چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۲

غرب از نگاه غرب

رای دهندگان طوطی وار خط حزب را تکرار می کنند

نظرسنجی کنندگان پیمایش هایشان را حول این ایده بنا می کنند که رای دهندگان با باورهای راسخ پا به میدان می گذارند، نامزدها را بر اساس این باورها مورد ارزیابی قرار می دهند اما در عالم واقعیت رای دهندگان اغلب به سیگنال های حزب پاسخ می دهند.

رای دهندگان طوطی وار خط حزب را تکرار می کنند

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: با نزدیک شدن به انتخابات سال 2020 رای دهندگان در معرض انواع و اقسام نظر سنجی هایی قرار خواهند گرفت که بسیاری از آنها گمراه کننده اند.
حوزه علوم سیاسی درطول زمان آموخته است که در این نظرسنجی ها بر اساس مدل های افکار عمومی، چه نوع سئوالاتی تعیین کننده اند و کدام یک نه. اما بسیاری از سئوالاتی که طراحان نظرسنجی ها می پرسند، اصولا جامعه آگاهی خاصی از آنها ندارد.
من یک دانشمند سیاسی هستم که در مورد قطب بندی و شکاف های بین جامعه و نمایندگان آنها در مسائل سیاسی مطالعه می کنم. نظرسنجی های انتخاباتی اغلب از درس گرفتن از آموزه‌هایی که  طی دهه ها تحقیقات پیمایشی کسب کرده اند قصور می ورزند. نظرسنجی کنندگان پیمایش هایشان را حول این ایده بنا می کنند که رای دهندگان با باورهای راسخ پا به میدان می گذارند، نامزدها را بر اساس این باورها مورد ارزیابی قرار می دهند و وقتی از آنها خواسته می شود، با منطق استدلال خود را توضیح می دهند.
اما در عالم واقعیت رای دهندگان اغلب به سیگنال های حزب پاسخ می دهند و کم پیش می آید که بتوانند منطق نحوه رای دادن خود را برای نظرسنجی کنندگان توضیح دهند.

تولد تحقیقات پیمایشی
در سال 1960 دانشمندان سیاسی اولین مطالعه بزرگ خود را در مورد «پیمایش مطالعات انتخابات ملی آمریکا» در کتابی به نام «رای دهنده آمریکایی» منتشر کردند.
این نخستین باری بود که چنین پیمایشی تعلق افراد به احزاب سیاسی را به پیش صحنه این سئوال می کشاند که چرا رای دادن مردم به این گونه است. 
پیش از آن مهم ترین مطالعه ای که بر اساس پیمایش های مربوط به رفتار رای دهنده انجام شده بود، کتابی بود که  تیمی سه نفره از جامه شناسان دانشگاه کلمبیا در سال 1954 منتشر کرده بودند. آنها در این کتاب گفته بودند که انتخاب های سیاسی مردم بازتابی است از پیش زمینه ها و ارتباطات اجتماعی آنها.
برای مثال اگر زمینه های خانوادگی و اجتماعی مردم گروه هایی باشند که دست بر اتفاق به سمت نامزد دمکرات متمایل باشند، آنها نیز به آن نامزد دمکرات رای خواهند داد، اما این رای آنها از سر وفاداری به حزب دمکرات نیست.
در حالی که در طول نیم قرن گذشته تغییرات بسیاری در رای دهندگان آمریکایی رخ داده، دانشمندان سیاسی همین یافته های محوری را تکرار کرده اند: یعنی آنچه که در کتاب رای دهنده آمریکایی، از جمله دو به روزرسانی آن مطرح شده بود. در مطالعه پیرامون رفتار سیاسی مردم، تعلقات حزبی تقریبا همیشه  از نقطه کانونی بحث مفقود بوده است.
پس زمینه های اجتماعی و مختصات مربوط به آن می تواند بر باورها و انتخاب رای دهنده تاثیر بگذارد، اما آنها عمدتا با آگاهی از تعلقات حزبی یک فرد است که امری محوری باقی می ماند. در پیمایش مطالعات انتخابات ملی آمریکا در سال 2016 حدود 79 درصد از پاسخگویانی که گزارش کرده بودند رای داده اند، اگر خود را به عنوان دمکرات معرفی کرده بودند به هیلاری کلینتون و اگر به عنوان جمهوریخواه معرفی کرده بودند به دونالد ترامپ رای داده بودند.
یک مطالعه مرتبط که در سال 1964 منتشر شد، نشان داد که پرسیدن دیدگاه های مردم در مورد یک موضوع خاص معمولا به پاسخ هایی منتهی می شود که باورهای واقعی آنها را بازتاب نمی دهد. مردم نمی خواهند بپذیرند که چندان پیرامون یک موضوع خاص اندیشه نکرده اند. پس به جای آن برای اجتناب از پذیرش  اینکه چندان به موضوع مورد نظر فکر نکرده اند، با «نظرات غیر قابل استناد» - دیدگاه های ابراز شده ای که نشان دهنده هیچ باور واقعی نیستند - پاسخ خواهند داد.
در یک نمونه معروف – و اگرچه مضحک- از به نمایش گذاشتن این اصل، در سال 2015 در نظرسنجی سیاستگذاری های عمومی از پاسخگویان پرسیده شد که آیا از بمباران  «عقربه» حمایت می کنند یا نه. چنین کشور اصولا وجود خارجی نداشت. اما حدود نیمی از دمکرات ها و جمهوریخواهان دیدگاه هایشان را ابراز کردند که عمدتا شامل مخالفت دمکرات ها با یک اقدام نظامی و حمایت جمهوریخواهان از آن می شد.

درس هایی برای سال 2020
به باور من بسیار مهم است که آمریکاییان با دقت به سئوالاتی که در پیمایش ها از آنها پرسیده می شود فکر کنند. سه درس است که یک مصرف کننده آگاه اخبار می تواند در درک این پیمایش ها از آنها استفاده کند و بر وزن و اهمیت آنها بیفزاید.
اول آنکه در نظرسنجی ها مراقب سئوالاتی باشید که شما را تشویق به دادن پاسخ هایی می کنند که نگرش های واقعی شما نیستند.
مردم درباره برخی مسائل خاص باورهایی واقعی دارند، به این دلیل که این مسائل به سادگی قابل درک هستند، مثل سقط جنین. با این حال هرچه مسئله فنی تر شود، احتمال اینکه مردم باورهای راسخی نسبت به آن داشته باشند کمتر می شود.
برای مثال اگرچه موضوع کسری بودجه برای بیشتر مردم امری شهودی به نظر می رسد، اما در واقع این مباحث فنی هستند. برای بیشتر کسانی که فاقد تحصیلات لازم هستند، درمورد نحوه توازن بین مالیات ها و نرخ های بهره کسری هزینه ها یا چگونگی تاثیرگذاری مشروط نرخ های بهره  بر رشد اقتصادی، باید توضیح داد. بر اساس پیمایش سواد اقتصادی اگر نه اکثر اما بسیاری از آمریکاییان فاقد درک لازم از مفاهیم اقتصادی حتی در حد اصول اولیه هستند.
وقتی نظر سنجی کنندگان درباره مسائل فنی مثل کسری بودجه یا روابط بین المللی سئوالی می پرسند، پاسخگویان باید  نسبت به پاسخ هایی که می دهند محتاط باشند.
دوم اینکه حواستان به پرسش هایی که در آنها مردم فقط طوطی وار خط حزبی را تکرار می کنند باشید.
مثلا تغییرات در روابط با روسیه را در نظر بگیرید. گالوپ یک رشته نظر سنجی در این باره انجام داده که آمریکاییان از روابط روسیه با آمریکا چه برداشتی دارند. پیش از ترامپ، دمکرات ها و جمهوریخواهان باورهای مشابهی داشتند و این باورها در طول زمان به طرق مشابهی تغییر کرده اند. با این حال بعد از آنکه ترامپ در مورد روسیه شروع به ارسال علائم مثبتی به جمهوریخواهان کرد، ابراز حمایت جمهوریخواهان از روسیه افزایش پیدا کرد. اما درمیزان حمایت دمکرات ها تغییری صورت نگرفت.
این تغییر در میان پاسخگویان جمهوریخواه به دلیل ارزیابی های آنها از تحولات دیپلماتیک بین دو کشور نبود. هیچ پیمان یا توافقنامه اقتصادی جدیدی بین دو کشور به امضا نرسیده بود. صرفا یک رئیس جمهور جمهوریخواه به شکل مثبت تری درمورد روسیه سخن گفته بود و این مسئله در پاسخ های پیمایشی که از جمهوریخواهان به عمل آمده بود، بازتاب پیدا کرده بود.
در هر سئوالی که درک و پاسخ به آن مستلزم برخورداری از اطلاعات نسبتا زیادی است، تعلقات حزبی  به مرکزثقل نحوه  پاسخگویی مردم تبدیل می شود. وقتی نظرسنجی کنندگان از مردم درباره کسری بودجه، روابط بین المللی یا دیگر مسائل پیچیده سئوال می کنند، خیلی از مردم احتمالا همسو با آنچه که رهبران حزبشان به آنها می گویند پاسخ می دهند. یعنی جامعه عمدتا به سیگنال های نخبگان واکنش نشان می دهد.
 سوم آنکه امکان دارد جامعه در مورد سئوالاتی که در مورد نحوه تاثیرپذیری آرای مردم از مواضع سیاسی مختلف می شود محتاط باشند، درسی که  دنباله دو درس اول محسوب می شود.
به طور کلی اگر مردم باورهایی را ابراز کنند که نگرش های واقعی آنها محسوب نشود و بیشتر اوقات صرفا به سیگنال های حزب واکنش نشان  دهند، در این صورت وقتی نظرسنجی کنندگان از آنها می پرسند آیا پست یک نامزد یا فلان مسئله مرتبط با یک نامزد بر انتخاب آنها تاثیر خواهد داشت یا نه، جواب های آنها تعیین کننده نخواهد بود.
 پیمایش های غیر آکادمیک معمولا از رای دهندگان می پرسند که با توجه به مواضع سیاسی خاص نامزدها، آیا بیشتر احتمال دارد به آنها رای دهند یا کمتر. اما رای دهندگان ممکن است ندانند که چگونه باید نسبت به آن مواضع سیاسی واکنش نشان دهند و ممکن است حقیقت را نپذیرند. اصولا رای دهندگان به ندرت می پذیرند که دلیل اصلی نحوه رای دادن آنها احزاب هستند. 
تحقیقات نشان می دهند که احزاب بیش از هر چیز دیگری  قدرت پیش بینی کننده دارند. این  درسی محوری بود که می شد از «رای دهنده آمریکایی» و سیاسی ترین تحقیق علمی که به دنبال آن انجام شد آموخت. به نظر من جامعه باید فارغ از تعلقات حزبی و با فکر خود نظرسنجی ها را تفسیر کند.
نویسنده: جاستین باچلر(Justin Buchler) استادیار علوم سیاسی در دانشگاه وسترن ریزرو
منبع: ytre.ir/r3Z

انتهای پیام. 

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول