انتشار : ۰۹:۳۸ , ۱۳۹۸ اسفند ۲۵ آخرین پیگیری: 4 ماه 1 روز 20 ساعت قبل
تخفیف و تقسیط شهریه دانشجویان به علت کرونا
رضا مؤذن زاده وزارت علوم تحقیقات و فناوری/ سازمان رفاه دانشجویان/ ملی 0نظر
ما دانشجویان خواهش می کنیم تا به علت شیوع این ویروس و کسادی کسب و کار مطالبات ما را پاسخ دهید:
تخفیف و تقسیط شهریه دانشجویان
تعلیق وصول چک های گرفته شده از دانشجویان
تعلیق دریافت اقساط وام دانشجویی
دریافت چک های بلند مدت برای شهریه ترم جاری
در حال پیگیری مطالبه
10000حمایت پیگیری در صحن مجلس
5000 حمایت پیگیری از عالی ترین مسئول
500 حمایت پیگیری از مسئول مربوطه
50 حمایت گزارش از مطالبه
60
انتشار: ۰۹:۳۸ , ۱۳۹۸ اسفند ۲۵
پیگیری های مرتبط
آخرین حامیان
دیدگاه تان را بنویسید
لطفا منتظر بمانید...
نظر شما ارسال گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد
نظر شما تایید و منتشر شد
دیدگاه ها
سوژه های پیشنهادی
سوژه های در حال رشد