لطفا قبل از این که تصویر، فیلم یا سایر اسناد خودرا بارگذاری کنید، در سامانهٔ فارس من ثبت نام کنید. ثبت نام تنها از طریق شماره تلفن همراه شما انجام می‌شود.