اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان
کارتون| بحرین، فدای بقای تاج تخت شد

کارتون| بحرین، فدای بقای تاج تخت شد

۲ محمدعلی رجبی ۱۴:۴۱
کاشت بذر ترور در اغتشاشات زن زندگی آزادی

کاشت بذر ترور در اغتشاشات زن زندگی آزادی

۱ سعیده جایدری ۱۴:۰۳
حقیقت روشن می شود

حقیقت روشن می شود

۱ علیرضا ذاکری ۱۴:۱۷
چراغی که ایزد برفروزد

چراغی که ایزد برفروزد

۱ ۱۷:۱۶
قرآن سوزی؛ بازگشت اروپا به قرون وسطی

قرآن سوزی؛ بازگشت اروپا به قرون وسطی

۱ محمدعلی رجبی ۱۸:۵۰
رسانه های زباله پسند

رسانه های زباله پسند

۱ محمدعلی رجبی ۱۴:۰۱
کارتون |  خارج از قاب بی بی سی و اینترنشنال

کارتون | خارج از قاب بی بی سی و اینترنشنال

۱ محمدعلی رجبی ۱۸:۴۸
کارتون | جنایت جنگی سردشت با طعم سیر و پیاز

کارتون | جنایت جنگی سردشت با طعم سیر و پیاز

۱ علیرضا ذاکری ۱۴:۳۲
کارتون | در بند کوکنار

کارتون | در بند کوکنار

۱ علیرضا ذاکری ۱۸:۳۷
کارتون | این سوال توی جزوه نبود!

کارتون | این سوال توی جزوه نبود!

۱ محمدعلی رجبی ۱۶:۵۰
کارتون | وام مردم در جیب کارمندان بانک‌ها

کارتون | وام مردم در جیب کارمندان بانک‌ها

۱ روح الله طهماسبی ۱۶:۱۱
کارتون | نمای بسته، برای ذهن های بسته

کارتون | نمای بسته، برای ذهن های بسته

۱ محمدعلی رجبی ۱۴:۴۸
کارتون | چاقو صدا ندارد

کارتون | چاقو صدا ندارد

۱ محمدعلی رجبی ۱۷:۰۵
همراه اول