پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۲

اقتصادی  /  راه و مسکن

برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه دریانوردی با همکاری دانشگاه‌های چابهار

رئیس سازمان مدیریت صنعتی گفت: در یک ماه گذشته دو قرارداد دوره آموزشی با دانشگاه بین‌المللی چابهار و دانشگاه علوم دریانوردی چابهار منعقد کردیم.

برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه دریانوردی با همکاری دانشگاه‌های چابهار

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرنگار اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس،‌‌ ابوالفضل کیانی بختیاری امروز با اشاره به اینکه صنعت دریامحور حائز اهمیت است، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبق فرموده مقام معظم رهبری دریا برای کشور فرصت است و برای پیشرفت و حفظ منافع ملی کشورها دریا اهمیت راهبردی و فواید بزرگی دارد.

وی که در نشست نمایشگاه بین‌المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گفت، افزود: این نمایشگاه با مشارکت شورای عالی صنایع دریایی، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و فعالان این صنعت پنجم تا هشتم آذر ماه در بندرعباس برگزار می‌شود.

کیانی افزود: هدف از برگزاری، ارائه دستاوردها و توانمندی‌های صنعت دریایی و توجه دادن به مقوله توسعه دریامحور، صادرات و جذب سرمایه گذاری خراجی است.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبق آمار بانک جهانی از 54 کشور فقیر دنیا 20 کشور در خشکی محصور هستند و این نشان می‌دهد دریا در توسعه بسیار موثر است.

وی اضافه کرد: کشور ایران با برخورداری از بیش از 5000 کیلومتر مرز آبی و ساحل و حاکمیت بر جزایر متعدد، برخورداری از ذخایر نیروی انسانی نخبه، ذخایر آبزیان، ذخایر نفت و گاز و انرژی و موقعیت ژئوپلتیک نشان‌دهنده این است که ما باید به مقوله دریا و توسعه دریامحور اهمیت دهیم.

کیانی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشورهای توسعه‌یافته توجه زیادی به زنجیره تامین و اقتصاد دریا دارند، آنها به فناوری‌های پیشرفته ساخت و تعمیر شناور و تجهیزات فراساحل، موضوعات دانش‌بنیان در این صنعت، نوآوری در دریا، حمل و نقل دریایی و.. به صورت زنجیره‌ای توجه کرده‌اند و همین علت رشد آنها است.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: ضرورت دارد همه کسانی که سهمی در دریا دارند کمک کنند تا سیاست‌های توسعه دریامحور به نحوی طراحی شود که مدیریت کلان و یکپارچه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر بگیرند و توسعه نظام دریا مدنظر باشد و تقسیم آمایش و توزیع نقش بازیگران صنعت دریا هدف‌گذاری باشد.

وی تاکید کرد: این مناسب است که نگاه مردم به سمت حرکت از خشکی به دریا تغییر یابد.

کیانی گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما در سازمان مدیریت صنعتی آماده‌ایم با همکاری بخش‌های فعال در این زمینه، دوره‌های آموزشی صنعت دریامحور، دیگر آموزش‌های حرفه‌ای در این صنعت و همچنین آموزش‌های مدیریت کسب و کار صنایع دریامحور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در قالب مسئولیت اجتماعی برگزار کنیم.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی افزود: در یک ماه گذشته ما دو قرارداد دوره آموزشی با دانشگاه بین‌المللی چابهار و دانشگاه علوم و فنون دریانوردی چابهار منعقد کردیم و به زودی این دوره‌ها در چابهار برگزار می‌شود.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول