سوالات پرتکرار

همه سوالات

ثبت سوژه

ارسال فیلم

ساخت کمپین

ارسال خبر

انتخاب عکس

زمان مورد نیاز برای تایید مطالب

ایجاد حساب کاربری

مدیریت حساب کاربری

انتخاب موضوع

انتخاب چند رسانه

انتخاب تیتر مناسب

ویژگی های تیتر مناسب چیست؟

ارزش های خبری تیتر

هر خبر باید حاوی حداقل یکی از ارزش های خبری باشد. ارزش های خبری عبارتند از : چه کسی ، چه چیزی ، چگونه ، چه زمانی ، چرا و کجا. اما در تیتر انتخابی نباید به همه این سواات پاسخ داد تا مخطاب ترغیب به خواندن مطلب کامل داشته باشد . از همین جهت انتخاب تیتر اهمیت زیادی دارد.

چگونه حمایت افراد بیشتری را جذب کنم؟

برای هر کدام از مراحل پیگیری چند امضا مورد نیاز است؟

بعد ازرسیدن به حد نصاب امضا من چه کاری باید انجام بدم؟