اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

استانها  /  مرکزی

بررسی عملکرد دو مربی تیم آلومینیوم اراک از نگاه آمار و ارقام در لیگ بیستم

بررسی آمار و ارقام تیم فوتبال آلومینیوم اراک درفصل گذشته رقابت‌های لیگ برتر حاکی از آن است که تیم با هدایت خطیبی در کسب امتیاز و با هدایت منصوریان در خط دفاعی موفق عمل کرده است.

بررسی عملکرد دو مربی تیم آلومینیوم اراک از نگاه آمار و ارقام در لیگ بیستم

خبرگزاری فارس ـ سیدعلی بنی جمالی؛ بالاخره بعد از ماه‌ها کش و قوس در باشگاه آلومینیوم اراک و بعد از چندین تعویض در اعضای هیأت مدیره باشگاه و استعفا عباسی مدیرعامل موفق باشگاه و انتصاب محرابی به عنوان مدیرعامل، رسول خطیبی به عنوان سرمربی باشگاه انتخاب شد.

اما برای بررسی بهتر عملکرد این تیم در لیگ بیستم از نظر آمار و ارقام و همچنین عملکرد دو سرمربی این تیم یعنی خطیبی و منصوریان به بررسی می‌پردازیم.

تیم آلومینیوم در لیگ بیستم 30 بازی انجام داده است که آمار و ارقام به شرح زیر است.

از 30 بازی 37 امتیاز به دست آورده است که به ازای هر بازی 1.2 امتیاز کسب کرده است، در 30 بازی 25 گل زده است که به ازای هر بازی0.8  گل زده می‌شود که از نظر خط حمله نمی‌توان این خط حمله را موفق دانست.

در این بازی 33 گل خورده دارد که بازهم نمی‌توان گفت که خط دفاع موفقی داشته است.

عملکرد این تیم در خانه

*در خانه 15 بازی انجام داده که توانسته 19 امتیاز کسب کند که به ازای هر بازی 1.2 امتیاز خواهد بود که برای تیمی که در خانه بازی می‌کند نمی‌تواند نتیجه مطلوبی باشد.

* در این تیم 15 بازی 14 گل به ثمر رسانده شده است که به ازای هر بازی 0.8  گل می‌باشد که آن‌هم نمی‌تواند برای تیمی که در خانه خود بازی می‌کند نتیجه دلخواهی باشد.
* در این 15 بازی 19 گل دریافت کرده است که به ازای هر بازی 1.2 گل می‌باشد که برای بازی در خانه نشان از عملکرد ضعیف خط دفاع می‌باشد.

در خانه از 15 بازی 4 برد و 7 مسای و 4 باخت و 14 گل زده و 19 گل خورده و کسب 19 امتیاز عملکرد این تیم بوده است.

عملکرد این تیم در بیرون از خانه

*در بیرون از خانه 15 بازی 18 امتیاز کسب کرده است و به ازای هر بازی 1.2 امتیاز  کسب کرده است.

*در 15 بازی خانگی 11 گل زده است که به ازای هر بازی 0.7 گل زده که به هیچ‌وجه نمی‌تواند خط حمله قابل قبولی باشد.

* در همین 15 بازی 14 گل خورده است که به ازای هر بازی 0.9 گل خورده می‌باشد که می‌توان تا حدودی خط دفاعی این تیم را با عملکرد بهتری دید.

مقایسه بازی در خانه و بیرون از خانه

این تیم در خانه و بیرون از خانه در هر کدام 4 پیروزی به دست آورده است که زیاد تفاوتی دیده نمی‌شود در 15 بازی در خانه 7 مساوی و در بیرون خانه نیز 6 مساوی به دست آورده است که آن‌هم تفاوتی ندارد.
در خانه 4 باخت و در بیرون خانه 5 باخت داشته است که می‌توان عملکرد در خانه را بهتر دانست خط حمله این تیم در خانه 14 گل زده و در بیرون خانه 11 گل که خط حمله این تیم در خانه نتیجه بهتری را به دست آورده است.

