انتشار : ۱۲:۳۸ , ۱۴۰۰ فروردین ۱۵ آخرین پیگیری: 1 ماه 12 روز 21 ساعت قبل
حکم اولیه دیوان عدالت درباره بازنشستگی فرهنگیان دانشسرایی را اجرا کنید
صنف فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش/ ملی 538
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند ما جمع کثیری از فارغ التحصیلان دانشسراهای تربیت معلم سراسر کشور حدود ۵۰ هزار نفر به رای عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ عدم احتساب فاصله فراغت از تحصیل تا استخدام که باعث سو استفاده صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت آموزش و پرورش گردیده وموجب تضییع علنی حقوق مکتسبه فرهنگیان عزیز در شرف بازنشستگی را فراهم اورده‌است، اعتراض داشته و تقاضای عاجزانه جهت حمایت همه جانبه در رفع این مشکل را داریم.

معروض میدارد طبق آرای وحدت رویه و عمومی به شماره‌های ۷۵.۶۵۴ ۱۵۳ و۹۳۸و آرائ شخصی و قطعی دیوان عدالت اداری و به تبع آن پیرو بخشنامه‌های وزارت آموزش وپرورش نسبت به اجرا و اعمال احتساب ایام بلاتکلیفی فاصله فراغت از تحصیل تا استخدام در احکام کارگزینی فرهنگیان دانشسرایی در بیش از یک دهه قبل، اصلاح و صادر گردیده است ولی درحال حاضر صندوق بازنشستگی از اجرای نهایی این حکم سرباز زده و مانع بازنشستگی همکاران عزیز می‌گردد به بهانه اینکه طرف شکایت فرهنگیان، وزارت آموزش وپرورش بوده است نه صندوق بازنشستگی کشوری و این امرموجبات نارضایتی وسردرگمی همکاران عزیز را فراهم آورده است.
دلایل و مستندات فرهنگیان:
۱_اگرعدم اشتغال به خدمت متعهدین آموزش و پرورش مستند به فعل آنان نباشد مدت‌عدم اشتغال جزو سابقه خدمت محسوب می‌شود
رای وحدت رویه شماره ۱۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۳.۲_درحالی که دادنامه شماره۱۵۳دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت فرهنگیان و احتساب فاصله خدمت دلالت دارد ولی براساس بخشنامه وزارت اموزش و پرورش ۷۱۰/۱۴مورخ۱۳۹۷/۵/۶ موضوع برعکس جلوه داده شده ورای ۱۵۳برعلیه فرهنگیان استفاده میشود. دربخشنامه صندوق بازنشستگی اشاره شده است.
۳ _در آخرین رای عمومی صادره از دیوان عدالت اداری به شماره ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ که به رای شماره ۹۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان استناد و بر اساس آن رای صادر شده است این در حالی است که موضوع اصلی رای عمومی شماره۹۳۱ استنباط متفاوت شعب دیوان از قوانین، دراحتساب مدت تحصیل دردانشسراهای آموزش وپرورش بوده است افرادی بوده‌اند که بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی ازدانشسرادرآزمون تربیت معلم شرکت نموده واز تربیت معلم استخدام شده‌اند واین اشخاص اصلا فاصله خدمتی نداشته اندوعلت اصلی استناددیوان عدالت اداری به این رای عمومی باموضوع نامرتبط برای فرهنگیانی که فاصله خدمتی دارند، قابل درک نیست.
۴_ آیا قراراست بی‌برنامگی وضعف مدیریت مسئولین وزارت آموزش وپرورش را بازهم ما دانشسرایی‌ها دوباره متقبل بشویم ودوباره تاوان پس بدهیم؟
۵_ حسب ماده ۸ قانون متعهدین خدمت و مواد ۱۸ و تبصره‌های آن، وزارت آموزش و پرورش مکلف به استخدام متعهدین خدمت در صورت نیاز بوده و در صورت‌عدم نیاز می‌بایست طبق تبصره ۵ قانون متعهدین آموزش و پرورش اقدام نماید و در غیراین صورت باید تعهد دانش آموزان دانشسرا لغو می‌شد، که نه دلیلی برای‌عدم استخدام ارائه شده و نه تعهد متعهدین به خدمت لغو شده است.
۶_ طبق مادتین ۱ و ۳ قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش در حین ورود باید تعهد ثبتی بسپارند تا دوبرابر مدت تحصیل خود را در جایی که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌نماید خدمت نمایند قبل از اتمام مدت تعهد حق استخدام در هیچ نهاد و موسسه دولتی را نخواهند داشت با توجه به‌عدم حذف تعهد در ایام بلاتکلیفی نمی‌توانستیم در جایی استخدام یا مشغول به کار شویم.
متعهدین خدمت ناخواسته در حبس آموزش و پرورش بودند.
۷_ طبق ماده ۴ قانون متعهدین خدمت تسلیم گواهینامه و ریز نمره و یا تاییدیه تحصیلی به هر عنوان قبل از انجام یا لغو تعهد ممنوع بوده و بالاجبار ما باید منتظر دعوت به کار از سوی وزارت آموزش و پرورش می‌بودیم.
۸_ عده کثیری از همکاران با شرایط مشابه، حدود۱۰هزارنفر در دوسال اخیر بدون هیچ مشکلی بازنشست شده‌اند و بنابرقاعده اصل انتظار مشروع، سزاوار است با ما نیز به مانند سایر همکاران رفتار گردد.
۹_ بر حسب ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری افرادی که در طی یا پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقائ در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه صادر و جریان به سازمان امور استخدامی اطلاع داده می‌شود که این امر در هیچ کدام از ما صدق نمی‌کند که خود بیانگر تقصیر و کوتاهی وزارت آموزش و پرورش بوده و می‌باشد.
۱۰ _پس گرفتن حقوق مکتسبه احتساب ایام بلاتکلیفی در احکام کارگزینی که در طول سالهای گذشته ایجاد گردیده، ازفرهنگیان زحمتکش که همیشه پای نظام و انقلاب بوده و هستند و فداکاری و از جان گذشتگی آنان بر کسی پوشیده نبوده و نیست بر خلاف شرع.

۱۱_آیا قرار است تاریخ بعداز ربع قرن برای این قشرمظلوم، دوباره تکرار شود؟
برای استخدام در اموزش وپرورش چه رنجهای که کشیده نشده است وحال بعداز گذشت سال‌ها خدمت صادقانه دردورترین ومحرومترین نقاط کشورانصاف نیست که دوباره مورد بی‌مهری مسئولین عزیز واقع گردند چون در طول سالهای بلاتکلیفی با بحرانهای روحی وروانی و سرخوردگی و تلف شدن انرژی و عمر جوانی روبه‌رو بوده‌اند.
۱۲ _کدام نهاد و وزارتخانه‌ای و یا سازمانی هم همکار در شرف بازنشستگی خود را اینطور بدرقه کرده است.
۱۳ _با توجه به حکم قانونی مقرر در اصول ۲۲ و ۱۷۳ قانون اساسی بند ۳ماده ۱۰و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که هرگونه تجاوز و تعرض غیرقانونی به حقوق قانونی ومکتسبه افراد ممنوع اعلام شده و در صورتی که بر اثر اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور حقوق استخدامی مستخدم مورد تضییع قرار بگیرد به حکم شعبه دیوان الزام به اعاده حقوق و مزایای قانونی تعیین شده صورت می‌گیرد.
۱۴_بازنشستگی جمع کثیری از فرهنگیان با۲۵سال خدمت ۵سال سنوات ارفاقی در سالهای گذشته و پرداخت ۳۰روزحقوق برای صندوق بازنشستگی مشکل نداشته ولی حالا که فرهنگیان عزیز حتی مبلغ بدهی صندوق بازنشستگی راهم ازبابت ایام بلاتکلیفی پرداخت نموده‌اند. با مشکل مواجه شده اند۔
۱۵_باتوجه به اینکه با استنادبه حکم آرای قبلی دیوان ایام بلاتکلیفی دراحکام فرهنگیان اجراگردیده است واکنون وزارت اموزش وپرورش نمیتواند این سنوات را ازاحکام کارگزینی همکاران حذف نماید، ادامه خدمت اجباری بیش از ۳۰سال بی‌معنا خواهد بود.
۱۶_ طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ارا به آینده است موجب نقض آرا قطعی سابق نمی‌شود.
پس آرائ قبلی دیوان که در پرونده پرسنلی تمامی همکاران موجود است هنوز نقض نشده وبه قوت خودباقی است ولی وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی با استناد بی‌مورد وضدونقیض به رای شماره ۸۲۵ مورخ۱۳۹۹/۷/۱ وبخشنامه‌های وزارت متبوع و تفسیر آن به نفع خود مانع از اجرای روند بازنشستگی فرهنگیان عزیز می‌گردند. برداشت ما اینست این موضوع ناشی ازاشکال درفهم قانون است نه خود قانون.

با توجه به مستندات فوق و طبق ماده ۸۹ دیوان عدالت اداری و مهمتر آنکه در زمان حیات حقوقی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، رای جدیدالصدور ۸۲۵ نمی‌توانند نافی حق مکتسبه و ایجاد شده مستخدم باشد.
فلذا درخواست اجرای کامل حکم رای دیوان عدالت اداری موجود در پرونده همکاران و پاسخگویی مسئولان مربوطه را داشته و بازنشستگی فرهنگیان عزیز در موعد مقرر را خواستاریم.
باتشکر:
فرهنگیان سراسر کشور

انتهای پیام /پ

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

دانشسرا معلم بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش
در حال پیگیری پیشنهاد و انتقاد
50000حمایت پیگیری در مجلس
10000 حمایت پیگیری از سازمان مربوطه
1000 حمایت بررسی کارشناسی موضوع
100 حمایت انتشار در سایت
2434
انتشار: ۱۲:۳۸ , ۱۴۰۰ فروردین ۱۵
آخرین حامیان
دیدگاه تان را بنویسید

لطفا منتظر بمانید...
نظر شما ارسال گردید و پس از تایید منتشر خواهد شد
نظر شما تایید و منتشر شد
دیدگاه ها
 
amin ۱۵:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ حمایت شد لطفا از کمپین من حمایت کنید<a href="https://www.farsnews.ir/my/c/57819">https://www.farsnews.ir/my/c/57819</a>
 
Ali NST ۰۰:۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با عرض سلام و تبریک سال نو به همه ی عزیزان لطفا از کمپین های زیر حمایت بفرمایید با تشکر از لطفتون <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/51922">https://www.farsnews.ir/my/c/51922</a> . <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/56445">https://www.farsnews.ir/my/c/56445</a>
 
ناشناس ۲۲:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۶۱۸
 
ناشناس ۲۳:۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ سلام یک معلم در شرف بازنشستگی هستم که رای دیوان حذف شده و غیر قانونی از بازنشستگی من جلوگیری شده .نه تنها برای من بلکه برای ۴۰ هزار معلم دیگر در کل کشور .حقمون رو به ما برگردانید
 
ناشناس ۲۳:۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ به داد فارغ التحصیل دانشسرا برسید
 
ناشناس ۲۳:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ همکاران گرامی لطفا حمایت کنید
 
ناشناس ۰۰:۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ من هم دانشسرایی هستم خواستار احترام به رای دیوان برای احتساب فاصله خدمتی هستم
 
جستجوگر عدالت ۱۲:۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ سلام دوست عزیز من از کمپین شما حمایت کردم ، ممنون میشم از کمپین ما حمایت کنید <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/57878">https://www.farsnews.ir/my/c/57878</a>
 
ناشناس ۰۰:۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اجرای حکم اولیه دیوان درخصوص دانشسرایی ها.
 
ناشناس ۰۰:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اینکار به جای جشن تشکروقدردانی ازمابعدازسی سال خدمت صادقانه بودواقعا دست شمادردنکنه بااین کارتون افرین
 
ناشناس ۰۰:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ چرا بعداز ۳۰ سال ایا حق مااین است
 
ناشناس ۰۰:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام ما عدالت میخواهیم
 
ناشناس ۰۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا به داد ما دانشسراییهائی که حقمون رو دارن ضایع می کنند برسید . طبق رای وحدت رویه دیوان فاصله خدمتی که ده سال پیش پولش رو از ما گرفتن و باید الان بازنشسته بشیم و خودشون قبول ندارن و کتمان می کنند ، ظلم از این بالاتر و اشکارتر ؟؟؟؟
 
ناشناس ۰۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اجرای حکم اولیه دیوان درخصوص دانشسرایی ها.
 
ناشناس ۰۰:۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ماچه گناهی کردیم که معلم شدیم
 
ناشناس ۰۰:۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکم اولیه دیوان را اجرا کرده و ما را بازنشست کنید
 
ناشناس ۰۰:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ من معلم هستم با ۴ سال فاصله خدمتی رای دیوان دارم و پول بیمه این چند سال را پرداخت کرده ام باید با ۳۰ سال امسال تابستان بازنشسته بشوم لطفا عدالت داشته باشید
 
ناشناس ۰۰:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ یک ثانیه هم بعد از تاریخی که قرار هست بازنشست بشوم در مدرسه نمی مانم
 
ناشناس ۰۰:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ما حق خودمان را میخواهیم لطفا در اسرع وقت ما را دریابید
 
ناشناس ۰۰:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ من هم دانشسرایی هستم خواستار احترام به رای دیوان برای احتساب فاصله خدمتی هستم
 
ناشناس ۰۰:۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ این رفتار شما بجای اینهمه سال خدمت خالصانه بجای اینکه مثل همه جای دنیا که از کارمندان بازنشسته خود با جشنی درخور شأن همکار از اونها تقدیر میشه اینجا دارن با روح و روان معلمان گرانقدر بازی میکنن. جای تأسف داره. شرم باد
 
ناشناس ۰۰:۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حمایت میکنم
 
ناشناس ۰۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تصمیمات ظالمانه قابل پذیرش نیست پس جدی باشیم تا احقاق حق.
 
ناشناس ۰۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ دانشسرای هستم لطفابازنشستمان کنید.
 
ناشناس ۰۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ قانون عطف به ما سبق نمیشود رای قانونی که د0 سال پیش صادر شده را اکنون نمیتوان باطل کرد. حق بیمه بازنشستگی را که قبلا پرداخت کرده ایم نمیتوان نادیده گرفت ما دانشسرائیها 30سال حق بازنشستگی واریز کرده ایم.
 
ناشناس ۰۰:۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ بازنشستگی حق ماست و تا رسیدن به حقمان از پایی نخواهیم نشست
 
ناشناس ۰۰:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ما خواهان عدالت هستیم حقمان را بدهید.
 
ناشناس ۰۰:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ من دانشسرایی خواهان بازنشستگیم ظلم نکنید.
 
ناشناس ۰۰:۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ قانونی که تا امسال اجرا میشده چطور یکدفعه تغییر ۱۸۰ درجه ای به خود دیده خدای نکرده شاید مصلحت صندوق درمیان اسن
 
ناشناس ۰۰:۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکم اولیه دیوان را اجراکرده ومارابازنشست کنید
 
ناشناس ۰۰:۵۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا به داد ما دانشسراییهائی که حقمون رو دارن ضایع می کنند برسید . طبق رای وحدت رویه دیوان فاصله خدمتی که ده سال پیش پولش رو از ما گرفتن و باید الان بازنشسته بشیم و خودشون قبول ندارن و کتمان می کنند ، ظلم از این بالاتر و اشکارتر ؟؟؟؟
 
ناشناس ۰۰:۵۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ما خواهان اجرای عدالت هستیم.
 
ناشناس ۰۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ فقط خواهان اجرای عدالت در همه ی موارد هستم .
 
ناشناس ۰۱:۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حذف فاصله خدمتی ظلم است وماهرگز زیر بار ظلم نخواهیم رفت.
 
ناشناس ۰۱:۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ما خواهان اجرای حکم اولیه دیوان هستیم
 
ناشناس ۰۱:۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به داد فارغ التحصیلان دانشسرا برسید
 
ناشناس ۰۱:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ نه به حذف فاصله خدمتی ......ما صادقانه معلم بودیم به وسعت کلمه معلم
 
ناشناس ۰۱:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ظلم آشکار در حق معلمین دانشسرایی
 
ناشناس ۰۱:۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکم اولیه دیوان عدالت درباره بازنشستگی فرهنگیان دانشسرایی را اجرا کنید
 
ناشناس ۰۱:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حق ما را پایمال نکنید
 
ناشناس ۰۱:۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اینکه پایه و اساس بی اعتمادی به مسئولین در ذهن ما نهادینه شده است چیزی نیست که بر کسی پوشیده بماند که رای ۱۰ سال پیش را ابطال اعلام کردند
 
ناشناس ۰۱:۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اجرای حکم وحدت رویه
 
ناشناس ۰۱:۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حق ما معلمان آبرومند که با هزاران گرفتاری مشکلات روزگار میگذانیم را پایمال نکنید و باعث ایجاد مشکلات در زندگیمان نشوید.
 
ناشناس ۰۱:۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با درود فراوان با توجه به آرا وحدت رویه قبلی دیوان عدالت اداری و.... از مسئولان قضایی، مسئولان دلسوز کشور تقاضا داریم که به مشکل و معضل بزرگ همکاران دانشسرایی توجه کرده و در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام فرمایند.
 
ناشناس ۰۱:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ قانون عطف به ماسبق نمیشود لطفا از حق نگذرید . نهبهحذففاصلهخدمتی
 
ناشناس ۰۱:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حقمان نیست بعد ۳سال کارکردن دوباره رای رو تغییر بدین خداروخوش نمیاد
 
ناشناس ۰۱:۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ همانگونه که درحکم ۲سال ثبت شده مارابازنشست کنندضمناحق بیمه آن دوسال راپرداخت کرده ایم
 
ناشناس ۰۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا رای دیوان در مورد دانشسرایی ها حفظ شود
 
ناشناس ۰۱:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ای واااااای بر جامعه ای که برمعلم حرمت نگذارد. منتظر بی حرمتی های بدتری نسبت به خودتون باشید.....
 
ناشناس ۰۱:۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ باید عدالت بین همه برقرار شود آن هایی که سال های گذشته بازنشست شدند چه فرقی با ما دارند .
 
ناشناس ۰۱:۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ باسلام لطف کنید بگیدآقای اللهیار ترکمن بر چه اسنادی در صدا و سیما وبدو ن آگاهی به ضرر معلمان رأی صادر میکنن تو خودت این مشکل رو به وجود آوردی حالا چه جوری از حق فرهنگیان دفاع می کنی
 
ناشناس ۰۱:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ دیوان عدالت اداری از قانون ، قانون عطف با ما سبق نمی شود ، پیروی نمی کند؟
 
ناشناس ۰۱:۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ من یک دانشسرای ام یکم مهر بازنشسته ام چه وزارت وصندوق بازنشستگی بخواهد یا نه...
 
ناشناس ۰۱:۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حق گرفتنی است نه دادنی پس حقمان را خواهیم گرفت
 
ناشناس ۰۱:۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ باسلام وتبریک سال نو آیاهیچ ظلم وبی عدالتی بالاتراز این نیست معلمی که فداکارانه باحداقل دریافتی در آموزش وپرورش ازشیره ی جان خودمایه گذاشته بعداز سالیان متمادی رنجش از حداقل ها به جای قدردانی این گونه مورد بی حرمتی قرار بگیره
 
ناشناس ۰۱:۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ نوجوانیمان‌در‌اسارت‌دانشسرا‌و‌به‌دور‌از‌خانواده‌گذشت. آیا‌بایدمیانسالی‌را‌هم‌‌در‌اسارت‌آموزش‌و‌پرورش‌باشیم
 
ناشناس ۰۱:۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ استقبال و خوشامدگویی و جذب بموقع طبق قرارو تعهد دراول خدمت و بدرقه و تشکر بعداز۳۰سال کار با کمترین امکانات و حقوق و مزایا هل جزاعی الاحسان الی الاحسان؟؟؟
 
ناشناس ۰۱:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ماجرای فارغ التحصیلان دانشسرا شده مصیبت نامه یک روز مشکل اعمال مدرک یک روز فاصله خدمتی علی رغم تعهد آموزش وپرورش این ها همه ناشی از بی برنامه بودن وزارت آ پ و مقامات ناشی راس آن است وبوده
 
ناشناس ۰۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ زینب احمدی مقدم
 
ناشناس ۰۱:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام. مصداق همان چوب دو سر سوخته،، هستیم.
 
ناشناس ۰۱:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ احتساب فاصله ی خدمتی
 
ناشناس ۰۱:۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا از ما همکاران فرهنگی در شرف بازنشستگی فارغ التحصیل دانشسرا حمایت کنید و سالهای تحصیل و فاصله خدمتی را در نظر بگیرید، ما دیگر توان کار کردن را نداریم بگذارید نیروهای جوان وارد عرصه تعلیم و تربیت شوند و از وجود آنها بهره ببرید.
 
ناشناس ۰۲:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ معلم دانشسرایی در شرف بازنشستگی ام و میخوام رای اولیه دیوان برای بازنشستگی بنده اجرا بشه .
 
kazem ansari ۰۲:۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ در جامعه ای که دم از عدالت علی می زنند و منتظر ظهور عدالت مهدی هستیم چطور به راحتی پا بر حق دیگران میگذارند واقعا در عجبم از این همه دو رویی و ریا
 
ناشناس ۰۲:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حق کشی نکنید معلم پناهی جز پروردگار ندارد
 
ناشناس ۰۲:۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ عدالت ، عدالت ، عدالت ، واژه ی زیبایی که این روزه ها کمتر به چشم می خوره
 
ناشناس ۰۲:۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ احترام به آرای قبلی دیوان در تایید محاسبه وقفه خدمتی در احکام معلمان دانشسرایی دارای وقفه
 
ناشناس ۰۲:۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ احترام به آرای قبلی دیوان در تایید محاسبه وقفه خدمتی در احکام معلمان دانشسرایی دارای وقفه
 
ناشناس ۰۲:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ . گره ای ایجاد کردندکه بدون حضور وتجمع ،توسط پیگیریهای مسئولین مرتبط ،باز می شود، البته اگر خودشان این گره را ایجاد نکرده باشندتا کوتاهیها وبی تدبیری هایشان دیده نشود.در شأن معلم نیست حق خود را در خیابان با شعار دادن ،طلب کند. وزیبنده جامعه اسلامی هم نیست.
 
ناشناس ۰۲:۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ الهیار فرهنگی رو رها کن
 
ناشناس ۰۵:۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ من خواهان بازنشستگی هستم
 
ناشناس ۰۶:۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفاحق کشی نکنید اگه به عدالت خدا ایمان دارید
 
ناشناس ۰۶:۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ بازنشستگی حق مسلم ماست
 
ناشناس ۰۶:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ من میخواهم که حقم گرفته شود وسالهای عمر از دست رفته خویش رامطالبه کنم...ودولت بابازنشستگی دانشسرایی ها با۳۰ سال خدمت موافقت کند..وفاصله خدمت رامزو سابقه ما بداند.باتشکر
 
ناشناس ۰۷:۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حذف سنوات خدمت ظلمی آشکار است ما را دریابید خدا رو خوش نمیاد
 
ناشناس ۰۷:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا پیگیری بفر مایید .به چی اعتماد کنیم ..... با روح روان ما این قدر بازی نکنید .هر نهادی که مسئولی ....خودتان به خواب نزنید ما چیزی بالاتر از حقمان نخواستیم .
 
ناشناس ۰۷:۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفااز معلمان دانشسراها حمایت کنید.
 
ناشناس ۰۷:۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ رای قبلی دیوان اجرا شود
 
ناشناس ۰۷:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.
 
ناشناس ۰۷:۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ دیوان رایش معلومه آقایون نمیخوان بفهمتد چطور همه وکلا میگن رای قبلی به قوت خود پا برجاست اما ریس صندوق بازنشستگی که در مقام تشخیص متنهای قضایی نیست اینو قبول نمیکنه۱۳۰
 
ناشناس ۰۷:۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ یک سال استمرار دادم وگرنه پارسال میتونستم مثل سایر همکارا بازنشست بشم،لطفا از حسن نیت همکاران سواستفاده نشه
 
ناشناس ۰۷:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ما از دیوان خواستار اچرای حکم بازنشستگی هستیم
 
ناشناس ۰۷:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حق گرفتنی است وماحقمان رامی خواهیمعدم حذف سنوات فاصله خدمتی ازاحکام دانشسراییها وبازنشستگی به موقع مانندآنچه که قبلا برای دیگران اجراشده
 
ناشناس ۰۷:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اجرای حکم اولیه دیوان درخصوص دانشسرایی ها.
 
ناشناس ۰۷:۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ظلمی آشکار به حق ما هم در آغاز وهم در پایان کار
 
ناشناس ۰۷:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا از طریق مجلس و قوه قضاییه پیگیری فرمایید
 
ناشناس ۰۸:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام بر دوستان، هرگز به وزارت آموزش و پرورش اعتماد نکنید
 
ناشناس ۰۸:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ درخ است اجرای حکم قطعی صادره از دیوان عدالت اداری باگ توجه به
 
ناشناس ۰۸:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ خداحق مارو ازوزیرآموزش وپرورش وآقای اللهیاری بگیرد
 
ناشناس ۰۸:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با سلام . با نوجه به تعهد محضری در بدو ورود به دانشسرای تربیت معلم و طبق رای اولیه دیوان عدالت اداری، بلاتکلیفی معلمان دانشسرای تربیت معلم به فعل آنها نبوده . در نتیجه آ پ ملزم به احتساب سنوات و پرداخت حقوق و مزایا گردید.
 
ناشناس ۰۸:۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام فاصله خدمتی دانشسراهای تربیت معلم را محاسبه نمایید. دغدغه و بی اعتمادی تا کی!؟
 
ناشناس ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام فاصله خدمتی دانشسراهای تربیت معلم را محاسبه نمایید. دغدغه و بی اعتمادی تا کی!؟
 
ناشناس ۰۸:۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام بعداز یک عمر کار آبرومندانه این حق ما نیست . این حرکت بوی سیاسی هم می دهد مسئولین به عواقب این کار فکر کنند . بازی با آبروی 50000 نفر به اعتراض میلیونی تبدیل خواهد شد
 
ناشناس ۰۸:۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ موفق باشید
 
ناشناس ۰۸:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ظلم از این آشکارتر .وقتی شما رای دیوان عدالت اداری رو تبانی می کنیدو نقض می کنید .پس به چی پایبند هستید ...طبق رأی دیوان باید تمام حق و حقوق این سال ها رو هم می دادید.نجابت کردیم و نگرفتم این رای وقیحانه مزد نجابتمون بود ...خیلی گستاخ ولی شرمید...
 
ناشناس ۰۸:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکم اولیه دیوان عدالت درباره بازنشستگی فرهنگیان دانشسرایی را اجرا کنید.
 
ناشناس ۰۸:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ مگر ما دانشسرایی ها خودمان خواستیم که استخدام نشو یم که حالا به جای ان دوسال وقفه که بهترین زمان عمرمون بود را با افسردگی وبه بطالت بگذرانیم این بیعدالتی ها را تمام کنید.
 
ناشناس ۰۸:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ما با داشتن تعهد محضری ویا ضامن کارمند وارد دانشسرا شده و مشغول به تحصیل شدیم آقای الهیار ترکمن مسول محترم تقاضا دارم ما را با رای اولیه دیوان که کاملا درست ونبوده بازنشست نمایید
 
ناشناس ۰۹:۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکمی که چندسال پیش دیوان صادرکرده بنابر حساب کردن فاصله خدمت جزء سنوات نباید باطل بشه سالهای جوانی ماروکنار گذاشتند حالا که نیرویی برایمان نمانده ازما می خواهند همچنان ادامه دهیم
 
ناشناس ۰۹:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با سلام مسئولین عزیز و شریف!! بدانند که تاریخ برده داری به اتمام رسیده است. باما معلمین مانند برده ها رفتار نکنید.
 
ناشناس ۰۹:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ مسئولان محترم اگر یک هزارم درصد مارا مجبور به ماندن کردید،فکر بچه‌هایی را که باید با ما سرافکنده های خسته از جور شما کار کنند،کرده اید؟؟!! شاید هم آموزش اصلا برای شما اهمیت ندارد. فقط کلاس پر باشه
 
ناشناس ۱۰:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به داد معلمان دانشسرایی برسید
 
ناشناس ۱۰:۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم» زمامداری با کفر می‌پاید اما با ظلم نمی‌پاید میمانیم و میبینیم
 
ناشناس ۱۰:۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ دیوان باید از دادن آرای متناقض و مصلحتی خودداری کرده و به رأی اولیه خود پایبند باشد و رأی اخیر خود را اصلاح نماید.
 
ناشناس ۱۰:۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اجرای حکم اولیه دیوان در خصوص دانشسرایی ها ما عدالت میخواهیم
 
ناشناس ۱۰:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اجرای اولیه رای دیوان و پایان به بی عدالتی در حق دانشسرایی هایی که جوانی خود را درراه خدمت سپری کردند
 
ناشناس ۱۰:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حقوقی که بابت او چند سال ندادن ولی فقط حکمشو زدن اونم از معلمان دانشسرایی دریغ میکنن اوف بر همشون
 
ناشناس ۱۱:۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ نه به حذف فاصله خدمتی رای قبلی دیوان را اجراکنید
 
ناشناس ۱۱:۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ درخواست اجرای حکم اولیه۱۵۳۸۷/۳/۱۲ را دارم.
 
ناشناس ۱۱:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اینکار به جای جشن تشکروقدردانی ازمابعدازسی سال خدمت صادقانه بودواقعا دست شمادردنکنه بااین کارتون افرین
 
ناشناس ۱۱:۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکم اولیه را برای دانشسرائیها اجرا کنیو
 
ناشناس ۱۱:۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ معلمی عشق می خواهد با زور نمی توان کسی را وادار به تدریس و پرورش نسل آینده کرد... ظلم تا کی!!!؟؟؟
 
ناشناس ۱۱:۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ واقعا بزرگ ترین بی عدالتی را داریم می بینیم بجای اینکه سال های فاصله خدمتی دانشسرا یی ها را طبق تورم های ایجاد شده و افت ارزش ریالی حقوق ش را پرداخت کنن میان سنواتش هم حذف می کنن. از نجابت معلمان سواستفاده می کنند
 
ناشناس ۱۱:۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ امبدوارم با رعایت موازین قانونی فاصله ی خدمتی معلمین فارغ التحصیل دانشسرابرای بازنشستگی محسوب گردد
 
ناشناس ۱۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حق همکاران دانشسرایی رو پایمال نکنید
 
ناشناس ۱۲:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ از دیوان عدالت خواستار اجرای رای یک دهه قبل را داریم نگذارید در حق دانشسرایی ها باز هم ظلم شود..ما ها از ۱۴ سالگی ظلم و ستمی وسختی کم ندیدیم ..سن شناسنامه ای ما کم است وگرنه جسم و روحمان اسیر دست رنجوری وبیماریست.
 
ناشناس ۱۲:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا حمایت کنین
 
ناشناس ۱۲:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا به خواسته ی به حق و قانونی دانشسرایی ها احترام بگذارید ونیز به وظایف خود طبق قوانین مصوب کشوری عمل نمایید
 
ناشناس ۱۲:۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ خواهش میکنم پیگیری کنید
 
ناشناس ۱۲:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام لطفا برای رای قبلا داده بودید ارزش قائل شوید تا همه چیز زیر سوال نرود.
 
ناشناس ۱۲:۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفاً حقوق حذف شده ی فاصله خدمتی مارو برگردونید حق 50هزار نیروی دانشسرایی رو پایمال نکنید
 
ناشناس ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ همکاران گرامی لطفاً حمایت کنید
 
ناشناس ۱۲:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با این حکم من نمیتوانم عدل و داد را به دانش آموزانم آنوزش دهم متاسفم
 
ناشناس ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ خدایا به امید تو
 
ناشناس ۱۳:۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا ازمعلمان دانشسرا حمایت کنید این انصاف نیست.
 
ناشناس ۱۳:۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ رعایت عدل را انتظار دارم
 
ناشناس ۱۳:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ امیدوارم عدالت اجرا شود
 
ناشناس ۱۳:۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ قانون باید سلیقه ای نشود‌
 
ناشناس ۱۳:۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ عدالت عدالت عدالت برای قشری که واقعا درست کار کرده اند
 
ناشناس ۱۳:۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ طبق بندی از قانون ،قانون عطف به ماسبق نمی شود ،وشامل بعدمیشود
 
ناشناس ۱۳:۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تا رسیدن به نتیجه مطلوب واحقاق حقمان پیگیرهستیم
 
ناشناس ۱۳:۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حق ما را به ما برگردانید رای قدیم دیوان بازنشستگی واحتساب فاصله ی خدمتی حق مسلم مافرهنگیان دانشسرایی می باشد. مسئولین آموزش وپرورش کمبود نیرو را با ظلم به ما جبران نکنید
 
ناشناس ۱۴:۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام یک معلم دانشسرایی در شرف بازنشستگی هستم رای دیوان برای ما ناعادلانه لغو شده لطفا رسیدگی کنید
 
ناشناس ۱۴:۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام.کسی هست که بتواندحقوق پایمال شده مارابگیردلطفاحمایت کنید
 
ناشناس ۱۴:۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام من یک معلم با ۳۳ سال سابقه کار هستم و با اصرار اداره امسال بازنشسته نشدم حالا این انصاف هست که ۴.۵ سال ار سنوات من کسر بشه در صورتی که در زمان فاصله خدمتی حق التدریس بدوم
 
ناشناس ۱۴:۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفافاصله خدمت دانشسرایی ها را محاسبه کنید
 
ناشناس ۱۴:۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ فاصله فراعت از تحصیل اجرا شود
 
ناشناس ۱۴:۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام، خسته نباشید. نمی شود جور بی تدبیرهای آموزش وپرورش ما بکشیم اون برای استخدامی این برای بازنشستگی. بعد ماتا چندسال نیروی جدید نبود وما بجای تعهد 5 سال روستا سال‌های سال روستا رفتم گفتن نیرو نداریم. اجرای رای دیوان حق مثل مااست. وما فقط خواستار حق خودهستیم.
 
ناشناس ۱۵:۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ رای دیوان بعد این همه سال حق مثل ما است.
 
ناشناس ۱۵:۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفاً حمایت کنید
 
ناشناس ۱۵:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ احتساب فاصله خدمتی دانشسرایی ها حق مسلم ماست
 
ناشناس ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ظلم در حق معلمان دانشسرایی و خذف رای وحدت رویه دیوان و سواستفاده صندوق بازنشستگی کشوری بعد از قریب ۲ دهه با توجه و علم به رای دیوان به ماسبق نمیشود و گلایه از آقای الهیار ترکمن که حتی یک ساعت فقط یک ساعت تدریس در مدرسه ندارد و اظهارات واهی نسبت به نبود تعهدنامه
 
ناشناس ۱۵:۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ چرا همکاران سال قبل با همین فاصله خدمتی بازنشست شدند چه فرقی بین ما و آنها وجود دارد؟
 
ناشناس ۱۵:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام، اجرا نکردنِ رای دیوان عدالت اداری جرم محسوب شده و از 3تا6 ماه انفصال از خدمات دولتی دارد. با نقض کنندگان رای اولیهء دیوان که الزام به احتساب زمان فراغت از تحصیل تا اشتغال دانش آموختگان دانشسرایی دارد ، برخورد کنید.
 
ناشناس ۱۶:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ من یک معلم دانشسرایی هستم.من عدالت و انصاف را به دانش آموزانم آموخته ام .من عاشق ایران‌و آینده زیبایش هستم.
 
ناشناس ۱۶:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام.من هم از فارغ التحصیلان دانشسرا هستم که با وجود رای دیوان و محاسبه سنوات فاصله خدمتی و پرداخت کسور بازنشستگی آن، هم اکنون مواجه به حکم جدید و مشکلات ناشی از آن هستم
 
ناشناس ۱۶:۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تقاضای اجرای رای وحدت رویه را دارم
 
ناشناس ۱۷:۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ از رای وحدت رویه دیوان عدالت که با استناد به آن ارسال های گذشته حکم زده شده حمایت می کنم.
 
ناشناس ۱۷:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ عدالت را رعایت کنید،حکم اصلاحیەای کە سال نود ،در مورد یک سال توقف، استخدامی ما کە قبول کردە اید و حق بیمە راهم از ما کم کردەاید اجرا کنید.
 
ناشناس ۱۷:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ نه به فاصله خدمتی
 
ناشناس ۱۷:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با سلام. خواستار اجرای رای سابق دیوان ، در مورد احتساب وقفه خدمتی دانشسرایی ها هستم
 
ناشناس ۱۸:۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ عدم حذف فاصله خدمتی
 
ناشناس ۱۸:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ باید حکم قبلی اجرا شود
 
ناشناس ۱۸:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حمایت می کنم یک ،معلم در شرف باز نشستگی
 
ناشناس ۱۸:۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با سلام و عرض ادب،، آیا بدون عشق و علاقه میتوان. کاری یا شغلی را ادامه داد،، پس ازسی سال کارکردن دیگر توان وعشقی نمی‌ماند که درکلاس حاضرشد
 
ناشناس ۱۸:۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ باسلام خواهان ابطال رای مهر ماه 99 درمورد دانشسرایی ها هستم
 
ناشناس ۱۸:۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با دروود و سپاس.. احتراما این مشکل عظیمی که بوجود اوردین را حل کنید..چون مهرماه سر کلاس برو نیستیم..
 
ناشناس ۱۸:۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ فاصله خدمتی دانشسرایی ها جزو سنوات خدمت حساب شود
 
ناشناس ۱۸:۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ یک مدت به معاونین کلاس دادندالان واسه کمبودنیروشون دانشسراییها رو تحت فشارقراردادند.لطفامر کمبودنیروتون رو از محل درست آن تامین کنیدنه ظلم به معلمها
 
ناشناس ۱۸:۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ فاصله خدمتی دانشسرایی ها جزو سنوات خدمت حساب شود
 
ناشناس ۱۸:۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ فاصله خدمتی دانشسرازو سنوات خدمت حساب شود
 
ناشناس ۱۸:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حق ما را به ما برگردانید و عدالت را برقرار کنید
 
ناشناس ۱۸:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با این حکم عدالت محوری یک جامعه ی اسلامی خدشه دار خواهد شد ایا مصلحت صندلی نشین ها را در نظر گرفته خواهد شد یا حقوق ۵۰ هزار فرهنگی پایمال نخواهد شد؟ قضاوتی دشوار،روی لبه ی تیغ
 
ناشناس ۱۸:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا حمایت کنید چرا همش برمیگردن به گذشته قانون که عطف بماسبق نداره
 
ناشناس ۱۸:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ داد ما معلمین را به دنیا برسانید خبرنگاران آزاده
 
ناشناس ۱۸:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با سلام ، از مسئولین محترم عاجزانه درخواست بررسی دقیق را داریم.
 
ناشناس ۱۸:۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ درخواست رسیدگی داریم تمامی همکاران
 
ناشناس ۱۸:۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اگر هنوزعدالت وانصافی وجود داشته باشد باید ترتیب اثر داده شود.
 
ناشناس ۱۸:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حمایت کنید لطفا.
 
ناشناس ۱۸:۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ مسئولین عزیز! این همه در جامعه شعار میدید،معلمی شغل انبیاست ومعلمها رهرو راه انبیا،اینجوری با بی عدالتی دستمزد زحمات چندین سالشون رو میدید؟؟؟؟!!!! اندکـــی تأمل کنید.
 
ناشناس ۱۸:۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حمایت کنید لطفا
 
ناشناس ۱۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ قانونی که د0 سال قبل تصویب شده اجرا کنند
 
ناشناس ۱۹:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ رای قبلی دیوان عدالت اداری اجرا شود
 
ناشناس ۱۹:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا حق ما رو بدین وگر نه به شما درس مطالبه گری خواهیم داد
 
ناشناس ۱۹:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ فاصله خدمتی دانشسرایی ها را حذف نکنید
 
ناشناس ۱۹:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ متاسف هستم
 
ناشناس ۱۹:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکم احتساب سنوات فاصله خدمتی فرهنگیان اجراشود
 
ناشناس ۱۹:۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ باعرض سلام لطفاً از کمپین زیر حمایت کنید
 
ناشناس ۱۹:۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ یکباربا بی برنامگی باعث شدندتا این استعداد های برتر و تخصص یافته، سالها در خود فرو روند و موقعیت اجتماعی ایشان بر باد رود،حال باردگر با باطل کردن حق قانونی شان جواب خدمت صادقانه را با ظلم وبی عدالتی می دهند. آفرین تان باد....!!!
 
ناشناس ۱۹:۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکم اولیه دیوان عدالت درباره بازنشستگی فرهنگیان دانشسرایی را اجرا کنید
 
ناشناس ۱۹:۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ نه به فاصله خدمتی
 
ناشناس ۱۹:۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ مادانشسرایی هارالطفاحمایت کنید
 
ناشناس ۱۹:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ خیلی بد است که با کمبود نیرو بخواهیم قانون را دور بزنیم.
 
ناشناس ۱۹:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ با توجه به تعهد آموزش وپرورش در زمان شروع تحصیل در دانشسراجهت استخدام وپرداخت بیمه وبازنشستگی فاصله خدمتی مایل به استمرار خدمت اضافی نیستم
 
ناشناس ۱۹:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ نمایندگان تک تک شهرها باید از دانشسرایی ها در مقابل ظلم آشکاری که در رابطه با حذف سنوات فاصله خدمتی بهشون شده در مجلس شورای اسلامی حمایت کنند وقانون را برگردانند
 
ناشناس ۲۰:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به خدا این ظلمه ما که از حقمون نمیگذریم اگه این قانون درسته چرا همدوره ای های ما با همین شرایط بازنشسته شدند
 
ناشناس ۲۰:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ما فارغ التحصیلان دانشسرا خواهان عدالت هستیم
 
ناشناس ۲۰:۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به خدا این ظلمه ما که از حقمون نمیگذریم اگه این قانون درسته چرا همدوره ای های ما با همین شرایط بازنشسته شدند
 
ناشناس ۲۰:۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حمایت از کمپین
 
ناشناس ۲۰:۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ احتساب فاصله ی خدمتی دانشسرایی ها
 
ناشناس ۲۰:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکم اولیه ی دیوان عدالت درباره بازنشستگی فرهنگیان دانشسرا را اجرا کنید.
 
ناشناس ۲۰:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حمایت
 
ناشناس ۲۱:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ امیدواریم که به حق و حقوقمان برسیم و هم خود و هم خانواده هایمان را از نگرانی در اوریم ان شاءالله
 
ناشناس ۲۱:۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ازبیانیه حمایت می کنم
 
ناشناس ۲۱:۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ از دیوان عدالت اداری تقاضا مندیم عدالت علوی را اجرا نمایند
 
ناشناس ۲۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ چه طورتا سال قبل دیوان رای صادر نکرد وخیلی ها بازنشست شدند امسال همه چیز ۱۸۰درجه چرخید
 
ناشناس ۲۱:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ظلم بزرگی است نگذارید حق زایل شود
 
شوکت شرق ۲۲:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ گره_گشا_باشیم باچندکلیک به سلامت ده ها هزارنفر کمک کنیم <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/58730">https://www.farsnews.ir/my/c/58730</a> حمایت شمابه بهداشت ودرمان هزاران نفرکمک خواهدکرد.
 
ناشناس ۲۲:۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا پیگیری فرمایید
 
ناشناس ۲۲:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حمایت شد لطفا شما هم از کمپین ما حمایت کنید <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/51905">https://www.farsnews.ir/my/c/51905</a>
 
ناشناس ۲۲:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام دولت چند سال پیش ۵ سال مجانی به فرهنگیان ۲۵ سال سابقه داد! این دو سال که جای خود دارد و حق و حقوق خودمونه
 
ناشناس ۲۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا رسیدگی کنید
 
ناشناس ۲۲:۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام من یک دانشسرایی هستم 3 سال از عمرم توی جوانی به خاطر بدعهدی وزارت آموزش و پرورش به هدر رفت حالا وزارت مطبوع میخواهد سه سال بیشتر از من و امثال من کار بکشد
 
ناشناس ۲۲:۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 1 گلایه معلمان فارغ‌التحصیل دانشسراها/ ماجرای دردسرساز «فاصله فراغت از تحصیل تا استخدام»
 
ناشناس ۲۲:۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ وای برما
 
ناشناس ۲۲:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ نه به حذف فاصله خدمتی دانشسرا
 
ناشناس ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفاسریعاحکم اولیه ی دیوان درمورداحتساب سنوات دانشسرارااجراکنید.
 
ناشناس ۲۳:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفاً از حق معلمان دانشسرا دفاع کنید
 
ناشناس ۲۳:۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به امیدخدا
 
ناشناس ۲۳:۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ فقط عدالت
 
ناشناس ۲۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا با حمایت خود ما را یاری کنید
 
ناشناس ۲۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ لطفا به دادمان برسیدماکه دیگه حوصله کلاس رانداریم
 
ناشناس ۲۳:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکم اولیه دیوان درمورد ما دانشسراییها اجرا شود.
 
ناشناس ۲۳:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ما حقمون رو میخواهیم در حق ما ظلم نکنید اگه دین و ایمان دارید
 
ناشناس ۲۳:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به امیدواری عدالت
 
ناشناس ۲۳:۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ انشا الله عدالت اجرا خواهد شد.
 
ناشناس ۲۳:۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ عدالت عدالت عدالت بایددر محضر خدا پاسخگو باشید
 
ناشناس ۲۳:۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ باسلام مگر می‌شود رای قطعی دیوان بعد از چندین سال رد شود کسانی بودند با 25 سال بازنشسته شدند و همین شرایط را داشتند در ضمن کسورات راهمه همکاران محترم واریز کردند انشاا... حق کسی پایمال نگردد واقعا انصاف نیست
 
ناشناس ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ از حق معلمان مظلوم دانشسرا دفاع کنید
 
ناشناس ۲۳:۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ می پسندم عالی است
 
ناشناس ۲۳:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ظلم اشکاری در شرف وقوع است که ما از دستهای پشت پرده ان بی خبریم .چرا ماباید تاوان کمبود بودجه و یا نیرویی را بدهیم که باید قبلا توسط اموزش و پرورش دیده میشد
 
ناشناس ۲۳:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ما این ظلم بی حساب را هرگز نمی پذیریم و باید رای ابتدایی دیوان عدالت مبنی بر محاسبه فاصله خدمتی در سنوات اجرا شود.
 
ناشناس ۲۳:۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به امید پیروزی
 
ناشناس ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ احتساب فاصله خدمتی دانشسرایی ها در سنوات با توجه به رای سابق دیوان عدالت
 
ناشناس ۲۳:۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلا لطفا از ما در مقابل این ظلم آشکار حمایت کنید.
 
ناشناس ۲۳:۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ این ظلمی آشکار است.
 
ناشناس ۲۳:۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام بنده هم دانشسرایی هستم و شخصا از دیوان به نام خودم رای گرفتم هزینه بیمه سنواتی رو که طبق دادنامه دیوان در حکم بنده محاسبه شده را نیز پرداخت کردم
 
ناشناس ۲۳:۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ حکم اولیه دیوان عدالت درباره بازنشستگی فرهنگیان دانشسرایی را اجرا کنید.
 
ناشناس ۲۳:۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ سلام من هم یک دانشسرایی هستم خواستار احترام به رای دیوان به احتساب فاصله خدمتی هستم
 
ناشناس ۲۳:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ من به اختفای رای دیوان عالی معترضم
 
ناشناس ۰۰:۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام یک معلم در شرف بازنشستگی هستم که رای دیوان حذف شده و غیر قانونی از بازنشستگی من جلوگیری شده .نه تنها برای من بلکه برای ۴۰ هزار معلم دیگر در کل کشور .حقمون رو به ما برگردانید
 
ناشناس ۰۰:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اجرای حکم اولیه دیوان درخصوص دانشسرایی ها
 
ناشناس ۰۰:۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ما ضررکردیم وطلبکاریم امابااین حکم دقیقا همه چیزبرعکس شده
 
ناشناس ۰۰:۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من به رای دیوان معترضم
 
ناشناس ۰۰:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام.بنده هم به خاطر سن کن ۱سال و۳ماه فاصله خدماتی داشتم‌.آیاحق هست؟دوسال شبانه روزی درس بخوانی .همان سال شروع به خدمت کردیم.چون زیر۱۸ سال بودم ،حکمم رانزدن .حالا هم که دیوان عدالت پذیرفته‌،چراباید ،حرف خود وبخشنامه رو پس بگیرند . .
 
ناشناس ۰۰:۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ الان زمان بازنشستگی عزیزانی هست که با جان و دل زحمت کشیدن .نه زمان ظلم کردن به آنها
 
ناشناس ۰۰:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ احتساب فاصله خدمتی دانشسرایی ها برای بازنشستگی به دلیل این که حق مسلم این قشر زحمت کش است.
 
ناشناس ۰۰:۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اجرای حکم اولیه دیوان درمورد دانشسرایی ها
 
ناشناس ۰۰:۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ نه به حذف فاصله خدمتی
 
ناشناس ۰۰:۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حق مارابرگردانید۳۰سال باشرافت کارکردیم حالا هم جزحق چیزی نمیخواهیم بازنشستگی به موقع ۲سال فاصله به خواست مانبودصحبت از۲سال ازعمرهست
 
ناشناس ۰۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اجرای حکم اولیه دیوان عدالت
 
ناشناس ۰۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام یک معلم در شرف بازنشستگی هستم که رای دیوان حذف شده و غیر قانونی از بازنشستگی من جلوگیری شده .نه تنها برای من بلکه برای ۴۰ هزار معلم دیگر در کل کشور .حقمون رو به ما برگردانید
 
ناشناس ۰۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من امسال بازنشسته بودم حقوق مهر و آبان هم قطع شد بعد این قانون که اجرا نشد با وجود حکم بازنشستگی مجدد به خدمت برگشتم دو سال از حکمم کسر شد به خدا ظلمه
 
ناشناس ۰۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حساب کردن فاصله خدمتی دانشسرایی ها برای بازنشستگی به دلیل این که حق مسلم این قشر زحمت کش است.
 
ناشناس ۰۰:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا به قشر مظلوم معلم ظلم نکنید
 
ناشناس ۰۰:۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حکم اولیه دیوان را اجرا کرده ومارابازنشست کنید
 
ناشناس ۰۰:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا به دادمان برسید
 
ناشناس ۰۰:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفاً قانون رو اجرا کنید نه تفسیر به رای خودتونو. حکم دیوان داریم نه ورقِ بازی حکم.
 
ناشناس ۰۰:۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا از فارغ التحصیلان دانشسراها حمایت کنید
 
ناشناس ۰۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ به داد ما دانشسرای ها برسید
 
ناشناس ۰۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا در رای دیوان تجدید نظر شود
 
ناشناس ۰۰:۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ فاصله خدمتی با سابقه خدمت ما دانشسرای ها محاسبه شود
 
ناشناس ۰۰:۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا به داد دانش آموختگان دانشسراهای تربیت معلم برسیر
 
ناشناس ۰۰:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا به فکر معلمان دانشسرایی که چندین سال خدمت صادقانه کردند باشید ما دیگر آن نوجوان ۱۴ ساله سال ۷۰ نیستیم که به ما زور بگوئید.
 
ناشناس ۰۰:۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اجرای حکم اولیه دیوان درمورد دانشسرایی ها
 
ناشناس ۰۰:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفاحمایت کنیدتا حق به حق داربرسد
 
ناشناس ۰۰:۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در برابر بی عدالتی می ایستیم
 
ناشناس ۰۰:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا حقمان را,برگردانید
 
ناشناس ۰۰:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ متاسفانه آموزش و پرورش همیشه حقوق کارکنان خویش را ضایع کرده است و من برای این مملکت متاسفم اگر هر روز از ممالک دیگر عقب می افتیم.
 
ناشناس ۰۰:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با عرض سلام خواهشمند است به فاصله خدمتی ما دانشسرا یی ها رسیدگی کنید نگذارید حق ما پایمال شود.
 
ناشناس ۰۰:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام به داد ما دانشسرایی ها برسید
 
ناشناس ۰۰:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ قوه قضاییه لطفاسریع رسیگی کنید
 
ناشناس ۰۱:۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با درود من با 29 سال سابقه فارغ‌التحصیل دانشسرا هستم متاسفم که الان باید دغدغه من بی قانونی و بی عدالتی در روند ادامه خدمتم باشه تا احقاق حقوق پایمال شده مان ساکت نمینشینیم
 
ناشناس ۰۱:۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ همه ی کسانی که رای بر حذف فاصله خدمتی دانشسرایی ها کرده اید، امیدوارم زمانی برسد که هیچگاه در پیشگاه خدا شرمنده نباشید چرا که الان حق هزارها نفر دانشسرایی را بایک تصمیم اشتباه ضایع کرده اید
 
ناشناس ۰۱:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ کدام وزارتخانه ای ،سازمان واداره ای را سراغ دارید به کارمندانش که در شرف بازنشستگی هستند اینچنین بیرحمانه وناجوانمردانه بی احترامی وحق کشی روا داشته است .
 
ناشناس ۰۱:۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ما فقط حقمون را میخواهیم
 
ناشناس ۰۱:۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ به معلمان درشرف بازنشستگی احترام بگذارید به ما معلمان که همیشه عدالت واحترام به حقوق دیگران رو به دانش اموزان خود اموزش داده ومیدهیم خواستار احترام واجرای عدالت در حق وحقوق معلمان در شرف بازنشستگی هستیم وبه این نا عدالتی اعتراض دارم با احترام ایمانی
 
ناشناس ۰۱:۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ناشناس ۲۳:۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ سلام یک معلم در شرف بازنشستگی هستم که رای دیوان حذف شده و غیر قانونی از بازنشستگی من جلوگیری شده .نه تنها برای من بلکه برای ۴۰ هزار معلم دیگر در کل کشور .حقمون رو به ما برگردانید
 
ناشناس ۰۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ شمارو به خدا باروح و روان ما بازی نکنید سالها با کمترین امکانات در دورترین روستاها به عشق میهنمان و سربلندی ایران خدمت کردیم
 
ناشناس ۰۱:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام به داد مان برسید
 
ناشناس ۰۱:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دیوان عدالت عدالتم آرزوست ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد!!!
 
ناشناس ۰۱:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دلم از این می سوزه که با چه عشق و علاقه ای معلمی را انتخاب کردم ولی اون از اول جوانی و استخدام شدنم و حالا که پیر و مریض و دلشکسته شده ایم و با آرامش می‌خواهیم بازنشسته شویم، تاریخ مجددا تکرار شد!!! جرم من چیست؟؟؟
 
ناشناس ۰۱:۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حکم اولیه دیوان را اجرا و ما را بازنشست کنید
 
ناشناس ۰۱:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اعتراض به حذف فاصله خدمتی دانشسراییها
 
ناشناس ۰۱:۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اینقد معلمان این مملکت رو عذاب ندهید ... حق قانونی و شرعی را اجرا کنید..در کجای دنیا یک قانون به چند شیوه اجرا میشود؟
 
ناشناس ۰۱:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ خواهان اجرای رای اولیه دیوان هستیم باوجود تهعد محضری قبل ورود به دانشسرا آموزش وپرورش به تعهدش عمل نکرد چهار سال تو اوج جوانی وشوروشوق خانه نشین شدیم تو اوج جوانی افسرده وناامیدشدیم
 
ناشناس ۰۲:۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام یک فرهنگی هستم در شرف بازنشستگی لطفا حقمون به ما برگردانید ممنون
 
ناشناس ۰۲:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ باعرض سلام ، بعد عمری خدمت صادقانه رضایت خداوند برایمان کافیست ،تشکر لازم نداریم، لطف کنید جفا نکنید
 
ناشناس ۰۲:۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ خداوند عادل است وبزودی رای دیوان به نفع بچه ای پاک دانشسرایی ها برمی گردد.
 
ناشناس ۰۳:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام،لطفافاصله خدمتی راکه به موجب رای هیئت عمومی دیوان جزوسابقه حساب شده وسهم صندوق بازنشستگی هم پرداخت شده است راپیگیری فرمایید.
 
ناشناس ۰۳:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ منتظر اجرای حکم اولیه دیوان هستم و باتوجه به مستندات قانونی خواهان احقاق حق قانونی خود و همکاران دانشسرایی سراسر کشور هستم
 
ناشناس ۰۴:۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من یک دانشسرایی هستم که صادقانه وشجاعانه کارکردم وحالا مشکل قلبی وریه دارم لطف کنید بیش ازاین به مامعلمان ظلم نکنید وماراکه درشرف بازنشستگی هستیم بیش ازاین آزارندهید حدظلم کوتاه است وکسی زیربارظلم نمی رود.
 
ناشناس ۰۵:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ واقعا مسؤلین آموزش و پرورش نامردند
 
ناشناس ۰۶:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ الان وقت شعار نیست عمل کنید
 
ناشناس ۰۶:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ فقط این جمله را میگویم قرارداد ما با اموزش وپرورش در محضر دوطرفه بوده واز دیوان عدالت اداری رای شخصی هم دارم ضمنا قانون عطف به ما سبق نمی شود ومنالله التوفیق
 
ناشناس ۰۷:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا از ما ما دانشسراییها که حقمون رو دارن ضایع می کنند حمایت کنید . طبق رای وحدت رویه دیوان فاصله خدمتی که ده سال پیش پولش رو از ما گرفتن و باید الان بازنشسته بشیم و خودشون قبول ندارن و کتمان می کنند ، ظلم از این بالاتر و اشکارتر ؟؟؟؟
 
ناشناس ۰۷:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ رای اولیه دیوان عدالت اجرا شود
 
ناشناس ۰۸:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با سلام واحترام اتفاق حق حق مسلم هر مسلمانی است ونباید در مقابل ظلم سکوت کرد
 
ناشناس ۰۸:۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اگر رای وحدت رویه غیر قانونی بوده پس چرا خیلی از همکارانمان با همین رای از پارسال تا مهر ۹۹ بازنشست شدند ؟
 
ناشناس ۰۸:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ما ورودی تربیت معلم سال 88 هم این مشکل داریم که وقتی سال 90 فارغ التحصیل شدیم یک سال وقفه و بعد از آن مشغول کار شدیم و سه سال از سوابقمون پرید.
 
ناشناس ۰۸:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با سلام واحترام با اجرای قانون نا بجا حقوق همکار فرهنگی خود را دستخوش بی عدالتی نکنید اگر ارگان دیگری بود اینگونه عمل میکرد........
 
ناشناس ۰۸:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من دانشسرایی هستم و خواهان اجرای عدالت .لطفا ما را بازنشست کنید.
 
ناشناس ۰۸:۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ استدعای کمک وحل مشکل معلمان مظلوم واقع شده دانشسرا
 
ناشناس ۰۸:۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ عدالت را اجرا کنید انگیزه را از معلمان آینده نگیرید به داد ملت برسید
 
ناشناس ۰۸:۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام اعتراض بخاطر حذف سنوات فاصله خدمتی دانشسرا،
 
ناشناس ۰۸:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ فاصله فارغ التحصیلی از دانشسرا تا استخدام جزء سنوات حساب شود
 
ناشناس ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام چرا با روح وروان صادق ترین وساده زیست ترین قشر جامعه بازی میکنید.دست خدا باماست چون حق ازآن ماست.
 
ناشناس ۰۹:۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اجرای حکم اولیه دیوان با توجه به احتساب سنوات و محاسبه بیمه و بازنشستگی و واریز پول به حساب خزانه
 
ناشناس ۰۹:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حق خود را می خواهیم
 
ناشناس ۰۹:۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دو تاسه سال به ناحق خانه نشینمان کردید حال به جای عذرخواهی طلبکار هم شده‌اید بی وجدانی تا چه حد؟؟
 
ناشناس ۰۹:۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ خواستار حکم اولیه دیوان در ارتباط با احتساب فاصله خدمتی دانشسرایی ها می باشم .
 
ناشناس ۰۹:۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با سلام. ما فرهنگیان فارغ التحصیل دانشسرایی تا کنون با عشق به آینده سازان مرز و بوم ایران زمین ، خدمت کرده ایم! خواهشمندیم با رسیدگی و حل مشکلات پیش آمده در خصوص سنوات فاصله خدمتی دانشسراییان ، این عشق را در وجودمان نهادینه نمایید.
 
ناشناس ۰۹:۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با سلام حکم اولیه دیوان عدالت اداری باید در خصوص دانشسرایی ها اعمال شود
 
ناشناس ۰۹:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ احکام دانشسراییها را اجرا کنید
 
ناشناس ۰۹:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من هم دانشسرایی هستم خواستار احترام به رای دیوان برای احتساب فاصله خدمتی هستم.اجرای عدالت.
 
ناشناس ۰۹:۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفاً به دادمون برسید بعد از 30 سال زحمت در آموزش و پرورش این حقمون نیست. من از چهار سال فاصله خدمتی، سه سال رو مجانی برا آموزش و پرورش کار کردم، اما مدرکی ندارم.
 
ناشناس ۰۹:۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ تاکی می خواهید معلمان را در این کشور تحقیر کنید.
 
ناشناس ۰۹:۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ آن زمان که جوان بودیم وتازه نفس چند سال مارا رها کردند وگفتندنیازتون نداریم .نه مدرکی دستمون می دادند که بتونیم جایی مشغول بشیم ونه ادامه تحصیل میتونستیم بدیم سه سال بلاتکلیفی وسردرگمی وزجر وبدبختی بسمون نبود که الان دوباره دارند برای بازنشستگی اذیت میکنند.
 
ناشناس ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ چرا ما باید تاوان بی برنامگی ها و کوته فکری مسئولان را بپردازیم. برررسی کنن هر فرد یا گروهی که باعث و بانی این ولنگاری بوده ، اونا رو مجازات کنن این که عاملش تحریم و اینا نیس که بخواهیم آمریکا و اونا را مقصر بدونیم. هرر چی بوده از بی کفایتی مسئولین وقت بوده
 
ناشناس ۰۹:۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا رای اولیه دیوان را در مورد احتساب سنوات فاصله خدمتی را اجرا کنید وبی عدالتی نکنید!!
 
ناشناس ۰۹:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام سال نو مبارک لطفا حمایت کنید
 
ناشناس ۰۹:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ قانون برای همه باید یکسان اجرا شود/چرا پس از ابتدا اجرا نشد
 
iran ۰۹:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حق گرفتنی است. دادنی نیست. این دولت ...... همه جوره از مردم اخاذی کرد. بورس یک جور، تورم ها و برجام جور دیگه و حالا هم معلم ها و رتبه بندی و ما دانشسرایی ها.
 
ناشناس ۰۹:۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام لطفا به داد ما معلمان سراسر کشور به خاطر ظلمی که به ماشده است برسید
 
ناشناس ۰۹:۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ پایمال شدن حق معلمان
 
ناشناس ۰۹:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ما دانشسراییها خواهان اجرای حق هستیم.
 
ناشناس ۰۹:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با این کارتان ضربه بزرگی به جامعه فرهنگیان وارد خواهید کرد! و اعتماد از آموزش و پرورش خواهد رفت!... حق ما را پایمال نکنید!
 
ناشناس ۰۹:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا به شکایتمون عادلانه رسیدگی فرمایید
 
ناشناس ۰۹:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لغورای دیوان عدالت اداری
 
ناشناس ۰۹:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من یک معلم دانشسرایی درشرف بازنشستگی هستم وبه رای جدید دیوان اعتراض دارم
 
ناشناس ۰۹:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ فاصله خدمتی دانشسرا حذف نشود
 
ناشناس ۰۹:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حکم اولیه دیوان عدالت درباره بازنشستگی فرهنگیان دانشسرایی را اجرا کنید
 
ناشناس ۰۹:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دیوان عدالت و مسئولین محترم کشوری لطفا دستور رسیدگی
 
ناشناس ۰۹:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دانشسرایی هستم ،دیگرانگیزه ای برای ماندن ندارم.
 
ناشناس ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ این ظلمی است آشکار از یک بی تدبیری و یک نا امیدی
 
ناشناس ۱۰:۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام بنده اعتراض شدید خودم رابه این حکم اعلام می کنم .این ظلم بزرگی است که درحق ما دارید انجام می دید
 
ناشناس ۱۰:۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ رسیدگی سریع به مشکل فاصله خدمتی دانشسرا
 
ناشناس ۱۰:۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حمایت می کنم
 
ناشناس ۱۰:۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ چرا در کشور ما قانون اساسی نادیده گرفته شده درمورد وقفه خدمت متعهدین خدمت دانش اموختگان دانشسرا قانون عطف به ما سبق نمی شودسال 88 رای دادن به نفع ما و سال 99 لغو کردن عین ظلم
 
ناشناس ۱۰:۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ معترض به حذف فاصله خدمت دانشسرا هستم مسیولین قوانین بدو استخدام و حقوق دانشسراییها را به راحتی نادیده گرفتن
 
ناشناس ۱۰:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام واحترام لطفا به مشکل بازنشستگی فارغ التحصیلان دانشسراها رسیدگی کنید
 
ناشناس ۱۰:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا حقوق بازنشسته شدن فرهنگیان محترم رارعایت نماییدوعدالت رادراین مورداجراکنید
 
ناشناس ۱۰:۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام علیکم این عین بی عدالتی است
 
ناشناس ۱۰:۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دیوان عدالت لطفا پیگیری شود
 
ناشناس ۱۰:۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ معلمین دانشسرا حقشون را می خواهند. لطفا حمایتشو ن کنید.
 
ناشناس ۱۰:۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ برگرداندن حکم دیوان اجازه ندهید در حق معلمان ظلم شود.
 
ناشناس ۱۰:۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حقوقمان رابرگردانید.
 
ناشناس ۱۰:۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام لطفا حق مارا پس بگیردسنواتی که قبلا دیوان تایید کرده حق ما بوده چرا که ما تعهد از قبل از ورود به دانشسرا به دولت دادیم ودولت هم تعهد کار به ما داده
 
ناشناس ۱۰:۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام به فرمایش جناب آقای رئیسی،دیوان عدالت اداری مو را از ماست میکشه لطفا رای خود را دوباره به رای احتساب سنوات ایام فاصله خدمتی تغییر دهید .تشکر می کنیم و دعای خیر ما و خانواده های ما پشت سر شماست.
 
ناشناس ۱۰:۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ما خواستار بازنشستگی پیش از موعد هستیم چرا از اول خدمتمان تا حالااینطوری با بی مهری با مارفتار میشود اون از ماجرای استخدام که آعاز کار بود حالا هم پایان کار همان کارها را با ما میکنند
 
ناشناس ۱۰:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اجرای حکم اولیه دیوان در خصوص بازنشستگی دانشسرایی ها
 
ناشناس ۱۰:۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا جلوی ظلم و بی عدالتی در حق فرهنگیان مظلوم را بگیرید.
 
ناشناس ۱۰:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من یک معلم از دانشسرای تربیت معلم هستم تابستان ۱۴۰۰ حق بازنشستگی من است بعد سی سال خدمت از شما تشکر و قدردانی نمیخواهیم فقط حقمان را از ما نگیرید
 
ناشناس ۱۰:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من خواهان محاسبه رای اولیه دیوان عدالت در خصوص وقفه خدمت دانشسرایی ها هستم...و به شما امید وارم
 
ناشناس ۱۰:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ آیامیدانید۵۰هزارمعلم ناراضی با چه انگیزه ای می توانندکارکنندآیامیدانیدخواسته و ناخواسته آموزش وپرورش وکشورراشخم میزنندوبجای بذرعلم بذرهرزمی کارندآیامیدانیداین کارتبعاتی تا بیکران دارد؟
 
ناشناس ۱۰:۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ این عمل توهین به فرهنگیان هست.ازماست که بر ماست.
 
ناشناس ۱۱:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام دراین جامعه ی به ظاهر اسلامی از این همه ظلم وستم به کی باید پناه برد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
ناشناس ۱۱:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ این مورد بی عدالتی کامل در حق معلمین زحمتکش و دلسوز دانشسرایی هست. اگر عدالتی هست باید به این خواسته بر حق زخمتکشان عرصه علم و تربیت رسیدگی شود.
 
ناشناس ۱۱:۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ فاصله و وقفه خدمتی دانش آموخته گان دانشسراها باید محاسبه شود
 
ناشناس ۱۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ نه به حذف فاصله خدمتی معلمان دانشسرا
 
ناشناس ۱۱:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ نه به حذف فاصله ی خدمتی دانشسرایی ها
 
ناشناس ۱۱:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حکم اولیه دیوان عدالت اداری در مورد بازنشستگان دانشسرایی دارای فاصله خدمتی اجرا شود
 
ناشناس ۱۱:۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام چرا دیوان عدالت .عدالت را رعایت نمی کند
 
ناشناس ۱۱:۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حمایت میکنیم
 
ناشناس ۱۱:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ناشناس ۱۱:۲۲ ۱۴۰۰/۱/۱۹ همکاران گرامی لطفا حمایت کنید
 
ناشناس ۱۱:۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ما فرهنگیان به رای دیوان عدالت اداری اعتراض داریم که چرا همیشه فرهنگیان که پای نظام و آرمانهای آن بوده اند قربانی بی تدبیری دولت بی کفایت و وزیری که خود بازیچه ومترسک دست دیگران هست بشویم
 
ناشناس ۱۱:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام خسته نباشید آیا این انصاف هست با معلمین که با تمام وجود دارند کار می کنند چنین کاری را انجام دهید و حق آنها رو زیر پا بگذارید یه کم فکر کنید و خودتان رو جای این معلمین زحمت کش و فداکار بگذارید
 
ناشناس ۱۱:۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ رآی اولیه دیوان عدالت اداری را درباره بازنشستگان دانشسرا اجرا نمایید
 
ناشناس ۱۱:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ دیوان رای را برگرداند.
 
ناشناس ۱۱:۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ زین پس‌به جای‌دیوان‌عدالت‌دیوان بی عدالت‌درنوشته هاوگفتارمان به کارببریم
 
ناشناس ۱۱:۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ فقط به مردم بتازید مخصوصا فرهنگیان
 
ناشناس ۱۱:۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حکم اولیه دیوان عدالت درباره بازنشستگی فرهنگیان دانشسرایی رااجراکنید
 
ناشناس ۱۱:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ رسیدگی به مشکلات
 
ناشناس ۱۱:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حکم دیوان در مورد احتساب سنوات فاصله ی خدمتی معلمان دانشسرایی ها را اجرا کنید.
 
ناشناس ۱۱:۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ فاصله خدمتی معلمان محترم فارغ التحصیل دانشسراها جزو سابقه خدمتی آنها وحق مسلم آنها هست.
 
ناشناس ۱۱:۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حق مارا برگردانید از ما حمایت کنید
 
ناشناس ۱۱:۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من دانشسرایی هستم خواستار حمایت از ما دانشسرایی ها هستم
 
ناشناس ۱۱:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با سلام لطفا حق ما دانشسراییهای دارای فاصله خدمتی را به ما برگردانید.
 
ناشناس ۱۲:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ آزادی حق همه هست
 
ناشناس ۱۲:۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با سلام ما خواستار اجرا فاصله خدمتی هستیم و خواهان اجرای حکم بازنشتگی همکارن و لحاظکردن فاصله خدمتی هستیم
 
ناشناس ۱۲:۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ خواهشارسیدگی شودتابیشترازاین به معلمان ظلم نشود
 
ناشناس ۱۲:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سنوات فاصله خدمتی باید در حکم و سابقه خدمتی محاسبه شود
 
ناشناس ۱۲:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ تقاضای تجدید نظر در رای دیوان را دارم
 
ناشناس ۱۲:۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ پیگیری فاصله خدمتی فرهنگیان دانشسرایی
 
ناشناس ۱۲:۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ عاقبت ظلم تباهی است.
 
ناشناس ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ عدالتت رو رعایت نمایید
 
ناشناس ۱۲:۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ بنده شدیدا به حذف سنوات فاصله خدمتی دانش آموختگان دانشسرااعتراض دارم
 
ناشناس ۱۲:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ باسلام و احترام حکم اولیه دیوان عدالت درباره بازنشستگی فرهنگیان دانشسرایی را اجرا کنید. باسپاس
 
ناشناس ۱۲:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ این ظلمی که ۲۶ سال پیش با ما کردید والان دوباره تکرار شده نمیدونم چه عواقبی در پی خواهد داشت.
 
ناشناس ۱۲:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ رای صادره از دیوان عدالت برای خیلی ها اجرا شده درسال های قبل واقعا عدالت کجاست
 
ناشناس ۱۳:۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ آیا دیوان عدالت ،عدالت رابرقرار کرد؟ آیا حل مشکل کمبود معلم بی عدالتی است؟ آیا بعد از سی سال خدمت در محرومیت ها و کمبودها این است عدالت؟ و...
 
سمانه مژگان ۱۳:۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ منم حمایت کردم. دوستان اگه میخواین به جای پراید و پژو و این حلبی های بی کیفیت اونم به 10 برابر قیمت واقعی ، بهترین و مدرن ترین ماشینای دنیا رو با قیمت ارزون سوار بشین بیایین حمایت کنین از این کمپین ها <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/57525">https://www.farsnews.ir/my/c/57525</a> <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/58666">https://www.farsnews.ir/my/c/58666</a> <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/57525">https://www.farsnews.ir/my/c/57525</a> <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/58666">https://www.farsnews.ir/my/c/58666</a>
 
سمانه مژگان ۱۳:۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ منم حمایت کردم. دوستان اگه میخواین به جای پراید و پژو و این حلبی های بی کیفیت اونم به 10 برابر قیمت واقعی ، بهترین و مدرن ترین ماشینای دنیا رو با قیمت ارزون سوار بشین بیایین حمایت کنین از این کمپین ها <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/57525">https://www.farsnews.ir/my/c/57525</a> <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/58666">https://www.farsnews.ir/my/c/58666</a> <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/57525">https://www.farsnews.ir/my/c/57525</a> <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/58666">https://www.farsnews.ir/my/c/58666</a>
 
ناشناس ۱۳:۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ خواسته ما دانشسرایی ها لغو رای ۸۲۵ و اجرای آرای قبلی دیوان در خصوص احتساب وقفه هستیم
 
ناشناس ۱۳:۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حمایت میکنم
 
ناشناس ۱۳:۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام در تمام دولت ها به فرهنگیان ظلم شده است
 
ناشناس ۱۳:۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا عدالت رواجرا کنید، پس از ۳۰ سال خدمت صادیانه آیا حق مااین است؟
 
ناشناس ۱۳:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام بزرگ ترین ظلمی که در حق یک معلمی که از سال ۶۸وارد دانشسرا شده وتا کنون جز معلمین حساب میشده همین ابطال رای دیوان عدالت اداری بود.
 
ناشناس ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ تباني و ظلم آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگي
 
ناشناس ۱۳:۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ رای اولیه دیوان عدالت مبنی بر احتساب فاصله خدمتی معلمان دانشسرا را اجرا کنید
 
ناشناس ۱۳:۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حق فاصله خدمتی را باید بدهید
 
ناشناس ۱۳:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حمایت از قشر فرهنگی
 
ناشناس ۱۳:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام و تبریک سال نو لطفا مشکل معلمان دانشسرایی در رابطه با فاصله خدمتی رو حل کنید و حق ما رو برگردونید ممنون
 
ناشناس ۱۳:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ برای من رای دیوان انفرادی اومده ۱۲۳۲۰۰ هم در سال ۹۳ به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کردم وفیش آن موجود است
 
ناشناس ۱۳:۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا به دلد ما برسید
 
ناشناس ۱۴:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام من دانشسرایم وخواستار احترام به رای دیوان عدالت هستم
 
ناشناس ۱۴:۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ جالبه برای احقاق هرحق قانونی خودمون حتما باید شکایت کنیم انصافا قانون و وجدان و انسانیت درکجای این کشور قرار دارد
 
ناشناس ۱۴:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ درود.مسئولین ما به آمریکایی ها انتقاد دارن که یک رئیس جمهور برجام رو قبول کرده، و رئیس جمهور بعدی اونو نقض کرد.حالا باید دید چرا خودشون با ما دارن اینکار رو میکنن.دیوان عدالت یک دوره حکمی رو تایید میکنه و دیوان عدالت دوره ی دیگری نقض میکنه.جالب نیست!؟
 
ناشناس ۱۴:۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ مگه ما مقصریم که چنین حکمی درحق ماصادرکرده اند؟این ظلم آشکاردرحق ماست لطفارسیدگی فرمایید.
 
ناشناس ۱۴:۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام یک معلم در شرف بازنشستگی هستم که رای دیوان حذف شده و غیر قانونی از بازنشستگی من جلوگیری شده .نه تنها برای من بلکه برای ۴۰ هزار معلم دیگر در کل کشور .حقمون رو به ما برگردانید
 
ناشناس ۱۴:۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ خواستار اجرای عدالت برای معلمان دانشسرایی هستم
 
ناشناس ۱۵:۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ مگه ما مقصریم که چنین حکمی درحق ماصادرکرده اند؟این ظلم آشکاردرحق ماست لطفارسیدگی فرمایید.
 
ناشناس ۱۵:۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ خدایا کمک کن تا حقمون را بگیریم. ای داد از این همه ظلم
 
ناشناس ۱۵:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا رسیدگی فرمایید
 
ناشناس ۱۵:۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ رای اولیه دیوان درمورد احتساب فاصله خدمتی دانش آموختگان دانشسرا اجرا شود
 
ناشناس ۱۵:۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا حمایت کنید.
 
ناشناس ۱۵:۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام خوبید همکاران با شرایط ما در سالهای قبل با احتساب فاصله خدمتی باز نشست شده آند حال مشکل امسال چیست که نمی تواحنند فاصله خدمتی که در حکم حساب شده با همان حکم باز نشست کنند
 
ناشناس ۱۵:۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سابقه ی فاصله خدمت فرهنگیان باید محاسبه شود
 
ناشناس ۱۵:۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اینجانب خواستار اجرا حکم اولیه دیوان در خصوص معلمان دانشسرایی که واقعا با عشق و بی منت سی سال خدمت صادقانه و دلسوزانه انجام داده اند هستم ههات منت ذلت
 
ناشناس ۱۶:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با سلام خواستار دیوان عدالت اداری هستم و بنده دانشسرا هستم
 
ناشناس ۱۶:۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه به جایی نرسد فریاد است
 
ناشناس ۱۶:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ همیشه در حق معلم ظلم شده الان هم دیواری کوتاهتر از ما پیدا نکردن
 
ناشناس ۱۶:۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ بازنشستگی حق مسلم ماست چرا ما قشر زحمتکش هميشه باید مورد ظلم واقع شویم
 
ناشناس ۱۶:۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حکم اولیه ی دیوان عدالت درباره ی باز نشستگی فرهنگیان. ا اجرا کنید.
 
ناشناس ۱۶:۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اگر کمبود معلم دارید باید از چندسال قبل فکر می‌کردید نه الان شما که میدانستید درسال 1400 فقط 50 هزار دانشسرایی بازنشسته خواهند شد. از نظر قانونی و شرعی راه درستی انتخاب نکردید. واقعا متاسفم
 
ناشناس ۱۶:۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ سلام دیوان رای قطعی داده و ما هزینه ی بازنشستگی رو پرداخت کردیم قرار نیست حالا که نیرو کم اورده اند حق ما راضایع کنند
 
ناشناس ۱۶:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ با توجه به رای های قطعی دیوان خواهان احتساب فاصله خدمتی بعد از فراغت از تحصیل هستم
 
ناشناس ۱۶:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ باعرض سلام درطی این سالها که دانش اموزان خدمت کردیم نه حقوقی اضافه شدکه درزندگی ماتاثیری داشته باشد الان زمان بازنشستگی بایک تبانی بین صندوق بازنشستگی و دیوان عدالت ناعادل می خواهید جلو بازنشستگی فرهنگیان بگیرید این ظلم اشکارا برای ماقابل تحمل نیست
 
ناشناس ۱۶:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حکم اولیه دیوان عدالت درباره بازنشستگی فرهنگیان دانشسرایی را اجرا کنید
 
ناشناس ۱۷:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حق ما رو از این ظالمان بگیرید.سه سال از عمر ما تلف شده و الان میخوان اون سه سال رو از سابقه ما حذف کنند
 
ناشناس ۱۷:۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ هرچه مردم میخوان سنگ روی گَند حضرات بذارن باز خود آقایون اجازه نمیدن.. تا مردم میان یه گندیشون رو رفوع کنند دوباره آقایون یه گند دیگه میزنن.. بابا بخدا بدینش دست ملت خیلی با برنامه تر میچرخوننش...
 
ناشناس ۱۸:۰۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ فاصله خدمتی دانشسرایی ها باید حساب شود وطبق رای دیوان در سال ۱۳۸۷ حکم اجرایی گردد
 
ناشناس ۱۸:۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا سنوات فاصله خدمتی را محاسبه کنید
 
ناشناس ۱۸:۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ما دانشسرایی ها خواهان اجرای بی قید و شرط حکم اولیه دیوان عدالت اداری هستیم و حکم اخیر این دیوان را ظلم به خود تلقی میکنین
 
ناشناس ۱۸:۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اجرای فاصله خدمتی حق مسلم دانشسرایی هاست .
 
ناشناس ۱۹:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ شایدقشرهای دیگررابشودبازوربهکاری گماشت وتبعاتش کم بودامامعلمانی که حقشان پایمال وبه زورنگه داشته شوندملخ واردرکشوروجامعه عمل خواهندکردوپشت سرشان سیاهی وبیسوادی و جهل برجاخواهدماند.چه کسی یا کسانی جوابگوی این گناه بسیاربسیارعظیم و بزرگ خواهدبود؟
 
ناشناس ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حق گرفتنی هست
 
ناشناس ۲۰:۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ خدایاخودت به دادمعلمین دانشسرای برس
 
ناشناس ۲۰:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ما کم نکشیدیم تو این سی سال یک بار عدالت واقعی رو اجرا کنید
 
ناشناس ۲۰:۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من خواهان عدالت هستم حقم را به من برگردانید
 
ناشناس ۲۱:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ محاسبه فاصله خدمتی دانشسراهای رای دیوان محاسبه شود .
 
ناشناس ۲۱:۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حق مارا بدهید
 
ناشناس ۲۱:۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ بعد از ۱۰ سال الان یادتون اومده حکم اشتباه است . واقعا که
 
ناشناس ۲۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ مارا حمایت کنید دیگه به ما ظلم نکنید مادانشسرائیها دیگه ظرفیت نداریم تحمل ظلم نداریم حکم اولیه دیوان را اجرا کنید
 
ناشناس ۲۱:۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا رسیدگی فرمایید
 
ناشناس ۲۱:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ به داد ما برسید من واقعا ظرفیت حضور در کلاس دا ندارم
 
ناشناس ۲۱:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا حق مظلوم را از ظالم بگیرید
 
ناشناس ۲۱:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ از معلمان دانش سرا حمایت کمید
 
ناشناس ۲۱:۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ و مکروا مکرالله ولله خیر الماکرین خدا رسواتون کنه فقط ... همین
 
ناشناس ۲۱:۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من یه دانشسرایی ام. تا احقاق حق مسلم خودم ساکت نخواهم نشست.
 
ناشناس ۲۱:۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ به خاطر رفع مشکلات دیگر لطفا حق ما را پایمال نکنید .
 
ناشناس ۲۲:۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ باسلام لطفاً عدالت را که حق ما دانشسرایی هاست را برقرار کنید تا نا عدالتی نشود مارا بازنشست کنید چون ما عدالتی تمام است
 
ناشناس ۲۲:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا به داد دانشسرای ها برسید همه افسرده شدن
 
ناشناس ۲۲:۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا دوسال فاصله خدمتی را در سابقه ما لحاظ کنید و رای دیوان رو نشکنید
 
ناشناس ۲۲:۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ بازنشستگی فرهنگیان دانش سرایی
 
ناشناس ۲۳:۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ لطفا رسیدگی شود
 
ناشناس ۲۳:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حق معلمها ا۶۳ین نیست که این قدر زجر زجر
 
ناشناس ۲۳:۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ رای دیوان عدالت مبنی بر احتساب ۴سال فاصله خدمتی از دانشسرا تا استخدام را که از ده سال پیش در حکم اینجانب نوشته شده باید اجرا شود
 
ناشناس ۲۳:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ من هم دانشسرایی هستم خواستار احترام به رای دیوان برای احتساب فاصله خدمتی هستم
 
ناشناس ۰۰:۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ خواهشا نگذارید حق مسلم ما پایمال بشه جناب ترکمن میگه دانشسرایی ها در بدو ورود تعهد ندادند در صورتیکه بدون تعهد محضری ثبت نام در دانشسرا تربیت معلم غیر ممکن بود
 
ناشناس ۰۰:۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ به یک معلم که ‌از ابتدا با یک تعهد محضری ۳۰ سال منتظر چنین روزی بوده نگاه ظالمانه نکنید که تخم نفرت در اموزش و پرورش کاشته خواهد شد و عواقب آن از چشم شما به شما نزدیکتر است
 
ناشناس ۰۰:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ .
 
ناشناس ۰۰:۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ دیوان بی عدالت وزیر بی کفایت
 
ناشناس ۰۰:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ لطف کنید رای رو در مورد دانشسراییها اجرا کنید
 
ناشناس ۰۰:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام ضمن اعتراض به تضییع حق دانشسرایی ها آیا برای یکبار هم که شده مسئولین وزارتخانه آ.پ از خودشون نمی‌رسند که با معلمین زحمتکش چکار کرده ایم که به جای اشتیاق و درخواست استمرار خدمت ، چرا اینقدر مشتاق بازنشستگی هستند ؟
 
ناشناس ۰۰:۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ باسلام لطفا حکم اولیه دیوان عدالت رادرمورددانش آموختگان دانشسرا اجرا کنید، وآنها رابازنشسته کنید.
 
ناشناس ۰۰:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ اعتراض به حذف فاصله خدمتی۶۳۲
 
ناشناس ۰۰:۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام.دوسال فاصله خدمتی باید جز سابقه حساب شود چون کوتاهی از طرف وزارت اموزش و پرورش بوده نه ما.دوما ما چند سال پیش پول صندوق بازنشتگی ان ۲ سال واریز کرده ایم.
 
ناشناس ۰۰:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ عدالت را کجا می توان یافت!!!؟؟؟
 
ناشناس ۰۱:۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ حمایت می کنم
 
ناشناس ۰۱:۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ خواهان حکم اولیه دیوان عدالت اداری هستم
 
ناشناس ۰۱:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام..ما خواستار عدالت هستیم حمایت لطفا ۶۸۵
 
ناشناس ۰۱:۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام فاصله خدمتی طبق قانون جز سابقه هر کارمند است لطفا پیگیری کنید تشکر
 
ناشناس ۰۲:۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ به دادمان رسیدگی کنید توروبه فاطمه زهرا
 
ناشناس ۰۶:۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ما خواهانم حق هستیم چیزی جز سنوات خودمون را نمیخواهیم لطفا کمی تفکر این درست نیست که بعد ازچند سالرای دیوان عدالت عوض بشه
 
ناشناس ۰۸:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ چرا معلمان عزیز وخسته را مورد کم لطفی قرار میدهید.سنگ اندازی نکنید ومشکل را برطرف کنید.با سپاس
 
ناشناس ۰۹:۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ اقایان مسول لطفا به مطالبه گری برحق وقانونی ما رسیدگی کنید. ظلم اشکار به قشر زحمت کش و مظلوم دانشسرایی .
 
ناشناس ۰۹:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام لطفابه دادمعلمان فارغ التحصیل دانشسراهای تربیت معلم برسید.
 
ناشناس ۱۰:۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ با سلام ..وقتی به معلم یک کشور که شروع کننده تربیت جامعه است ظلم میکنند وای بحال بقیه
 
ناشناس ۱۰:۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام. من معلم هستم فارغ التحصیل دانشسرا با یک سال فاصله خدمتی لطفا به دادمان برسید به ۴۰ هزار معلم مثل من ظلم میکنند رای اولیه دیوان عدالت را اجرا کنید
 
ناشناس ۱۰:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ مارا در وقت خودش مثل بقیه بازنشست کنید خواسته زیادی نیست
 
ناشناس ۱۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ به امید رسیدن به خواسته هامان واعمال حق تمام همکارنی که مورد ظلم وبی مهری قرار گرفته اند
 
ناشناس ۱۱:۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ نگران نباشیدبعدازتاریخ اتمام بازنشستگی هیچ فعالیت اموزشی وپرورشی برای اموزش وپرورش نخواهیم داشت ویک ساعت نمی مونیم .
 
ناشناس ۱۲:۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ احترام به رای دیوان، رعایت عدالت
 
ناشناس ۱۲:۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام،لطفارای654 مورخه86/8/6دیوان رادرمورد معلمان فارغ التحصیل دانشسراهای تربیت معلم اجراکنید.باتشکر
 
ناشناس ۱۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ فقط دل به الطاف رب العالمین سپرده ایم
 
ناشناس ۱۲:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام به ما دانشسرا یی ها ظلم نکنید براتون عواقب سختی خواهد داشت
 
ناشناس ۱۲:۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ با سلام و دست مریزاد عجیبه چرا آموزش و پرورش و دیوان به این فکر افتادن که سابقه فاصله خدمتی را که قبلا طبق قانون حکم گرفتیم را نادیده بگیرد.
 
ناشناس ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ حمایت از رای اولیه دیوان در رابطه با دانشسرایی ها
 
ناشناس ۱۲:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ این ظلم مضاعف را از دوش دانشسرایی ها بردارید...
 
ناشناس ۱۲:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ فاصله خدمتی حق ما هست باید حساب بشه
 
ناشناس ۱۲:۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ظلم پایدار نیست.ظلم نکنیم.ودربرابر ظالم خاموش نباشیم
 
ناشناس ۱۳:۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ قانون عطف به ما سبق نمیشود رای قانونی که د0 سال پیش صادر شده را اکنون نمیتوان باطل کرد. حق بیمه بازنشستگی را که قبلا پرداخت کرده ایم نمیتوان نادیده گرفت ما دانشسرائیها 30سال حق بازنشستگی واریز کرده ایم.
 
ناشناس ۱۴:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام، همه سازمانها، ادارات برای کارمنداشون در پایان خدمت جشن بازنشستگی می‌گیرند و به آنها هدیه می‌دهند، اینم هدیه ما معلمای دانشسرایی دستشون درد نکنه!
 
ناشناس ۱۵:۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ فاصله خدمتی جزو سوابق دانشسرتیی ها حساب شود
 
ناشناس ۱۶:۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ کسانی که دم از عدالت علی می زنند این گونه عدالت را اجرا می کنند واقعا خجالت دارد دست از این همه دروغ و کلک بر دارید و فاصله خدمتی را برای ما فارغ التحصیلان دانشسرا ها حساب کنید ما ۳۰ سال زحمت کشیدیم این جواب زحمت های ما نیست
 
ناشناس ۱۸:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ چرابه این معلمان زحمتکش ظلم میکنید، آن هم ظلمی آشکار
 
ناشناس ۱۹:۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام دیواری کوتاهتر از دیوار معلمان پیدا نکرده اند اگر پاداش پایان خدمت معلمان رابعد از یکسال وبه صورت قسطی می دهند این جفاچرااون زمان که معلم داشت علیرغم دادن تعهد استخدام نکرد وحالا که معلم کم آوردند بازعلیرغم تعهد قبلی می خواهند نگه دارند؟!0
 
ناشناس ۲۰:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ سلام سال نورابه همه ی عزیزان تبریک عرض میکنم به دادمابرسیدمن هم ازاین کمپینگ حمایت میکنم
 
ناشناس ۲۱:۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ حکم اولیه دیوان را اجرا کنید
 
ناشناس ۲۱:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ فاصله خدمتی باید جزء سنوات حساب شود
 
ناشناس ۲۲:۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ به دادمان برسید
 
ناشناس ۲۲:۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ خودکشی میکنیم از این ظلم خسته ایم
 
abas ۲۲:۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ مادربدوخدمت تعهدمحضری دادیم حالا بیسوادترکمن میگه تعهدندادند.!؟
 
ناشناس ۲۲:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ وقفه دانشسرا شده مشکل بزرگی برام خدایا چکارکنیم فقط خودت مثل همیشه حق رابه حقداربرسان
 
خلیج فارس ۲۳:۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ با سلام حمایت شد. لطفا از کمپین من در خصوص اعتراض هواداران تیم ملی و پرسپولیس و استقلال که از بازی های خونگی محروم شدن . لذا با شرکت در نظر سنجی و حمایت مراتب اعتراض رو به گوش afc و رییس کثیف بحرینی اون برسونیم. <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/57928">https://www.farsnews.ir/my/c/57928</a>
 
ناشناس ۰۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ واقعا متاسفیم در این برهه از زمان حساس وضعیت معیشت نامناسب و نزدیک اتنخابات ریاست جمهوری چنین تصمیمی به نفع کشور نیست
 
ناشناس ۰۱:۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ خداعقل بده به برنامه ریزهای ما اگه عقل داشتنداین اتفاقا نمی افتاد.واقعا باروح وروان ما بازی میکند
 
ناشناس ۱۰:۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ متاسفانه آموزش و پرورش با همدستی صندوق ذخیره فرهنگیان،در حال ظلم به معلمان هستند.
 
ناشناس ۱۰:۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ لطفاً ما را بازنشسته کنید.
 
ناشناس ۱۰:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ نه به فاصله خدمتی
 
ناشناس ۱۳:۰۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ما خواهان اجرای عدالت هستیم حقمان را بدهید
 
بازنشسته فرهنگی ۱۵:۰۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/59312">https://www.farsnews.ir/my/c/59312</a>
 
ناشناس ۱۶:۰۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ خواهش میکنیم بیشترازاین مامعلمان راسرخورده وافسرده تر ازقبل نکنید.هیچ ازخودتان پرسیدید چرا درجامعه مامعلمان اینقدرپژمرده هستند؟ چرا باوجودمعلمانی افسرده وغمگین انتظار شکوفایی نونهالانتان را دارید؟
 
ناشناس ۱۷:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ شما را به خدا فاصله خدمتی ماراکم نکنید مگه ماچه فرقی باهمکاری که سال گذشته باشرایط ما بازنشست شده داریم
 
ناشناس ۱۸:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ظلم آشکار درحق دانشسرایی ها
 
ناشناس ۲۱:۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ فاصله خدمتی را را حساب کنید
 
ناشناس ۲۲:۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ هرسازمانی نبایدقانون خودراآن هم بعداز یک مدت طولانی نقض کند چون بااین کارقانون اعتبارخودراازدست میدهدوسنگ روی سنگ بندنمیشودومردم به قانون اعتمادنمیکنندوبااین کار به اعتقادات ودین هم ضربه واردمیشودودین واعتقادهم مورد شبهه قرارمیگیردببینیدآثارخلاف تاچه حداست
 
ناشناس ۲۲:۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ وقتی مسئولین ودولت اینقدر بی قانون وبی توجه به حق الناس باشند پس وای بحال افرادمعمولی وبیسواد.ووای بردین واسلام که اینقدر بی اثروغریبند
 
ناشناس ۲۳:۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ دیوان عدالت اداری که به این راحتی وبااستنادبه یک ماده و تبصره ساختگی وبدون اعتباررآی خودش رابعدازیک دهه باطل میکندچه اعتباری دارد؟آیامیشودبه آن دل خوش کردوحق خودراگرفت؟پس خواهشمندیم بااستنادبه ماده روز حساب و تبصره حق الناس حق ماراثابت کنید
 
ناشناس ۲۳:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ س.معلمها همیشه حقشان ضایع میشه چون کسی رو ندارن که ازاونها دفاع کنه.من هم حمایت میکنم وراضی به ۱ثانیه موندن اضافی درکلاس درس نیستم
 
ناشناس ۰۸:۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ هنرعدالت در ان نیست که همه گنه کاران مجازات شوند بلکه در انست که هیچ بی گناهی مجازات نشود
 
ناشناس ۱۰:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ حمایت میکنم
 
ناشناس ۱۲:۰۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ قشر مظلوم در جامعه فرهنگیان است.فقط به فرهنگیان ظلم میشه
 
ناشناس ۱۵:۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ احترام به رای دیوان برای احتساب فاصله خدمتی دانشسرایی ها.
 
ناشناس ۲۰:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ 175
 
ناشناس ۲۱:۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ محاسبه یک سال فاصله خدمتی دانشسرا
 
ناشناس ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ با سلام من هم دانشسرایی هستم . امیدوارم عدالت اجرا شود . با قدرت حمایت می کنم.
 
ناشناس ۲۳:۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ا. از کمپین حمایت می کنم
 
ناشناس ۰۱:۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ این تصمیمات غلط هم نیروی جوانی مارا در شروع به کار‌گرفت وهم روزهای پایان خدمت خالصانه مان را رنج تبدیل کردنیروی جوانی که با هزاران انگیزه وبا اشتیاق وعلاقه به شغل معلمی،روزهای خانه نشینی را با سختی تحمل کردووقتی گرد پیری بر چهره اش نشست با تحقیر از سوی مسئولین مواجه شد
 
ناشناس ۰۱:۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ من هم دانشسرایی هستم خواستار احترام به رای دیوان برای احتساب فاصله خدمتی هستم
 
ناشناس ۰۲:۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ حمایت میکنم
 
ناشناس ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ طبق رای شماره۶۵۴مورخ۸۶/۸/۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای فاصله خدمتی از تارخ ۷۴/۷/۱تا۷۶/۶/۳۱به مدت دوسال حکم کارگزینی صادر شده و سهم صندوق بازنشتگی حساب واز حقوقمان کسر گردیده است.
 
ناشناس ۲۱:۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ من دانشسرایی هستم حق گرفتنی است
 
ناشناس ۲۳:۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ما دانشسراییها اماده خدمت بودیم این مشکل دولت بود که ردیف نداشت مقصر دولت است نه معلمان مظلوم
 
ناشناس ۲۳:۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ تاوان سوء مدیریت مسئولین بیسواد وکوته فکر را نخواهم داد . من به دانش آموزانم شجاعت ؛ حق طلبی وآینده نگری را آموخته ام . چگونه زیربار چنین ظلمی خواهم رفت .
 
ناشناس ۰۰:۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ سازمان بازنشستگی ظالم
 
ناشناس ۱۰:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ بی عدالتی کافیه
 
ناشناس ۱۰:۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ لطفا حق را نخورید
 
ناشناس ۱۳:۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ سلام چرا به معلم ظلم میکنید،تا کی تبعیض؟؟؟؟
 
ناشناس ۱۵:۰۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ سلام دیوان عدالت باید به رای خود احترام بگذارد
 
ناشناس ۱۱:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ آقایان محترم این دوسال فاصله خدمتی کل زندگی وسرنوشت بنده راعوض کرد وصدمات وخسارات مالی وعاطفی فراوانی بهم زد.
 
ناشناس ۰۶:۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ حمایت میکنم
 
ناشناس ۰۱:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ظلم آسکار دولت در حق من
 
ناشناس ۱۴:۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ a
 
ناشناس ۱۶:۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اجرای حکم اولیه دیوان درخصوص دانشسرایی ها.
 
h.m ۲۲:۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ حمایت شد. حمایت کنید. تعهد خدمت فرهنگیان را پنج ساله کنید <a href="https://www.farsnews.ir/my/c/61124">https://www.farsnews.ir/my/c/61124</a>
 
ناشناس ۱۷:۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ با سلام قبل از هر چیز آرزوی سلامتی برای تمام هم میهنان عزیز را دارم .و عارضم محضر آن عزیزان که می توانند اعصاب بر هم ریخته ی معلمان دانشسرایی را برگردانند.شما رو بخدا کمک کنید
سوژه های پیشنهادی
سوژه های در حال رشد