اخبار فارس من فارس TV افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا
پوستر | مهاجر سرزمین آفتاب درگذشت

پوستر | مهاجر سرزمین آفتاب درگذشت

۱ علیرضا ذاکری ۱۶:۱۷
پوستر | آماج تهمت‌ها

پوستر | آماج تهمت‌ها

۱ ۱۶:۵۹
پوستر | ما شیفتگان خدمتیم

پوستر | ما شیفتگان خدمتیم

۲ علیرضا ذاکری ۱۶:۳۲
طرح | اعتیاد اقتصادسوز

طرح | اعتیاد اقتصادسوز

۱ ۱۸:۱۱
طرح| عاشق شوید

طرح| عاشق شوید

۲ ۱۶:۵۴
طرح| کربلایِ مشهد

طرح| کربلایِ مشهد

۱ علیرضا ذاکری ۱۴:۴۴
طرح| عشق و هدف شهید چمران

طرح| عشق و هدف شهید چمران

۱ ۱۹:۲۵
طرح| به فکر آب باش

طرح| به فکر آب باش

۱ ۱۹:۳۹
پوستر | قطعه ای از بهشت

پوستر | قطعه ای از بهشت

۱ علیرضا ذاکری ۲۲:۲۸
همراه اول