يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۵

اجتماعی  /  محیط زیست و گردشگری

/یادداشت/

نقش راهنمایان تورهای گردشگری در دیپلماسی عمومی

رئیس دانشکده علوم گردشگری معتقد است: راهنمایان گردشگری صرفا راهنمای تور نیستند،بلکه در شناخت و آگاهی بخشی به گردشگران و توسعه روابط و همکاری‌های فرهنگی و گردشگری و دیپلماسی عمومی می‌توانند نقش آفرین باشند.

نقش راهنمایان تورهای گردشگری در دیپلماسی عمومی

خبرگزاری فارس - گروه جامعه: منوچهر جهانیان، رئیس دانشکده علوم گردشگری و عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران در یدداشتی درباره راهنمایان تورهای گردشگری نوشته است: در دنیای امروز گردشگری یک نیاز و ضروت در میان اقشار وطبقات مختلف مردم با هر منبع درآمدی می باشد.شناخت واگاهی بیشتر، حضور در میان مردمان و فرهنگ های مختلف و آشنایی با جاذبه‌های ناشناخته و کشف زوایای پنهان عالم هستی و گسترش روابط بین فرهنگی میان مردمان و جوامع مختلف بشری از ویژگی های گردشگری نوین است.

در حوزه دیپلماسی عمومی فرهنگ و گونه های متنوع آن نقش و اهمیت تاثیر گذاری در توسعه تعاملات ملی ،منطقه ای وبین المللی دارد. از جمله نمودهای بارز تعاملات فرهنگی حوزه گردشگری و تنوع گونه ها و جذابیت های بی شمار آن است. در صورتیکه مورد توجه جدی متولیان حوزه دیپلماسی قرار گیرد می تواند نقش و اهمیت موثری در روابط و تعاملات با سایر مناطق مختلف جهان ایفا نماید.

دیپلماسی عمومی با هدف تاثیر گذاری و اطلاع رسانی و تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای دیگر است و از جمله ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر ،ذهنیت ها،مبادلات فرهنگی، درک شناخت واگاهیی است که در مناطق مختلف وبواسطه حضور در میان جوامع بومی و محلی کسب می نمایند.

دیپلماسی عمومی در عالی ترین سطح خود بستر ساز تعامل فرهنگ ها و تمدن ها است و بهترین ابزار شناختن فرهنگ دیگران، شناساندن فرهنگ خویش به دیگران و تعاملات بین فرهنگی است و در توسعه روابط بین المللی نقش و اهمیت بسزایی دارد. بر این اساس راهنمایان گردشگری به عنوان سفیران فرهنگی می توانند نقش موثر و سازنده ای در توسعه روابط فرهنگی وگردشگری میان مردمان جوامع محلی ،گردشگران و دولت های میزبان و مهمان داشته باشند.

در سال 1985 برای اولین بار «سالنامه تحقیقات گردشگری» به نقش و اهمیت راهنمایان تور اشاره کرد. مطالعات بسیاری پیرامون اهمیت راهنمایان گردشگری انجام گرفته است. اما باید به این نکته توجه داشت که راهنمایان گردشگری صرفا راهنمای تور نیستند،بلکه در شناخت و آگاهی بخشی به گردشگران و توسعه روابط و همکاری های فرهنگی و گردشگری و دیپلماسی عمومی می‌توانند نقش آفرین باشند. و البته نقش راهنمایان محلی و ارگانهای متولی در حوزه گردشگری نیز نباید نادیده گرفته شود.

نتایج تحقیقات نشان می دهد، نقش و عملکرد راهنمای گردشگری چنان حائز اهمیت است که عملکرد نامطلوب وی، سبب بروز  نارضایتی گردشگران شده و در نتیجه برداشت منفی در تجربه آنان پیرامون سفر به همراه خواهد داشت.

ممکن است تصویر نازیبایی از آن کشور و مردمان آن در ذهن آنان نقش بسته و به گونه ای غیر واقعی منعکس گردد. از این رو راهنمایان در تجربه اندوزی گردشگران، افزایش سطح لذت و رضایمندی و نیز درک و شناخت فرهنگی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. پیرامون نقش واهمیت راهنمایان گردشگری و حضور آنان در تورهای گردشگری و تعهدات انان برای مشارکت در برنامه ها وفعالیت های گردشگری صرفا مادی نبوده و عناصر غیر مادی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

در مطالعات گردشگری راهنمایان به عنوان یکی از عناصر پایداری فرهنگی در نظر گرفته شده اند. راهنمایان از جمله عاملان برای معرفی و بهتر شناساندن محیط و مقصد محسوب می گردند. نقش راهنمایان به عنوان ارائه کننده اطلاعات، تسهیل کننده روابط اجتماعی، میان فرهنگی، انگیزاننده حفظ ارزش ها، مفسر محیط طبیعی و فرهنگی، وتسهیل در روابط بینافرهنگی وتعاملات انسانی نقش واهمیت انان را دوچندان می نماید.ودر کنار ان  می توان به سایر نقش های ،راهنمای گردشگری از جمله: آموزش، نماینده سازمان، ایجاد کننده امنیت، روابط عمومی، حل کننده مشکل، مشاور و معتمد اشاره نمود.

یک راهنمای گردشگری بیش از اینکه مفسر و تشریح کننده ویژگی های محیطی مقصد گردشگری باشد، یک شخص قابل اعتماد برای ایجاد انگیزه، باور، اعتقاد، امید، کسب تجربه و نگرش افراد از سفر و گردشگری است. راهنمای گردشگری بیش از آنکه حضور فیزیکی دارد، دارای نقش ذهنی و فرهنگی بسیار با ارزش است. راهنمای گردشگری در حقیقت فردی است که می تواند در تجربه اندوزی گردشگران نقش بسزایی ایفا نماید.

کوهن از جمله محققانی است که اولین بار به اهمیت و نقش راهنمایان گردشگری اشاره نمود. در نگاه وی دو نقش مهم می توان برای راهنمایان گردشگری به صورت ویژه تعیین کرد: واسطه اجتماعی و فرهنگی. واسطه اجتماعی ارتباط شخص با گردشگران در یک محیط اجتماعی است و واسطه فرهنگی به تبادل و تعامل فرهنگی میان گردشگر و راهنما تاکید می کند، که یک ارتباط میان فرهنگی بین گردشگر و راهنما-بین فرهنگ گردشگر و فرهنگ راهنما به عنوان نماینده مقصد- ایجاد می گردد.

در گذشته که سفرها به صورت گسترده و اصطلاحا انبوه انجام می گرفت، گردشگر در اندیشه تجربه و کسب آگاهی از سفر نبوده است، اما پس از گذشت زمان در دنیای مدرن با گردشگرانی مواجه می شویم که در جستجوی عناصر زیبایی شناختی هستند، گردشگر نگاه دقیق تری پیدا کرده، تجربه و کسب رضایت اهمیت بیشتری یافته و دانش اندوزی از جمله انگیزه ها و دلایل سفر از نگاه گردشگر محسوب می شود. به گفته محققان، «گردشگری به مثابه یک زندگی است که می تواند آموخته های بی شماری برای انسان به همراه داشته باشد.»در عصر حاضر گردشگری به عنوان یکی از مهمترین جوانب زندگی افراد نگریسته شده و در سطح بین المللی بسیار حائز اهمیت است و امروز به عنوان یکی از بارزترین جریان ها در سطح بین المللی مطرح می گردد. در حال حاضر اهداف توسعه بین المللی گردشگری در راستای تحقق پایداری است. پایداری در همه جوانب اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی. ارائه الگوهای پایدار تولید و مصرف، محافظت زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله رویکردهای پایداری در توسعه بین المللی گردشگری محسوب می شود.

در دنیایی که گردشگر با آگاهی و کسب تجربه به سفر می رود، در دنیایی که سفر به عنوان ابزار و وسیله ای برای بازیابی روحی و روانی انسان تلقی می گرددودر پی گمشده خود که همانا خویشتن خود است می باشند وسیر در افاق وانفس وپی بردن به جمال وذات جلال از جمله اهداف گردشگری نوین می باشد که هم نقش واهمیت سفر وگردشگری وهم نقش  هدایت سفر و گردشگری که برعهده راهنمایان است را برجسته تر می نماید. از آنجایی که گردشگران شبیه هم نبوده و با هم تفاوت دارند، لذا نوع رفتار و عملکرد راهنمای گردشگری بیش از پیش معلوم می گردد.

راهنمایان گردشگری علاوه بر مهارتهای ارتباطی و آگاهی به تاریخ و ویژگی های مقصد گردشگری، بایستی انگیزه و تعهد بالایی در قبال گردشگران داشته و بتوانند نقش بسزایی در ایجاد تجربه دل انگیز و لذت بخش در میان گردشگران ایفا نمایند. القای مبانی و مفاهیم پیرامون مقصد، ارزش های فرهنگی، فرهنگ عامه، آداب و رسوم مقصد به گردشگران، ایجاد انگیزه و حس و القای مثبت در گردشگران نسبت به مقصد گردشگری، ایجاد آگاهی و اطلاعات مورد نیاز، نه سطحی، با هدف تامین پایداری، می تواند گردشگران را بیش از پیش به مقصد و تجربه کسب شده راضی و خشنود نماید.

راهنمایان گردشگری به همان اندازه که می توانند نقش مثبت ایفا نمایند، می توانند اثر مخرب هم داشته باشند. اطلاعات نادرست، عدم مهارت در برقراری ارتباط با گردشگران، عدم توجه به ارزش های فرهنگی منطقه، از جمله عناصری است که فرآیند ایجاد آگاهی را با مشکل مواجه کرده و اطلاعات به اشتباه به گردشگر ارائه می گردد ضمن تاکید به نقش راهنمایان گردشگری در تحقق اهداف و نیز سیاست های بین المللی گردشگری، نمی توان نقش و جایگاه آنان را نادیده انگاشت، چرا که یکی از حلقه های ارتباطی ارائه کنندگان خدمات گردشگری و مقصد با گردشگران، راهنمایان گردشگری هستند از این رو با توجه به بالا رفتن سطح آگاهی و اطلاعات گردشگران، توجه به اهمیت راهنمایان گردشگری و نقش مهم آنان در توسعه اهداف گردشگری و دیپلماسی عمومی به عنوان سفیران فرهنگی  بیش از پیش می باشد.

انتهای پیام/

                                                                                     

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول