انتشار : ۱۱:۱۸ , ۱۳۹۹ شهریور ۱۲
اعتراض به آزمون ورود به حرفه مهندسی طراحی معماری شهریور 99
meisam وزارت راه و شهرسازی/ دیوان عدالت اداری/ سازمان بازرسی کل کشور/ 1 مجلس شورای اسلامی/ ملی 78نظر
جناب آقای حجت السلام و مسلمین محمد کاظم بهرامی؛ رئیس محترم دیوان عدالت اداری
جناب آقای حجت السلام و المسلمین حسن درویشیان؛ رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای حجت السلام و المسلمین نصرالله پژمان فر؛ رئیس محترم کمیسیون اصل 90 قانون اساسی
جناب آقای مهندس محمد اسلامی؛ وزیر محترم راه و شهرسازی
موضوع:
1 - رسیدگی به عدم رعایت حدود صلاحیت پروانه طراحی پایه 3 معماری، در آزمون‌های ورود به حرفۀ سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ شهریور 99
2 - الزام به انتشار حداقل یکی از راه‌حل‌های استاندارد پاسخ آزمون مذکور؛ در جهت رفع شائبۀ ایجاد محدودیت غیرقانونی در تعداد پذیرفته شدگان و همچنین رفع شائبۀ طرحِ سؤالاتی اشتباه و بدون پاسخ.
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی دفتر مقررات ملی ساختمان

با سلام و احترام؛ اینجانبان جمعی از فارغ التحصیلان و مهندسین رشتۀ معماری، نسبت به آزمون طراحی پایه 3 رشته معماری شهریور 1399 به شرح زیر عرض گلایه و شکایت داریم:
نخست؛ با توجه به اینکه آزمون فوق الذکر شأنی ندارد؛ مگر برای تشخیص و تاییدِ «صلاحیتِ» داوطلبان در امکانِ اخذ پروانۀ اشتغال طراحی معماری در «پایۀ 3»؛ و نیز از آنجایی که «صلاحیت» پروانۀ طراحی «پایه سه» معماری، مطابق ماده 12 آیین نامه اجراییِ قانونِ نظام مهندسی ساختمان و تبصره 1 و 2 آن و شیوه نامۀ همین ماده، پیوست 1 محدود است به ساختمان‌های گروه «الف»، با مقیاس «کاربری محله»، 1 یا 2 طبقه از روی زمین، مطابق شیوه نامه، از روی شالوده با حداکثر زیربنای 600 مترمربع؛ لذا طرحِ هرگونه سوالی در آزمون مذکور، بیش از «صلاحیتِ» مندرج در این پروانه، ناقضِ حداقل، اصل 46 قانون اساسی بوده و حقوق اولیۀ متقاضیان در امکانِ تحصیلِ این «صلاحیت» و شغل را به شدت تضییع می‌کند. به طوری که طراحیِ خواسته شده در آزمون طراحی معماری شهریور 99 ؛ بیش از دو طبقه روی شالوده، و بیش از 600 متر مربع، و حداقل 2 برابر مقادیر قانونی ذکر شده بود پیوست 2 و چنین می نماید که از متقاضیِ کسبِ صلاحیت یا گواهینامۀ رانندگی پایۀ 3 ، آزمون پایۀ 1 گرفته شود.
و دوم با توجه به وجود ظن و شائبۀ شدید در خصوص ایجاد محدودیت غیرقانونی در تعداد پذیرفته شدگان این آزمون؛ تقاضا داریم که حداقل یک نمونه از راه حل های فنی و منطقی این آزمون منتشر شوند که اگر شائبۀ اخیر درست باشد؛ تخلفی دیگر صورت گرفته است؛ در تعارض با اصل 46 قانون اساسی؛ چراکه علی القاعده وزارت راه و شهرسازی، فقط مکلف به احراز و تشخیصِ «صلاحیتِ» متقاضیان است؛ نه تشخیصِ «اصلحِ» ایشان. که بدیهی است در صورت رعایت این موضوع و تشخیصِ فقط «صلاحیتِ» متقاضیان، ممکن است در یک آزمون، تمامی متقاضیان، بدون کوچکترین رقابتی با یکدیگر، دارای این صلاحیت باشند و در آزمون و دوره‌ای دیگر، هیچ یک نتوانند؛ حداقل امتیاز لازم را برای احراز این «صلاحیت» تحصیل کنند و از آن بدتر این است که خدای نکرده با ایجاد چنین محدودیتهایی، مفهوم این «صلاحیت» را به جیبِ دارندگانِ فعلیِ این صلاحیت گره زده باشیم؛ تو گویی که سرقفلیِ این شغل و صلاحیت؛ جزو اموال و دارایی، یا میراث کسانی فرض شده باشد که قبلتر، و به هر طریق، این صلاحیت را تحصیل کرده‌اند؛ آن هم بعضا در دوره ای حتی بدون برگزاری آزمون، و یا با قبولی در آزمون‌هایی بسیار سهل تر از آزمون‌های فعلی.
همچنین شائبۀ دیگری نیز در خصوص این آزمون وجود دارد و آن شائبۀ نادرست بودن بعضی از سؤالات در ادوار گذشته است که با توجه به قیود ذکر شده و مورد تأکید در صورت سؤال، غیرقابل حل بوده؛ و از این جهت بعضاً اشتباه طرح شده اند. لذا موکداً درخواست داریم که دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی را ملزم نموده تا حداقل یک نمونه از راه‌حل‌های فنی و منطقیِ آزمون طراحی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان را در سایت رسمی دفتر مقررات ملی ساختمان و در کنار پاسخ سؤالات تستیِ این آزمون، منتشر نمایند. چرا که در غیر اینصورت و به واسطۀ ابهام در این سؤالات و ایجاد سردرگمی و اتلاف انرژی و زمانِ متقاضی، حقوق اولیۀ متقاضیان در امکانِ تحصیلِ این «صلاحیت» به شدت تضییع می‌شود که البته عقلاً و قانوناً، به نظر می‌رسد هیچ محک و میزانی نیز، برای رفع این شائبۀ به حق وجود ندارد؛ مگر انتشار رسمیِ حداقل یه نمونه از پاسخ‌های صحیح و منطقیِ آزمون مورد بحث... که این مورد اخیر، مستند به مواد پنجم؛ هفتم و یازدهم «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و مادۀ نهم «آیین نامۀ اجرایی» آن مؤکداً مطالبه می‌شود؛ متاسفانه علاوه بر اینکه حداقل یکی از راه‌حل‌های فنی و منطقی این آزمون به طور رسمی در سایت دفتر مقررات ملی ساختمان http://inbr.ir/ منتشر نمی‌شود؛ همچنین از آن بدتر اینکه در بدعتی عجیب و در دوره‌های اخیر حتی صورت سؤالات آزمون طراحی معماری نیز در سایت مربوطه منتشر نمی‌شوند. این در حالی است که تمامی سؤالات آزمون نظام مهندسی ساختمان در کلیۀ رشته‌ها به همراه پاسخ نامۀ ایشان در این سایت موجود می‌باشند؛ به جز صورت سؤال آزمون مذکور در چند دورۀ اخیر.
لذا تقاضا داریم که به درخواست و موارد فوق الذکر با امکان نظر به مادۀ 570 قانون مجازات اسلامی، همچنین مادۀ 25 قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی بفرمایید.
مواد قانونی مورد اشاره در متن دادخواست:
اصل 46 قانون اساسی:
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگري سلب کند.
مواد 5؛ 7؛ 8؛ 9 و 11 «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و مادۀ 9 «آیین نامۀ اجرایی» و ماده 10 آیین نامۀ اجرایی ماده 8 قانون مذکور:
ماده 5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
ماده 7 ـ مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8 ـ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد.
ماده 9 ـ پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
ماده 11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
ماده 9 آیین نامۀ اجرایی ـ مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که بر اساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمایند.
ماده 10 آیین نامۀ اجرایی ماده 8 قانون مذکور ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفی باشد، باید مستند قانونی و علت ممنوعیتِ دسترسی، به ترتیبِ مقرر در ماده 2 به متقاضی اعلام شود.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ـ هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادیِ شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیتِ یک تا پنج سال از مشاغلِ حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

ضمائم و مستندات: 1 ماده 12 آیین نامه اجراییِ قانونِ نظام مهندسی ساختمان و دو تبصرۀ آن
2 دفترچۀ آزمون فوق الذکر؛ 3 جدول نام و امضای جمعی از دادخواست دهندگان

انتهای پیام /خ

اعتراض به آزمون ورود به حرفه مهندسی طراحی معماری
در حال پیگیری مطالبه
50000حمایت پیگیری در صحن مجلس
10000 حمایت پیگیری از عالی ترین مسئول
1000 حمایت پیگیری از مسئول مربوطه
100 حمایت گزارش از مطالبه
698
انتشار: ۱۱:۱۸ , ۱۳۹۹ شهریور ۱۲
پیگیری های مرتبط
آخرین حامیان
دیدگاه تان را بنویسید
لطفا منتظر بمانید...
نظر شما ارسال گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد
نظر شما تایید و منتشر شد
دیدگاه ها
 
ناشناس ۱۲:۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حذف محدودیت تراز و درصورتی که کل شیتها تکمیل باشد بررسی برگه ها با هر ترازی که گرفته شده.
 
زارع ۱۳:۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حامی تان شدیم، حامی ما شوید: https://www.farsnews.ir/my/c/35530 https://www.farsnews.ir/my/c/38150
 
ناشناس ۱۵:۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حذف آزمون از سیستم ترسیمات سنتی دست آزاد با استفاده از ابزار های روز مثل سیستم و کامپیوتر استاندارد سازی آزمون بر اساس فعالیت های که در آینده و پس از قبولی در آزمون میتوان انجام داد طراحی حداقل ۳ طبقه و ۸۰۰ متر زیر بنا پایه ۳ نه بیشتر... حذف حاشیه ها در برگزاری آزمون کلاس های بسیار گران قیمت ...
 
ناشناس ۱۵:۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ بنظرم برای داوران فقط اختلاف ۶۵ باید درست بگیرند چه اونهایی که معبر ۰.۰۰ گرفتند و همکف پیلوت رو ۰.۶۵ یا اونهایی که معبر۰.۶۵ و همکف پیلوت رو ۰.۰۰
 
فدائیان امام خامنه ای ۱۵:۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ باسلام و احترام لطفا از کمپین ما حمایت فرمائید: https://www.farsnews.ir/my/c/36147 https://www.farsnews.ir/my/c/2363 باتشکر فدائیان امام خامنه ای
 
ناشناس ۱۵:۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حذف محدویت تراز در صورتی که تمام شیت ها طراحی و همه ی ایتم ها طبق ضوابط ترسیم شده باشد
 
ناشناس ۱۶:۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حذف محدودیت تراز و در صورتی که شیت ها تکمیل باشه بررسی برگه ها طبق ضوابط
 
ناشناس ۱۶:۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ با سلام و احترام به نظر بنده مشكل اصلي ازمون با توجه به پايه ٣بودن و ضوابط مربوط به پايه ٣ حداقل ميتونستن ٣طبقه در نظر بگيرن كه مهندسين وقت كم نيارن و اينكه باتوجه به اينكه شرايط اجرا و طراحي واقعا تفاوت چشمگيري در اجرا دارن چه در بحث خاكبرداري وچه در بحث كد هاي كف سازي و ارتفاع سقف ها ي اجرايي همه موارد رو داوران عزيز در نظر بگيرن مهندسي كه موضوع ازمون درست حل كرده در بحث انتخاب كدهاي صحيح و ضوابط مربوطه حالا ممكن است كمي برخي جزييات رو باتوجه به استرس و وقت كم فراموش كرده باشن خواهشن مسئولين و داوران همه موارد رو لحاظ بفرماين ممنون واينكه ميتوان وقت ازمون رو كمتر كرد وبا اتوكد ترسيم كرد البته پيشنهاد هستش و ملزوم به زير ساخت هاي كافي در اين خصوص
 
ناشناس ۱۷:۰۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ شورشو درآوردن بس که سختش کردن این آزمونو
 
ناشناس ۱۷:۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ سوال اساسی اینه که،چرا سیر آزمونهای طراحی معماری، ازطراحی یک ساختمان ویلایی2طبقه طی ادوار گذشته به یک ساختمان 5طبقه درزمین شیب دار،بعلاوه یک دتایل اجرایی افزایش پیداکرده؟ آیا سواد علمی دانشجویان بیشتر شده؟دردانشگاههای امروز همه به جای کامپیوتر با دست طراحی میکنند؟ یا دلایل دیگری هست که ما نمیدونیم...هرچه هست همه ازاین شیوه تبعیض درطرح سوال بین نسل قدیم وجدید ناراضی هستن،خواهشمندم سازمان محترم بازرسی موارد را بررسی کنند،باتشکر
 
ناشناس ۱۷:۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ با سلام. حذف محدودیت تراز
 
ناشناس ۱۸:۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ با سلام. حذف محدودیت تراز
 
ناشناس ۱۸:۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حجم سوال بسیار بالا وقت کم!
 
