اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر
انتشار : 12:45 , 1400 شهریور 19 آخرین پیگیری: 11 ماه 14 ساعت قبل

درخواست از دستگاه قضا برای پیگیری پروژه تیراژه اردبیل

سرباز رهبر قوه قضاییه/ اردبيل 9
عطف به خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌ها در مورخه 18 شهریور 1400 با موضوع دست‌های نامرئی راز سردرگمی «تیراژه» اردبیل و خبر دیگری به مورخه 19 آبان 1399 با موضوع تیراژه اردبیل پروژه‌ای در کما و تعلل هشت ساله در شروع و اتمام پروژه و اینکه پیمانکار این پروژه با تعلل اقدامی در جهت اتمام انجام نداده و اینکه عدم تعیین محدوده زمانی مشخص برای اجرا و تحویل پروژه که با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ساختمان مدت زمانی عرفی این پروژه قابل محاسبه است و تعلل پیمانکار به هر دلیل سبب ضرر به بیت‌المال و مردم استان اردبیل گردیده است که در این راستا ورود دستگاه قضا جهت تعیین تکلیف نهایی و اجرت‌المثل ناشی از تأخیر در ساخت از زمان اتمام مهلت عرفی و اخذ کلیه خسارات قانونی و ممکن‌الوصول از پیمانکار مزبور لازم و ضروری است زیرا این پروژه ملک شخصی نمی‌باشد که در آن تعلل در ساخت یا ایفای مفاد قراردادی قابل مطالبه عمومی نباشد.
موفق شد

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

پروژه تیراژه اردبیل تأخیر در تحویل پروژه
دیدگاه تان را بنویسید
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
دیدگاه ها
9**3099 08:36 , 1400 مهر 20 چرا مسئله تراژه تا حال لاینحل مانده و ترافیک را باعث شده و منظره ناخوشایندی در منطقه گردشگری دارد
9**0048 11:53 , 1400 شهریور 21 حمایت شد، خواهشمندیم با حمایتتون، مانع از تحمیل شهریه چند میلیونیِ اضافی دانشگاه به دانشجوهای کم بضاعتِ در شرف فارغ التحصیلی بشید https://www.farsnews.ir/my/c/70317
9**0622 00:42 , 1400 شهریور 21 حمایت شد، خواهشمندیم با حمایتتون، مانع از تحمیل شهریه چند میلیونیِ اضافی دانشگاه به دانشجوهای کم بضاعتِ در شرف فارغ التحصیلی بشید https://www.farsnews.ir/my/c/70317
9**8078 23:36 , 1400 شهریور 20 حمایت شد، خواهشمندیم با حمایتتون، مانع از تحمیل شهریه چند میلیونیِ اضافی دانشگاه به دانشجوهای کم بضاعتِ در شرف فارغ التحصیلی بشید https://www.farsnews.ir/my/c/70317
9**0048 21:17 , 1400 شهریور 20 حمایت شد، خواهشمندیم با حمایتتون، مانع از تحمیل شهریه چند میلیونیِ اضافی دانشگاه به دانشجوهای کم بضاعتِ در شرف فارغ التحصیلی بشید https://www.farsnews.ir/my/c/70317
ناشناس 09:44 , 1400 شهریور 20 از کمپین بحق شما حمایت شد . لطفا از ما حمایت کنید https://www.farsnews.ir/my/c/71880
9**8078 01:40 , 1400 شهریور 20 حمایت شد، خواهشمندیم با حمایتتون، مانع از تحمیل شهریه چند میلیونیِ اضافی دانشگاه به دانشجوهای کم بضاعتِ در شرف فارغ التحصیلی بشید https://www.farsnews.ir/my/c/70317
9**0622 21:25 , 1400 شهریور 19 حمایت شد، خواهشمندیم با حمایتتون، مانع از تحمیل شهریه چند میلیونیِ اضافی دانشگاه به دانشجوهای کم بضاعتِ در شرف فارغ التحصیلی بشید https://www.farsnews.ir/my/c/70317
9**0048 12:56 , 1400 شهریور 19 حمایت شد، خواهشمندیم با حمایتتون، مانع از تحمیل شهریه چند میلیونیِ اضافی دانشگاه به دانشجوهای کم بضاعتِ در شرف فارغ التحصیلی بشید https://www.farsnews.ir/my/c/70317
پویش های پیشنهادی
پویش های در حال رشد
موفق مطالبه