اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

با کودکی که عزیز از دست داده چه کنیم؟!

یچه‌ها وقتی عزیزی را از دست می‌دهند مثل بزرگترها نمی‌توانند سوگواری کنند برای همین واکنش‌های متفاوتی در هر سن نسبت به از دست‌دادن عزیزان‌شان دارند. اگر خانواده در جریان نوع خاص سوگواری کودک نباشند ممکن است متوجه آسیب‌هایی که در این شرایط بچه را تهدید می‌کندنباشند.

اخبار مرتبط
همراه اول