ناشناس ۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حذف محدوديت تراز و بررسي شيت ها طبق ضوابط شهرداري
 
ناشناس ۱۹:۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ باسلام گوش اگر گوش اونا و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جایی نرسد فریاداست
 
ناشناس ۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ باسلام.بنده به نحوه سوال اعتراض دارم چون اصلا درحد یک طراح پایه۳نبود.پایه ۳تا ۳سقف طراحی میکنه همچنین زمان آزمون با سوالهای خواسته شده متناسب نبوده
 
ناشناس ۲۱:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ این آزمون اینقدر سخت برگزار میشه که همه نتوانند قبول شوند، لطفا در شیوه طراحی سوالات و نحوه برگزاری آزمون اقدام بفرمایید. در آزمون شهریور ۹۹ ، با توجه به حجم بالایی که در طراحی وجود داشته و نامفهوم بودن صورت سوال برای بدست آوردن کد ارتفاعی تا ساعت ها ذهن ما را مشغول کرده و استرسی بوجود آورده که از طراحی جا مانده و وقت کم آورده ایم. اصلا این آزمون در حد پایه ۳ نبوده.
 
ناشناس ۲۱:۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حذف محدوديت تراز و اسان تر گرفتن آزمون ها
 
ناشناس ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حامی خواهران و برادران خود هستیم
 
ناشناس ۲۲:۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ کد همکف رو ملاک قرار ندهید لطفا. اگه همه شیت ها کامل باشند.
 
فدائیان امام خامنه ای ۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حمایت از طرح احداث متروی پاکدشت:https://www.farsnews.ir/my/c/37091 تقاضای احداث بیمارستان در نوشهر:https://www.farsnews.ir/my/c/38570 تقاضای مردم پاکدشت از وزارت بهداشت: https://www.farsnews.ir/my/c/38572 ما را با حمایت هایتان، کمک و یاری کنید
 
ناشناس ۲۳:۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حذف محدودیت تراز و درصورتی که کل شیتها تکمیل باشد بررسی برگه ها با هر ترازی که گرفته شده.
 
ناشناس ۲۳:۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حذف محدودیت تراز ، بررسی برگه ها با هر ترازی که گرفته شده
 
ناشناس ۲۳:۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حذف محدودیت تراز
 
ناشناس ۲۳:۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حق الناس هست اینجور طرح سوال و من نمیبخشم
 
ناشناس ۲۳:۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ حذف محدودیت تراز
 
ناشناس ۰۱:۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ حجم سوال برای هشت ساعت ازمون بسیار زیاد بوده
 
ناشناس ۰۶:۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ تغییر شیوه آزمون از دستی به کامپیوتر و طرح سوال در حد صلاحیت پایه ۳ طراحی.
 
ناشناس ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ حجم سوال واقعا زیاد بود. برای همین باعث می شد بعضی از اصول کنار رفته بشه.
 
ناشناس ۰۸:۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ باسلا با توجه به درجه سختی سوال و سردرگم شدن داوطلبین در بندهای بلااستفاده و خاک خورده مقررات ملی و کمبود وقت همه داوطلبین، اغماض از اشتباهات ترسیمی غیر اساسی و جزئیات پلانها حداقل کاری است که مسئولین برگزاری در جهت جبران این آزمون غیراستاندارد میتوانند بکنند.
 
ناشناس ۰۸:۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ طبق قانون باید حقوق سربازان بین 60 تا 90 درصد حقوق کادر باشد. اما سرباز متاهل با فوق لیسانس، تمام وقت سربازه و 300 هزار تومن حقوق میگیره. آیا 300 هزار تومان حتی فقط هزینه رفت و آمد در یک ماه را پوشش می دهد؟ کمپین حمایت از افزایش حقوق سربازان https://www.farsnews.ir/my/c/24364
 
ناشناس ۰۹:۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ با سلام.وقتی یه نقشه ی ساده هم به یه مهندس پایه یک میدی حداقل دو روز وقت میگیره که روش فکر کنه چه برسه به این سوالها که شما می دین و با وقت کم و گیج کننده و با دستی نه کامپیوتر!
 
ناشناس ۱۱:۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ اگر قصد طراح سوال اینه که هیچ کس قبول نشه. بهتره از همون اول بهمون بگید این همه وقت علاف این امتحان نکنیم. هر سال سخت تر از پارسال. چرا؟؟؟؟؟؟؟
 
ناشناس ۱۲:۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ باسلام با توجه به درجه سختی سوال و سردرگم شدن داوطلبین در بندهای بلااستفاده و خاک خورده مقررات ملی و کمبود وقت همه داوطلبین، اغماض از اشتباهات ترسیمی غیر اساسی و جزئیات پلانها حداقل کاری است که مسئولین برگزاری در جهت جبران این آزمون غیراستاندارد میتوانند بکنند.
 
ناشناس ۱۲:۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ روند ازمون طراحی و درخواست های طبق مقررات خواسته و طراحی شود سوال در سطح ازمون پایه ۳نیست
 
ناشناس ۱۲:۴۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ حجم مدارک خواسته شده نسبت به زمان آزمون بالا بود.
 
ناشناس ۱۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ با سلام، يك مورد روش حل منطقي و طبق مقررات ملي حل و انتشار يابد،باتشكر
 
ناشناس ۱۳:۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ح ف محدودیت تراز و اینکه قبولی در صورت حل کردن طبقات و پارکینگ..
 
ناشناس ۱۴:۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ حذف محدودیت تراز و درصورتی که کل شیتها تکمیل باشد بررسی برگه ها با هر ترازی که گرفته شده.
 
ناشناس ۱۴:۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ لطفا براي ما كه مشخصه سوال رو درك كرديم ريز بيني نكنيد و اجازه بديد ازين مرحله بگذريم
 
hosein ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ سلام حمایت شد ، حمایت بفرمایید https://www.farsnews.ir/my/c/39070
 
ناشناس ۱۴:۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ حذف محدودیت تراز پیلوت در صورت تکمیل بودن پلان طبقات و تامین پارکینگ
 
ناشناس ۱۷:۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ حذف محدوديت تراز در صورت تكميل شيتها بررسي برگه ها
 
ناشناس ۱۸:۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ باسلام آزمون نظام مهندسی بشدت گمراه کننده بود ولی بااین اوصاف،من تاجایی که میتونستم شیت هاروکامل کردم وجزئيات روهم ترسيم كردم ولي خييييييلي باخوندن سوال شوكه وسردرگم شدم واصلاانتظارنداشتم سوال امتحان ،به اين اندازه ماروبه چالش بكشونه يك لحظه حس كردم نكنه اين آزمون براي رشته مهندسي نقشه برداري باشه
 
ناشناس ۲۰:۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ به نظرم کلا باید این سیستم طراحی با اتود و دست و خطکش حذف بشه.چون هیج کجای دنیا حتی داخل ایرانم الان هیچ مهندسی با دست و خطکش طراحی نمیکنه. زمان آزمون رو کمتر کنید به جاش با سیستم و لبتاپ آزمون بگیرین.مگه قرون وسطی ست؟!!!!
 
ناشناس ۲۱:۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ حذف تراز شییب از صورت سوال
 
ناشناس ۲۳:۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ با گذشت چندین روز اساتید با سابقه که تخصصی در حوزه تدریس امتحان طراحی نظام فعال هستند هر کدام یک کد صفر صفر و یک همکف رو اعلام میکنند چطور داوطلب در این شرایط تو یه وقت کم و با این حجم ترسیم ذکر شده باید با این ابهام روبرو شه ؟؟!!!!!!!
 
ناشناس ۲۳:۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ سطح آزمون بالاست عمدا گیج میکنن شمال زمین رو خیابون دیدیم گنگ بود واقعا
 
ناشناس ۰۱:۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ حتی اگر پاسخ ارائه شود و سوال صحیح باشد،بازهم حجم طراحی خواسته شده از توان انسان با دست در این مدت زمان،زیادتر و غیر منطقی بود،از وزیر محترم خ استار بررسی هستیم،ایشان انسان منطقی و با درایتی هستند و حتما پیگیری خواهند کرد.
 
ناشناس ۰۸:۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ خواسته سوال برای کد همکف واضح بیان نشده و خواسته های سوال زیاد بود.
 
ناشناس ۱۰:۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ تعریف تراز متوسط برای انواع زمین برای همه داوطلبان و حتی اساتید مبهم میباشد. چرا که در مقررات ملی اشاره ای به انواع شیب و زمین نشده. پس تراز نباید عامل مردودی باشد.
 
ناشناس ۱۰:۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ تعریف تراز متوسط برای انواع زمین برای همه داوطلبان و حتی اساتید مبهم میباشد. چرا که در مقررات ملی اشاره ای به انواع شیب و زمین نشده. پس تراز نباید عامل مردودی باشد.
 
ناشناس ۱۰:۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ باسلام.فقط حذف محدودیت تراز را اعمال کنید و بقیه ترسیم ها تصحیح بشه این جور طرح ها یک مهندس پایه یک هم تو دو روز می‌تونه پاسخگو باشه چرا برای یک پایه سه که توانش در حد سه طبقه باید طراحی بشه خواهشاً ترسیمات دستی رو هم پردازید بابا کجای دنیا الان دارن با دست میکشند مگه قرون وسطی. خود اساتید هم توش موندن نمیتونن جواب صحیح بدن هرچی یک جوابی میده .چرا سازمان از جواب سوالات خودداری میکنه خواهشاً مسوولین پیگیرباشین و از ما جوونای قربانی جامعه حمایت کنین
 
ناشناس ۱۱:۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ این آزمون باید در انتهای زمان تحصیلی در دانشگاه گرفته شود نه ۵سال بعد آن. این آزمون برای صلاحیت پایه ۳ هستش اما موضوع آزمون برای صلاحیت پایه یک. لطفا رسیدگی شود.
 
ناشناس ۱۲:۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ سلام. حجم زیاد خواسته سبب شد دقتم کم شود......
 
ناشناس ۲۱:۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ حذف سیستم سنتی طراحی با دست و اینکه حجم سوال زیاد بوده با توجه به زمان و شرایط بیماری ...واقعا نمیدونم چرا هنوز باید سیستم سنتی طراحی دستی باشه تمام دنیا حداقل نرم افزاری که کار میشه اتوکد هست
 
ناشناس ۲۲:۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ لطفا تمام شیت ها دیده شوند و به تکمیلی شیت های طبقات توجه شود. معیار قبولی فقط کد همکف و‌معبر نباشد
 
ناشناس ۲۲:۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ تایم آزمون برای ترسیم طبقه سوم کم بود،در صورتی که سوال درست حل کردیم و حتی طبقه سوم هم در پوستی ترسیم وردیم ولی فرصت وارد کردن به برگه اصلی نبود
 
ناشناس ۲۳:۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ حذف محدودیت تراز و توجه به صحیح بودن پلان ها و کاربری ها
 
ناشناس ۲۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ حذف محدودیت تراز.و یا: کدهای از یک و بیست به پایین صحیح در نظر گرفته بشود
 
ناشناس ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ طبق آیین نامه، صلاحیت پایه ۳، برای ساختمانهای گروه یک طبقه یا دوطبقه، با حداکثر زیربنای ۶۰۰ متر مربع هستش.ولی درین آزمون سه طبقه خواسته شده بود و متراژ زمین بسیار بیشتر از حد مجاز بود. همینطور تعداد شیت های خواسته شده از ما، ۷ شیت بودsheet. که زمان بسیار زیادی می برد... قسمت پر ابهام سوال طوری طراحی شده بود که تمام اساتید این رشته الان در موردش اختلاف نظر دارن... برای شفاف سازی از صورت سوال و ملاک و معیارهای تصحیح آزمون، باید حداقل یک حالت صحیح حل این آزمون رو منتشر کنن.
 
ناشناس ۱۵:۰۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ البه که ما به سازمان بازرسی هم اعتراض کردیم. این سازمان همه ی شکایت ها رو بایگانی کرد و گفت رسیدگی به این موضوع در حیطه ی اختیارات ما نیست. ببخشید . پس کی باید به این معضل رسیدگی کنه...اتفاقا تعریف سازمان بازرسی همینه
 
ناشناس ۱۵:۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ همه ی اینکارا رو میکنن دست تو طراحی معماری، زیاد نشه،،،تخلف از قانون خودشون،،،سوال مبهم،،،،وقت کم دادن،،،جوابو منتشر نکردن،،،
 
ناشناس ۱۵:۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ چند بار باید امتحان بدیم و ندونیم که چی براشون ملاکه؟چند بار باید هزینه پکیج و کلاس بدیم و فکر کنیم قبولیم و بعد نتیجه میاد باز قبول نیستیم؟چند بار باید هزینه ثبت نام بدیم؟ خب بابا جواب یکی از آزمونها رو خودتون منتشر کنید که بدونیم کجای کارمون اشتباه هست حداقل
 
ناشناس ۱۶:۰۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ نمیخواد سوال رو آسونتر کنید حداقل به زمان آزمون اضافه کنید،چی میشه که دقیقا از 8 صبح شروع بشه و تا ساعت 6 عصر طول بکشه؟ یا حداقل کاغذ پوستیامون رو قبول کنید ما یه بار باید رو پوستی بکشیم یه بار باید کلی وقت بزاریم انتقال بدیم رو کاغذ اصلی،بعضا پیش میاد کسی طرحی رو کامل زده اما وقت نداره که انتقال بده رو کاغذ اصلی و باعث قبول نشدنش میشه این موضوع
 
ناشناس ۱۶:۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ماهایی که داریم آزمون میدیم بیشترمون توی بازار کار داریم کار میکنیم و میدونیم چی غلطه و چی درست،چیا رو باید رعایت کنیم یا چیا رو نباید انجام بدیم،در واقعیت ما کاری رو که انجام میدیم در زمان بیشتر و شرایط بدون استرس انجام میدیم بدن اشتباهی و میره شهرداری و معاونت تایید میشه،اما آزمون توی شرایط بد بیشتر حوزه ها شرایط مناسب یه آزمون طراحی رو ندارن شرایط پر استرس فشار روحی زیاد،هزینه های زیادی که کردیم،دیدگاه بقیه نسبت به اینکه آیا قبول میشیم یا نه،زمان کم،حجم بالای خواسته های سوال،انتقال طراحی هایی که کردیم از کاغذ پوستی به شیت های اصلی همه باعث میشه که خیلی چیزا رو نبینیم یا خیلی چیزایی که میدونیم باید انجام بدیم اون لحظه بخاطر فشار زیاد از دستمون در بره نباید این اشتباهات باعث مردودی و قبول نشدنمون بشه
 
ناشناس ۱۹:۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ابهام تراز متوسط طبق تعريف تراز متوسط زمين در مبحث سوم و دشوارتر شدن طراحي با توجه به اين بند.
 
ناشناس ۲۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ حذف محدودیت تراز و تصحیح نقشه ها طبق بارم بندی.ملاک جزییات رعایت شده از ضوابط باشد.
 
ناشناس ۲۳:۰۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ سلام با توجه به حجم بالای آزمون ارفاق به کلیه داوطلبین را خواستارم
 
ناشناس ۰۰:۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ طبق قانون تناسبی میان سوال مطرح شده و حدود صلاحیت طراح پایه۳ وجود نداشته و حجم بالای خواسته های سوال متناسب با یه آزمون ۸ساعته نبوده است
 
ناشناس ۰۷:۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ حذف محدودیت تراز و توجه به جانمایی و سیرکولاسیون در پلان معماری در طبقات
 
ناشناس ۱۳:۵۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ حذف محدودیتهای تراز وتصحیح ترسیمات
 
ناشناس ۱۷:۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ به اینم توجه کنید واقعا تو زمان کم با اونهمه حجم کار زیاد وقتی برای فکر کردن نبود ک بتونیم بهترین ترسیم و انتخاب کنیم قطعا خونه ای ک کمترین پاسیو رو داشته باشه بهتره ولی استرس زیاد، زمان کم اجازه تحلیل درست و نمیداد ما فقط میکشیدیم ک شیت ها رو بتونیم تموم کنیم نصف زمان هم ک واسه کد رفت ،طبیعتا ما هم اگه درگیر کد نبودیم میشد ترسیمات بهتری ارائه داد
 
زارع ۲۱:۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ حامی تان شدیم، حامی ما شوید: https://www.farsnews.ir/my/c/35530 https://www.farsnews.ir/my/c/38150
 
ناشناس ۲۱:۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ با سلام .حذف آزمون
 
ناشناس ۲۲:۵۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ وقتی همه چی با سیستم کار میشه چرا هنوز آزمون دستیه؟
 
ناشناس ۰۰:۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ شما ببینید تو رو خدا قسمت تعیین مبنا رو درین سوال...هنوز بین اساتید مطرح این رشته که آموزش میدن، اختلاف نظر وجود داره... چون در خود مباحث مقررات ملی تعیین تراز مبنا، ناقصه.
 
ناشناس ۱۵:۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ یازخدلار
سوژه های پیشنهادی
سوژه های در حال رشد