پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۲

سیاسی  /  تشکل های دانشگاهی

رئیس مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران: مردم تهران به عملکرد دولت نمره ۲/۵ دادند

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران گفت: قاطبه مردم تهران براساس نظرسنجی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت را تأیید نمی‌کنند و به عملکرد دولت در مجموع از ده نمره 2/5 دادند.

رئیس مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران: مردم تهران به عملکرد دولت نمره ۲/۵ دادند

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، احمد نادری رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در نشست خبری، اظهار داشت: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان یکی از باسابقه‌ترین موسسات تحقیقاتی در حوزه اجتماعی و افکار عمومی شناخته می‌شود، این مؤسسه با رسالت شناخت وضعیت اجتماعی جامعه ایرانی و رصد مستمر و مداوم تغییرات و تحولات افکار عمومی، تحقیقات افکار عمومی و نظرسنجی را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: از این‌رو در طرح نظرسنجی حاضر سعی شده است، نگرش شهروندان در خصوص مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی مورد سنجش قرار گیرد.

نادری خاطرنشان کرد: "ارزیابی عملکرد شهرداری و شورای شهر تهران از دیدگاه شهروندان تهرانی"، " ارزیابی عملکرد دولت و سنجش محبوبیت رئیس جمهور از دیدگاه شهروندان تهرانی"، " شناخت رفتار رأی‌دهی مردم تهران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی" و " بررسی و شناخت محبوبیت برخی از چهره‌های سیاسی در بین مردم" مهمترین اهداف طرح نظرسنجی صورت گرفته است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد:‌به منظور دستیابی به اهداف نظرسنجی در طرح حاضر از روش پیمایش استفاده شده است. پیمایش عبارت از جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات است که با طرح و نقشه به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش‌بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها، صورت می‌پذیرد. 

وی ادامه داد: تحقیق پیمایشی بهترین روش موجود برای آن‌دسته از پژوهندگان اجتماعی است که علاقه‌مند به جمع‌آوری داده‌های اصلی برای توصیف جمعیت‌های بسیار بزرگی هستند که نمی‌توان به طور مستقیم آنها را مشاهده کرد. بدین ترتیب با نمونه‌گیری احتمالی دقیق می‌توان گروهی از پاسخگویان را فراهم آورد که ویژگی‌های آنان منعکس کننده ویژگی‌های جمعیت بزرگتر باشد و با پرسشنامه‌های دقیق، می‌توان داده‌هایی را به‌دست آورد که با داده‌هایی که از همه پاسخگویان به‌دست می‌آیند شباهت بسیاری دارند.

نادری تاکید کرد: در طرح حاضر نیز ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه است که از طریق مصاحبه حضوری تکمیل شده است. جمعیت آماری این طرح شامل شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن مناطق ۲۲ گانه شهر تهران است. حجم نمونه بر اساس خطای کتر از ۵ درصد و با استفاده از فرمول کوکران برابر با ۱۰۰۰ در نظر گرفته شده است. 

وی گفت: فرایند گردآوری اطلاعات و امر پرسشگری در میادین و مکان‌های عمومی شهر انجام شد. در مجموع و با توجه به جمعیت مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به ۵۰ نقطه از شهر مراجعه شد و با رعایت کردن مشخصات و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونه آماری بر اساس اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵، در مجموع ۱۰۰۰ پرسشنامه تکمیل شد.

* سعی کردیم در نظرسنجی هیچ‌گونه سوگیری‌ای نداشته باشیم

وی درباره ارائه گزارش نتایج نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره انتخابات مجلس، عملکرد دولت، شهرداری و شورای شهر برگزار شد، گفت: در این نظرسنجی سعی کردیم هیچگونه سوگیری‌ نداشته باشیم و این اولین نظرسنجی انتخاباتی است که نتیجه آن منتشر می‌شود.

نادری ادامه داد: جمعیت آماری نظرسنجی شهروندان عادی بالای ۱۸ سال مناطق ۲۲ گانه تهران بوده است.

این استاد دانشگاه افزود: متغیرهای زمینه‌ای و جمعیت­شناختی نقش وسهمی مهم در پیمایش و تجزیه و تحلیل داده­ها ایفا می­کنند. همچنین به عنوان شاخصی مهم جهت قضاوت درخصوص نمونه انتخابی معرف جامعه آماری هستند. متغیرهای زمینه‌ای در طرح حاضر شامل؛ جنس، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال و فعالیت هستند.

 

نادری تاکید کرد: از تعداد افرادی که نظرسنجی شد، در بحث ارزیابی حدود ۸۳ درصد در عملکرد شهرداری تهران عدم شفافیت بودجه در قراردادها و مناقصات می‌دانند. بالای ۷۵ درصد هم بحث آلودگی هوا و محیط زیست را در شهرداری خیلی ضعیف می دانستند.

 

* ۸۱/۱ درصد مردم تهران سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت را تائید نکردند

این استاد دانشگاه یادآور شد: در بحث ارزیابی از عمل کرد شورای شهر تهران، ۲۵ درصد از مخاطبان تاکید کرده اند وضعیت بدتر شده است و ۱۳ درصد هم معتقد بودند بهتر شده است.

 

وی گفت: در بحث سیاست‌های اقتصای و اجتماعی دولت، ۷ و نیم درصد مردم تهران سیاست‌های دولت را تائید و ۸۱/۱ درصد مردم تهران سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت را تائید نکردند.

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران گفت: در این نظرسنجی مشخص شد که ۹۳/۷ از مردم تهران از عملکرد مدیریت دولت ناراضی هستند، که این عدد قابل توجهی است و به نظر بنده این سیاست نئولیبرالی و عدم ایفای نقش درست مجلس و قوه مجریه باعث این مسّله شده است.

نادری تصریح کرد: ارزیابی عملکرد اجتماعی شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران هم یکی از موضوعاتی بود که در این نظرسنجی مورد توجه قرار گرفت و در این بخش عملکرد شهرداری در ۸ حوزه اجتماعی( حمل و نقل و ترافیک، آلودگی هوا و محیط زیست، نوسازی بافت های فرسوده، شفافیت و... ) مورد سنجش قرار گرفت.

* ۳/۸؛ نمره مردم تهران به عملکرد شورای شهر

وی افزود: در رابطه با اینکه عملکرد شورای اسلامی فعلی شهر تهران نسبت به دوره قبل چه تغییراتی کرده از مخاطبان سوال شد در این رابطه ۱۳ درصد مخاطبان معتقد بودند که عملکرد شورای شهر تهران بهتر شده ۲۵/۶ درصد هم اعتقاد داشتند عملکرد شورای شهر بدتر شده این در حالی است که ۴۳/۹ درصد تاکید داشتند که عملکرد شورای شهر تهران نسبت به دوره قبل تغییری نکرده است.

 

نادری یادآور شد: یکی از سوالاتی که از مخاطبان پرسیده شد این بود که به طور کلی تا چه اندازه از عملکرد شورای اسلامی شهر تهران رضایت دارید و از آنها خواستیم از ۰ تا ۱۰ که میانگین نمره به دست آمده ۳/۸ بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از مخاطبان پرسیده شد که به طور کلی آیا سیاست های قوه مجریه مورد تایید شما است؟ و ۷/۵ درصد مخاطبان سیاست های قوه مجریه را تایید کردند و ۸۱/۱ درصد مخاطبان این سیاست‌ها را تایید نکردند. ۱۰/۷ درصد هم پاسخ دادند نمی دانم.

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اضافه کرد: در این نظر سنجی از مردم پرسیده شد آیا برجام تاکنون توانسته منافع ملی کشور را تامین کند که در این رابطه ۹/۲ درصد پاسخ بله دادند و ۷۰/۸ درصد مخاطبان هم معتقد بودند که برجام نتوانسته منافع ملی کشور را تایید کند.

 

*  ۲/۵؛ نمره مردم تهران به عملکرد دولت

نادری یادآور شد: در مجموع از مخاطبان پرسیده شد به عملکرد دولت از ۰ تا ۱۰ نمره دهند و عملکرد دولت در این بخش نمره ۲/۵ را گرفت.

وی درباره دلایل نارضایتی مردم از عملکرد دولت هم گفت: به اعتقاد بنده چون رویکرد دولت رویکرد نئولیبرال است و بر اساس این سیاست همه چیز به غرب وصل می‌شود، چنین اتفاقاتی رخ داده است و به نظر بنده اغتشاشات اخیر هم یک پاسخ اجتماعی بود به سیاست‌های نئولیبرالی و بحث تصمیم بنزینی‌ای هم که گرفته شد تیر خلاصی بود به طبقه محروم که نتیجه رویکرد سیاست نئولیبرالی است.

 

این استاد دانشگاه ادامه داد: در بخش دیگر میزان مشارکت در انتخابات مجلس و الگوی رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس سوالی که از مخاطبان درباره میزان مشارکت در انتخابات پرسیده شد ۲۴/۲ درصد شهروندان تهران اعلام کردند در انتخابات شرکت خواهند کرد البته این نظرسنجی در نیمه اول بهمن انجام شده و مطمئناً هم اکنون درصد مشارکت بالاتر رفته است.

رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران گفت: در سوال دیگری از مردم پرسیده شد که برای انتخاب کاندیداهای مورد نظر از لیست ها استفاده خواهند کرد که در این رابطه حدود ۲۹ درصد پاسخ بله دادند و حدود ۳۰ درصد هم پاسخ خیر. حدود ۳۵ درصد هم گفتند در انتخابات شرکت نمی کنیم.

وی تاکید کرد: از مخاطبان در سوالی پرسیده شد که « در حال حاضر به طور کلی از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی هستید؟» که در این راستا حدود 93 درصد مخاطبان پاسخ خیر داده و حدود 5 درصد هم اعلام رضایت کردند.

 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در بخشی از این نظرسنجی از مردم تهران پرسیده شد که « شما اخبار و تحولات مربوط به جامعه را بیشتر از چه طریقی پیگیری می‌­کنید؟» بر همین اساس مشخص شد حدود 40 درصد اخبار را از صدا و سیما، حدود 26 درصد از شبکه‌های مجازی و 17 درصد هم از شبکه‌های ماهواره‌ای دنبال می‌کنند.

 

به گزارش فارس، علاقمندام می‌توانند نتایج کامل این نظرسنجی را از طریق فایل زیر مشاهده کنند.

   

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول