجامد.

امام‌جمعه فیروزآباد تصریح کرد: فقر خطرناک‌ترین بیماری است که جامعه را تهدید می‌کند و در صورت عدم تسریع در درمان آن، جامعه دچار اختلال و فروپاشی و در نهایت باعث از دست رفتن دین و معنویت می‌گردد.

هاشمی زاده با بیان این که فقر موجب ناتوانی و غربت می‌شود افزود: انسان بی نیاز هرجا باشد وسایل آسایش برایش فراهم است، ولی فرد نیازمند اگرچه در وطن خود به سر می‌برد، ولی از آنجا که فقیر است باید برای ادامه حیات خود به سوی دیگران دست نیاز دراز کند تا بتواند زندگی خود را تأمین کند و اگر به این منوال زندگی خود را بگذراند، روزی جامعه و حتی اقوام و بستگان رهایش می‌کنند.

وی با اشاره به آثار فقر ادامه داد: نقص عقل و دین، ناتوانی و غربت، ذلت و خواری، فساد اداری، ضعف عقیده، بی‌عفتی، ناامیدی، انحراف اخلاقی، فقدان منزلت اجتماعی و انزوای سیاسی از جمله آثار فقر است.

امام‌جمعه فیروزآباد راه‌های پیشگیری از فقر را صدقه دادن، امانت‌داری، پرهیزگاری، فروتنی، محکم‌کاری و درستی کار و مهاجرت عنوان کرد.

هدف کمیته امداد خودکفا شدن نیازمندان است

در ادامه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) فیروزآباد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در فیروزآباد اظهار داشت: ما در کمیته امداد به جامعه هدف خود کمک می‌کنیم تا افراد تحت پوشش بتوانند روی پای خود ایستاده و خودکفا شوند.

وی افزود: کمیته امداد و دولت باید خود را خادم مردم و ایتام بدانند و با تلاش خالصانه برای ریشه‌کن کردن فقر فداکاری کنند.

علیرضا مرادی ادامه داد: ریشه‌کنی فقر و محرومیت نیازمند عزمی ملی است که باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود کشور و پشتیبانی همه ترجمان‌ها تأکید شود.

ریشه‌کنی فقر، نیازمند عزم ملی

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه کرد: یکی از برنامه‌های بسیار خوب کمیته امداد برای ریشه‌کن کردن فقر خودکفا نمودن مددجویان می‌باشد که خوشبختانه تا کنون کمیته امداد در این زمینه بسیار موفق بوده و از ابتدای سال 99 تعداد 145 خانوار تحت حمایت، خودکفا شده‌اند که به ریشه‌کن کردن فقر در یک خانواده کمک می‌کند.

مرادی با تأکید بر اینکه کمیته امداد آماده پرداخت وام‌های اشتغال به مددجویان دارای شرایط دریافت وام بوده افزود: وام‌های پرداختی به مددجویان با حساسیت و دقت پرداخت و مددجویان تا زمان خودکفا شدن توسط این نهاد رصد خواهند شد.

رئیس کمیته امداد فیروزآباد گفت: سایر کمک‌های کمیته امداد به مددجویان از جمله موردی، معیشت و ... نیازهای مقطعی آن‌ها را برطرف می‌نماید که تأثیری در ریشه‌کن کردن فقر خانواده‌ها ندارد.

مرادی بیان داشت: خوداشتغالی، کمک به زنان سرپرست خانوار و حتی تسهیلات در قالب رونق تولید و کسب‌وکار، عناوین سرفصل‌هایی است که کمیته امداد امام خمینی به‌سوی آن‌ها هدایت می‌کند.

وی تصریح کرد: همه این اقدامات یک نتیجه در بر دارد و آن هم افزایش فعالیت‌های اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و حرکت به سمت جامعه پویا و درآمدزا به جای جامعه مصرف‌کننده و هزینه زا خواهد بود‌.

انتهای پیام/ ن

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول