انتشار : ۲۱:۱۳ , ۱۳۹۹ خرداد ۱۰
لزوم احترام به ارباب رجوع در ادارات دولتی
ناشناس ادارات دولتی/ 3نظر
مدیران و متولیان رعایت ارزشها را از کارمندان به هر طریق ممکن خواسته و آموزش می‌دهند. احترام به مشتری و ارباب رجوع در ادارات خصوصاً دولتی مغفول مانده و عموماً فرهنگ بی‌توجهی و طلبکارانه حاکم است.
قطعاً با حاکم شدن احترام به ارباب رجوع این در ادارات و فرهنگ خدمت و پاسخگو بودن حاکم و رضایت‌مندی بیشتر حاصل خواهد شد.
احترام به ارباب رجوع در ادارات
در حال پیگیری مطالبه
50000حمایت پیگیری در صحن مجلس
10000 حمایت پیگیری از عالی ترین مسئول
1000 حمایت پیگیری از مسئول مربوطه
100 حمایت گزارش از مطالبه
211
انتشار: ۲۱:۱۳ , ۱۳۹۹ خرداد ۱۰
پیگیری های مرتبط
آخرین حامیان
دیدگاه تان را بنویسید
لطفا منتظر بمانید...
نظر شما ارسال گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد
نظر شما تایید و منتشر شد
دیدگاه ها
 
ناشناس ۰۹:۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صنعت خودروسازی فقط میتواند از طریق جانبرکفان سپاه نجات یافته و پیشرفته شود انشاالله
 
reza ۲۳:۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ باسلام.به نظرم سپاه وهم ارتش باید.به صنعت خودروسازی .ورودوکمک کنند.واین صنعت مهم را.که باجان ومال مردم سروکاردارد.ازدست مافیاورانتخواران بگیرند.ومطمئن باشندکه مردم پشتوانه آنهاهستند.دیگردوران دلال بازی ومافیاورانتخواری بایدبه پایان برسد.ولی نتیجه تولیدداخلی نبایدباعث گرانی خودروشود.بلکه همزمان که کیفیت بالا می رود.به خاطراینکه اولیدداخل می شود.قیمت خودروبایدبسیارارزانترشود.اگرمقام معظم رهبری اعلام می فرمایندکه مردم کالای داخلی بخرند.ازطرفی هم بایستی به تولیدکنندگان توصیه کنندکه قیمت کالای داخلی برای داخل کشوربایدارزان باشد.وبرای صادرات گران.چون به هرحال تولیدکنندگان یارانه تولیددریافت می کنندوتسهیلات ارزان قیمت دریافت می کنندحتمابایدکالایشان برای مردم ارزان باشد.که متاسفانه الان اینطورنیست وتولیدکنندگان داخلی ازهرصنف کالارابه مردم بسیارگران می فروشند.که دراین صورت مردم تکلیفی ندارندکالای داخلی بخرندواگرواردات باشدبهتراست.متاسفانه به طورمثال.تولیدکنندگان لبنیات الان بسیارکم فروشی وگرانفروشی می کنندوهیچ دستگاه نظلرتی هم برخوردنمی کند.وبنده برای چنین تولیدکنندگانی آرزوی مرگ دارم.چون درحق هم وطن خودنامردی می کنند.برویدبسته های ماست وپنیررابرسی کنید.مصرف کنتده.بیش از۵۰درصدپول آب می دهدونصف قوطی پنیرآب است.وهمینطورماست.کشک.دوغ .مقام معظم رهبری اگرمی فرمایندکالایی که تولیدنشابه داخلی داردنبایدازخارج خرید.این به شرطی می شودکه تولیدمشابه داخلی برای مردم بسیارارزانتروباکیفیت ترباشد.بااحترام.
 
reza ۰۰:۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ باسلام. متاسفانه درادارات ثبت اراک وشازند.باارباب رجوع بسیاربدوتوهین آمیزبرخوردمی شود.وازطرفی کارهای مردم راعمدبه تاخیرمی اندازندوقصدایجادجو.بدبینی درمردم نسبت به نظام اسلامی رادارند.وکسی هم نظارت وبرخوردی باآنهاندارد.لطفارسیدگی شود.به طورمثال کار۳روزه یایک هفته ای رابیشترازدوماه به طول می انجامند.که باعث ایرادخسارات جبران ناپذیربه ارباب رجوع می شود.مخصوصادرامرمهریه.خانومهای مظلوم وبی پناه.باحترام
سوژه های پیشنهادی
سوژه های در حال رشد