خط دفاع این تیم در خانه 19 گل دریافت کرده و در بیرون خانه 14 گل که عملکرد خط دفاعی این تیم در بیرون از خانه بهتر بوده است.

عملکرد این تیم به سرمربیگری رسول خطیبی

تیم آلومینیوم با سرمربیگری خطیبی 15 بازی انجام داده که توانسته 5 برد و 7 مساوی به دست آورده است و در کارنامه وی یک باخت ثبت شده و خط حمله نیز 15 گل زده دارد و خط دفاع آن 14 گل خورده است و 22 امتیاز کسب کرده است.

*از 15 بازی که انجام داده شده است 22 امتیاز کسب کرده است که به ازای هر بازی 1.4 امتیاز می‌باشد.

*در 15 بازی نیز 15 گل به ثمر رسانده که به ازای هر بازی یک گل می‌باشد که برای خط حمله در خانه نمی‌توان عملکرد مثبتی بوده است.

* همچنین در 15 بازی برگزار شده 14 گل دریافت کرده است که به ازای هر بازی 0.9 گل می‌باشد که می‌توان گفت خط دفاع این تیم عملکرد بهتری داشته است.

عملکرد این تیم با خطیبی در خانه

*8 بازی انجام داده که 13 امتیاز کسب کرده و 3 برد و 4 مساوی به دست آورده است و تنها یک باخت در کارنامه خود دارد و خط حمله این تیم 10 گل زده و خط دفاعی این تیم 8 گل دریافت کرده است.

*از 8 بازی انجام شده 13 امتیاز کسب کرده است که به ازای هر بازی 1.6 امتیاز می‌باشد که هرچند مطلوب نیست اما قابل قبول می‌باشد.

*در 8 بازی خانگی 10 گل به ثمر رسانده است که به ازای هر بازی 1.2 گل می‌باشد که خط حمله این تیم هر چند موفق بوده است اما قابل قبول می‌باشد

*در 8 بازی خانگی 8 گل خورده دارد که به ازای هر بازی یک گل خورده می‌باشد که این هم را نمی‌توان گفت خط دفاع موفق.

عملکرد این تیم با خطیبی در خارج از خانه

7 بازی برگزار کرده که 9 امتیاز کسب کرده و 2 برد و 3 مساوی و دو باخت حاصل کار وی در خارج از خانه بوده است و خط حمله این تیم 5 گل زده و خط دفاعی آن 6 گل خورده را در کارنامه خود ثبت کرده است.

*در 7 بازی انجام شده 9 امتیاز کسب کرده که به ازای هر بازی 1.2 می‌باشد که تا حدود قابل قبول می‌باشد.
* در 7 بازی خط حمله این تیم 5 گل به ثمر رسانده که به ازای هر بازی 0.7 گل زده می‌باشد که به هیچ‌وجه قابل قبول نمی‌باشد.

* در 7 بازی خط دفاع این تیم 6 گل دریافت کرده است که به ازای هر بازی 0.8 گل خورده می‌باشد که تا حدودی می‌توان عملکرد خط دفاعی را پذیرفت.

عملکرد این تیم به سرمربیگری علیرضا منصوریان

تیم آلومینیوم در دور برگشت با سرمربیگری منصوریان 13 بازی برگزاری کرده است که 3 پیروزی و 6 مساوی و 4 باخت به دست آورده است خط حمله 8 گل زده و خط دفاع 12 گل دریافت کرده است.

*از 13 بازی انجام شده 14 امتیاز به دست آورده که به ازای هر بازی 1.07 امتیاز می‌باشد که نمی‌تواند نتیجه خوبی باشد.

* در 13 بازی خط حمله این تیم 8 گل زده است که به ازای هر 0.6 گل زده می‌باشد که به هیچ عنوان از خط حمله این تیم قابل پذیرش نمی‌باشد.

