انتشار : ۱۵:۳۶ , ۱۳۹۹ فروردین ۱۵
راه‌اندازی سامانه نظرسنجی برای انتصاب مسئولین
ناشناس وزارت کشور/ ملی 0دیدگاه
دهیاران و بخشداران در روستا و بخش همچنین شهرداران در محدوده مناطق و نواحی شهری نقش حائز اهیمتی به عنوان مسوول ایفاءمی‌کنند و هر نوع کوتاهی آنها به منزله عدم خدمت‌رسانی به مردم آن روستا یا بخش یا منطقه است.
متأسفانه شکایات و انتقادات مردمی در زمینه تغییرکاربری اماکن و اراضی مزروعی، عمران و آبادانی، پاسخگویی به موقع و غیره در بیشتر موارد، راه به جایی پیش نمی‌برد و انتصابات بعدی، قطعاً بی‌مبنا خواهند بود.
بهتراست سامانه‌ای به منظور نظرسنجی و ارزیابی عملکرد ساکنان آن محل و مراجعان جهت اخذ نظرات دایر بر خدمت‌رسانی، برخورد و زمان‌بندی ارائه خدمت به شهروندان ایجاد شود و به صورت پیامکی یا اینترنتی این آراء جمع‌آوری شده و مبنای انتصابات بعدی آن دهیار، بخشدار و شهردار قرار گیرد.
دهیاری بخشداری نظرسنجی
در حال پیگیری مطالبه
10000حمایت پیگیری در صحن مجلس
5000 حمایت پیگیری از عالی ترین مسئول
500 حمایت پیگیری از مسئول مربوطه
50 حمایت گزارش از مطالبه
70
انتشار: ۱۵:۳۶ , ۱۳۹۹ فروردین ۱۵
آخرین حامیان
دیدگاه تان را بنویسید
لطفا منتظر بمانید...
نظر شما ارسال گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد
دیدگاه ها
سوژه های پیشنهادی
سوژه های در حال رشد