1
2
3

یک تیتر برای خبر یا تحلیلتان بنویسید

تیتر اولین نقطه درگیری مخاطب با متن و مطلب شماست. تیتر قلاب نویسنده برای ارتباط با مخاطب است و مانند تابلو و ویترین مغازه عمل می کند. بنابراین چنانچه می خواهید خبر یا تحلیل شما بیشتر دیده شود برای تیتر زدن وقت بگذارید. دقت کنید هر چقدر که اخبار و تحلیل های شما بیشتر حمایت شود در صفحات اصلی خبرگزاری جایگاه بهتری پیدا می کند. با حمایت بیشتر حتی می توانید خبر خود را در صفحه اصلی خبرگزاری منتشر نمایید.

70
ادامه

تیتر باید روشن بوده و ابهام نداشته باشد.

برای اخبار ترجیحا از تیترهای بدون فعل استفاده نکنید. در مورد تحلیل ها این قید وجود ندارد.

تیترباید کوتاه، موزون ،مستحکم، دارای ایهام ، قدرت تعقیب کنندگی و برخوردار از ارزش خبری باشد.

در پایان تیتر نباید نقطه گذاشت. 

از تکرار کلمه در تیتر اجتناب کنید.

بدنه خبر را اینجا بنویسید

با نوشن یک متن دقیق و شفاف، بهتر می‌توانید موضوع را برای سایرین توضیح دهید و افراد بیشتری با شما همراه خواهند شد. حرف آخر را همان اول بزنید. مهم‌ترین بخش‌های خبر همان سطر اول باید آورده شود. مردم را معطل نکنید؛ مخاطب باید با خواندن همان پاراگراف اول پاسخ سؤالاتش را درباره خبر شما مانند زمان و مکان، گستردگی یا افراد مرتبط دریافت کند. در تحلیل ها تلاش کنید استدلالهای قوی ارائه کنید.اعلام موضع بدون استدلال ارزش تحلیلتان را پایین می آورد.

موارد تکمیلی

تکمیل این موارد می‌تواند به پیگیری موضوع کمک کند:

هشتگ ها پیوند مرتبط مثال : https://www.farsnews.ir
ادامه

خبر، گزارش عینی از واقعیت ها است که دارای یک یا چند ارزش خبری است.

ارزشهای خبری به اهمیت خبر کمک می کند. ارزشهای خبری مرسوم عبارتند از: دربرگیری، شهرت، برخورد، مجاورت، فراوانی، شگفتی، تازگی.

خبر باید شفاف، مستند، کامل، صحیح و مختصر باشد.در یک خبر استاندارد حدالمقدور باید به 6 سوال پاسخ دهیم که به آنها عناصر خبری می گویند. عناصر خبری عبارتند از: چه چیز؟ (چه)، چه وقت؟ (کِی)، چه مکانی؟ (کجا)، چه کسی؟ (کی)، چطور؟(چگونه)، چرا؟ 

عکس یا فیلم اضافه کنید

گاه یک تصویر مناسب از یک مقاله اثربخش‌تر است. بنابراین با دقت تصویر مطلب‌تان را انتخاب و بارگذاری کنید. شما می‌توانید علاوه بر آن یک فیلم و یک سند دیگر نیز بارگذاری نمایید.

برای انتخاب عکس اینجا کلیک کنید

برای انتخاب ویدئو اینجا کلیک کنید

برای انتخاب فایل اینجا کلیک کنید

اخبار دارای عکس یا ویدئو به طور متوسط ۶ برابر بیشتر از عناوین بدون عکس یا ویدئو مورد توجه قرار می‌گیرند.

عکس یا ویدئو هرچه با کیفیت‌تر، شفاف‌تر و مرتبط‌تر با سوژه باشد موثرتر است.

بهتر است عکس را خودتان از موضوع گرفته باشید. در صورت عدم امکان تصویربرداری، می‌توانید از تصایر آرشیوی با کیفیت اما کاملا مرتبط با موضوع استفاده کنید.

مستنداتی مثل احکام قانونی و قضائی، بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های اداری، اسناد مالی، آمار و جداول، فیلم‌های مستند از رویداد و واقعه‌ای که سوژه به آن مربوط است را می‌توانید برای پیگیری بهتر موضوع برای ما ارسال کنید.

مطلب شما با موفقیت ثبت شد

باتشکر از شما؛ خبر شما تا دقایقی دیگر بعد از بررسی منتشر می‌شود. اگر می‌خواهید خبر شما در صفحه اصلی خبرگزاری یا تیتر نخست «فارس» قرار بگیرد، نیاز به حامیان بیشتری دارد. پس برای جمع کردن امضا تلاش کنید.