*خط دفاع این تیم در 13 بازی 12 گل دریافت کرده است که به ازای هر بازی 0.9 گل خورده می‌باشد که عملکرد خط دفاع را می‌توان قابل قبول خواند.

عملکرد این تیم با منصوریان در خانه

*6 بازی در خانه انجام شده که یک پیروزی و 3 تساوی و دو باخت و کسب 6 امتیاز با 3 گل زده و 5 گل خورده حاصل کار این تیم در خانه بوده است.

*6 بازی انجام شده 6 امتیاز کسب شده که به ازای هر بازی 1 امتیاز می‌باشد، عملکرد این تیم در خانه در حد متوسط می‌باشد.

*در 6 بازی انجام شده 3 گل به ثمر رسانده که برای هر بازی 0.5 گل می‌باشد که ضعف خط حمله را نشان می‌دهد.

* در این 6 بازی نیز 5 گل دریافت کرده که برای هر بازی 0.8 گل خورده می‌باشد که در حد متوسط می‌باشد.

عملکرد این تیم با منصوریان در خارج از خانه

این تیم در بازی‌های خارج از خانه 7 بازی انجام داده است که دو برد و دو تساوی و سه باخت حاصل کار تیمی بوده و توانسته 8 امتیاز کسب کند و خط حمله این تیم 5 گل به ثمر رسانده است و 7 گل خط دفاعی دریافت کرده است.

* در خانه از 7 بازی انجام شده 8 امتیاز کسب کرده که برای هر بازی 1.1 امتیاز می‌باشد که در حد متوسط می‌باشد.

* از 7 بازی انجام شده در خارج از خانه خط حمله این 5 گل به ثمر رساند که به ازای هر بازی0.7 گل خورده می‌باشد که عملکرد خط دفاعی خوب بوده است.

مقایسه عملکرد خطیبی با منصوریان

آلومینیوم با مربیگری خطیبی 15 بازی انجام داده  که 22 امتیاز کسب کرده است و 5 برد و 7 مساوی و سه باخت با 15 گل زده و 14 گل خورده نتیجه کار او بوده است.

همین تیم با مربیگری منصوریان 13 بازی برگزار شده که 14 امتیاز به دست آورده و 3 برد و 6 مساوی و 4 باخت حاصل کار او بوده است با 9 گل زده و 12 گل خورده نیز به دست آورده است.

همان‌طوری که می‌بینیم خطیبی در کسب امتیاز موفق‌تر عمل کرده است و با 5 پیروزی نیز عملکرد بهتری داشته و در تساوی تقریباً یکی بوده خطیبی نیز در خط حمله بهتر بوده است ولی در خط دفاعی منصوریان بهتر بوده است این در حالی است که منصوریان دو بازی کمتر از خطیبی تیم را رهبری کرده است.

در خانه

خطیبی 8 بازی 13 امتیاز کسب کرده  که با 3 برد و 4 مساوی و یک باخت حاصل کار او بوده است، خط حمله 10 گل زده است و خط دفاعی 8 گل خورده است.

منصوریان در خانه 6 بازی کرده که 6 امتیاز به دست آورده است که حاصل کارش یک برد و 3 مساوی و دو باخت می‌باشد خط حمله سه گل زده و 5 گل خورده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید خطیبی در کسب امتیاز موفق‌تر بوده و با 10 گل زده خط حمله بهتری نسبت به منصوریان داشته است در گل خورده منصوریان بهتر عمل کرده است.

در خارج از خانه

خطیبی 7 بازی 9 امتیاز کسب کرده که حاصل دو برد و 2 مساوی و 3 باخت بوده، در خط حمله 5 گل به ثمر رسانده و خط دفاعی تیم 7 گل دریافت کرده است.

در مقایسه عملکرد و سرمربی با توجه به تعداد مساوی بازی‌ها در امتیاز گیری تفاوت آن‌چنانی نیست.

در زدن گل نیز خط حمله هر دو مساوی می‌باشد در خط دفاعی منصوریان بهتر عمل کرده است و تفاوت گل خورده یک گل می‌باشد.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول