دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۹
۱۲:۲۹  -  ۱۳۹۹/۱/۲۱
باید راهی علمی و سند جدیدی برخاسته از فطرت را به جهانیان معرفی کنیم

رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: ما باید در پرتو درماندگی‌های علم ابزاری و تقلیل عقل‌های ابزاری و برای نجات از خودمحوری های ستایش شده این سال ها، در مدح دهکده جهانی، راه علمی و سند جدیدی برخاسته از فطرت را به جهانیان معرفی کنیم.

باید راهی علمی و سند جدیدی برخاسته از فطرت را به جهانیان معرفی کنیم

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، مجتبی زارعی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور و عضو اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در اولین نشست تخصصی و هم‌اندیشی اندیشکده مهدویت و آینده‌پژوهی سازمان بسیج اساتید که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، در تحلیل روند فروپاشی پروژه جهانی‌سازی غرب و تاملاتی پساکرونایی، در عالمی شدن راه فطرت گفت: به نظر می رسد در انتهای سال 98 و در طلیعه سال 99 دو مقوله مهم امنیت و سلامت ، به مقولاتی بین الاذهانی از میان سایر مباحث مطرح در جوامع علمی ایران و بخشی از جهان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: چنانچه در روایات اسلامی نیز عنوان شده است که: « نعمتان مجهولتان الصحه و الامان»؛ ذکر این مقدمه به این دلیل است که ایران و جهان با نظریه امنیت انسانی و بدون مرز مکتب سلیمانی که رضوان خدا بر او باد و نیز با تحولات و رفتارهای بیولوژیک ویروس کرونا بر موضوع امنیت در صحت و تندرستی مواجهه یافت.

زارعی ادامه داد: در این میان، اما در این فرصت کوتاه شاید بتوان پیرامون دو مقوله ی مهم گفته شده، نظریه دهکده جهانی و نظم سیاسی، فرهنگی و.... برآمده از آن را به گفت وگو نشست و برای آینده جهان به تامل نظری پرداخت.

این استاد دانشگاه افزود: دهکده جهانی که به مدد فناوری های تکنولوژیک، مدعی آفرینش شخصیت و شهروند جهانی بود اینک با تحولات کنونی و پساکرونایی با چالش های جدی در سرشت خود مواجه شد.

زارعی تاکید کرد: مارشال مک لوهان می گفت رسانه همان پیام است و این تنیدگی به زیست جهان این دهکده ادعایی سر و شکلی فلسفی و حکمروایی داد، جهانی در افق فناوری های ارتباطی و برخاسته از وب سایت ها، موتورهای جستجو و ...؛ نظریه پردازان این زیست جهان و مبلغین ایرانی آن به خصوص در حلقه کیان از دهه هفتاد می گفتند بخواهید یا نخواهید دهکده جهانی اتفاق می افتد و نمی توانید درب اتاق و منازل خود را به روی مأموران سرشماری دهکده جهانی ببندید و اینگونه به عنوان پیاده نظام این زیسته ی ایدئولوژیک به جهان سنت ها و انقلاب اسلامی یورش می بردند!

رئیس سازمان بسیج اساتید اضافه کرد: اما چون این زیست جهان برخوردار از ظرفیت و سعه وجودی انسان الهی نبوده و با سیاست های جامع و پایدار انسان جویای حقیقت شکل نگرفته و خود تولید کننده انسانی جدید و دیجیتال بود، به یکباره در تحولات پساکرونایی ما فی الضمیر خود را عیان کرد. 

وی گفت: در این زیست جهان، جهان دیجیتال و کوچک شده فارغ از جهان حقیقی و زیست جهان انسان الهی اینک بخشی از امکانات درونی خود را به نمایش گذاشتند که مصداق بیان امیر المومنین علی علیه السلام شدند: «و یثیروا لهم دفائن العقول».

زارعی ادامه داد: اعضای دهکده جهانی و بخصوص واضعین آن در مدل اول با مشاهده ی اندک رفتارهای بیولوژیک یک ویروس ذره بینی، با بازگشت به وضع طبیعی هابز، نشان دادند که انسان چگونه گرگ انسان است! نشان دادند خبائثی که تاکنون در دنیای مجازی، پشت لنزهای دیجیتال آراسته شده بود ولی در سوی دیگر، جهانِ جویای پیشرفت در پرتو عقل غیر ابزاری و غیر دیجیتالی، به مرکزی برای ایثار و گذشت و رفتارهای شهادت طلبانه، مقابل بروندادهای بیولوژیکی این ویروس تبدیل شدند.

رئیس سازمان بسیج اساتید یادآور شد: این در حالی بود که در آن سوی جهان و در دهکده جهانی، آمریکا به عنوان مرکز سیاسی لیبرال دموکراسی اعلام حکومت نظامی کرد، در پایتخت های جهان به اصطلاح واضع دهکده جهانی، جنگ ماسک ها و سرقت در فرودگاهها اتفاق افتاد و در برآیند کلی این رفتارها، فردگرایی ادعایی لیبرال به خودمحوری در شهرها و دولت های ادعایی لیبرال به دولت های نظامی و مستبد در پایتخت های کدخدایان دهکده جهانی تغییر ماهیت دادند.

زارعی گفت: پرسش چالشی و ایرانی در این آیند و روندهای پسا کرونایی این است: کجاست هیمنه فلسفی و ظرفیت حکمرانی جهان های اجتماعی تجویز کنندگان هستی شناسی و سبک زندگی مدرن؟! جهان های آقایان سروش- ملکیان و عقل ابزاری و ستایش شده جناب ظریف، و نیز ویژگی های ویترینی و مشهورات عقل توسعه یافته مدح شده جناب سریع القلم از مستوری دیجیتال به در آمدند و ماهیت واقعی خود را نشان دادند.

وی گفت: آقای سروش ! تقلیدتان از مکتب اثبات گرایی آنگاه که می گفتید پس از دوران ربانی و فلسفی، اینک به دوره علم رسیدیم و دین به اموری جز، رمز آلودگی قابل احاله نیست اینک تلفات سنگینی روی دست این سنخ از معرفت شناسی تان گذاشت.

رئیس سازمان بسیج اساتید افزود: جهان اسکاندیناوی ستایش شده جناب ملکیان که هستی شناسی اش، به نوعی ارزش افزوده اقتصادی و نحوی راحتی زندگی بروکراتیک و نظم ویترینی در سوئد و نروژ و ... بود اینک در تمنّای ماسک هایی هستند که توسط دیگر واضعین نظریه دهکده ای شدن جهان و کدخدایان آن به سرقت می رود!

این استاد دانشگاه تاکید کرد: آقای ملکیان به ایتالیا بنگرید که به محلی شدن تمایل پیدا کرد و پرچم اتحادیه ی اروپا را به آتش می کشد؟! آقای سریع القلم ! چرا عقل های توسعه یافته اینک به غارت فروشگاهها پرداخته و برخی دیگر در صف تپانچه و مسلسل اند؟ کو آن نظم آهنین مدح شده شما که هوش از سر دانشجویان بی خبرتان می ربود!؟ 

وی خطاب به ظریف گفت: پس کجاست آن همه توانایی مدح شده آمریکا که اینک پرستارانش برای حفاظت از جان در حال خدمت خود ، باید به دوخت پوششی از نایلن های زباله روی آورند؟! 

زارعی تصریح کرد: اما این وضیت و برونداد ماه های اخیر مثل برخی دیگر رویدادهای مشابه، راه فطرت انسانی نبود، نوعی پروژه در قالب جهانی سازی و تبیین ایدئولوژیک از مدل و زیست جهان غرب و به واقع همان آمریکایزاسیون بود. به همین خاطر اینک و در تحولات پساکرونا راه حقیقی بشر به روی جهان باز شده یا تمنا شده است، راه فطرت، و این فطرت که می گوییم یعنی انسان استلزام ذاتی با سکلاریزم ندارد و خلیفه الله است ، فارغ از نژاد، جغرافیا، رنگ و زبان اما دارای رنگ الهی و این در نهاد انسان به ودیعه گذارده شده است، چون انسان میل به شدن و صیرورت دارد.

وی در نتیجه گیری سخنانش گفت: من تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کرونایی جهان را از حیث فرهنگی و دینی به فروپاشی بلوک شرق تشبیه می دانم، شوروی، سامعه خود را به روی راه دین بسته بود و دهکده جهانی نیز صدایی جز صدای خرد شدن مرزها از طریق وب سایت ها نمی شنید و صرفا به یک ویترین زیبا و بنگاه تبلیغاتی لیبرال دموکراسی تبدیل شده بود که اینک به نحوی به وضع طبیعی هابز بازگشته است.

زارعی تاکید کرد: این زیست جهان راهی جز عقل ابزاری و علم ابزاری نمی دانست، اینک اما، وقتی فهمید، قد و اندازه علم ابزاری حتی کوچکتر از ذره کوچکی به نام ویروس کروناست، به یکباره از مأذنه های کلیساها و مساجد و دیرها و خانقاه ها ی اروپا صدای حزینی بلند شد که به سوی خدا ندا در دادند.

رئیس سازمان بسیج اساتید اظهار داشت: پرواضح است ما نباید به خبرسازی های ژورنالیستی شبکه های مبتذل فارسی زبان لندنی، سعودی، آمریکایی و صهیونیستی توجه کنیم آنگاه که کوته بینانه و با خام اندیشانه ، سبک سرانه و برای بروز رفتارهای ضد ایرانی، جان مایه دینی ایرانیان را به تمسخر گرفته اند، بلکه ما باید در پرتو درماندگی های علم ابزاری و تقلیل عقل های ابزاری و برای نجات از خودمحوری های ستایش شده این سال ها، در مدح دهکده جهانی، راه علمی و سند جدیدی برخاسته از فطرت را به جهانیان معرفی کنیم. 

وی گفت: آینده جهان، آینده بازگشت انسان ها به مسیر فطرت خداجو و تعالی خواه و کمال طلبی است که در نهاد انسان به ودیعه نهاده شده است.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
  پر بحث ترین ها
   بیشترین اشتراک
    بازار globe
    اخبار کسب و کار globe
    همراه اول