اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

اقتصادی  /  نفت و انرژی

شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش چقدر کارمند دارند؟

تعداد کل کارکنان شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال 97 مجموعا 6 هزار و 249 نفر بوده که 4 هزار و 167 نفر از کارکنان مذکور یعنی دوسوم کل کارکنان، رسمی و مابقی قراردادی بوده‌اند.

شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش چقدر کارمند دارند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در آغاز انتشار پرونده «رونمایی از تاریکخانه شرکت‌های دولتی» به سراغ بررسی گزارش صورت مالی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 97 رفتیم. این شرکت‌ها جزو بزرگترین و مهم ترین شرکت های دولتی محسوب می شوند.

یکی از بخش‌هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی مختلف، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، فعالیت اصلی شرکت‌ها، تعداد کارکنان و وضعیت استخدامی آنهاست.

*دو سوم کارکنان شرکت ملی نفت، گاز و پالایش و پخش «رسمی» هستند

براساس گزارش های صورت مالی سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تعداد کل کارکنان این سه شرکت در سال 97 (بدون در نظر گرفتن کارکنان شرکت های خدماتی)، مجموعا 6 هزار و 249 نفر بوده که 4 هزار و 167 نفر از کارکنان مذکور یعنی دو سوم کل کارکنان، رسمی و مابقی قراردادی بوده اند.

در ادامه این گزارش، جزئیات فعالیت اصلی این شرکت های دولتی، تعداد کارکنان و وضعیت استخدامی آنها آمده است:

*فعالیت اصلی و تعداد کارکنان شرکت ملی نفت ایران

به گزارش فارس، موضوعات فعالیت اصلی شرکت ملی نفت ایران عبارتست از:

-  مطالعه، اکتشاف، استخراج، توسعه، تولید و بهره برداری صیانت شده از منابع نفتی

- صادرات نفت خام و میعانات گازی

- فروش نفت خام و میعانات گازی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران جهت تغذیه به پالایشگاه ها و فروش گاز به شرکت ملی گاز ایران و همچنین فروش مایعات و میعانات گازی به شرکتهای پتروشیمی و سایر شرکتها.

تعداد کارکنان شرکت ملی نفت ایران در سال 1397، 4 هزار و 719 نفر بوده است که 63 درصد آن یعنی 2999 نفر کارکنان رسمی و مابقی یعنی 1720 نفر، کارکنان پیمانی و قراردادی بوده اند.

*فعالیت اصلی و تعداد کارکنان شرکت ملی گاز ایران

 براساس این گزارش، شرکت ملی گاز ایران در فروردین ماه 1345 تاسیس شد و موضوعات فعالیت اصلی این شرکت و همچنین شرکت های فرعی آن طبق اساسنامه عبارتست از:

- تهیه و به عمل آوردن انواع گاز از جمله گاز طبیعی و ایجاد وسایل و تاسیسات لازم برای نیل به این مقصود

- مطالعه و تهیه و تنظیم و اجرای طرح های احداث خطوط لوله و شبکه های توزیع گاز طبیعی و حفاظت و نگهداری و اداره عملیات مربوط به آنها

- صدور انواع گاز و مشتقات آن به خارج از کشور و فروش آنها به منظور صادرات

- تنظیم مقررات مربوط به ایمنی و طرز استفاده از وسایل توزیع گاز و همچنین استانداردهای مربوط به صنعت گاز براساس استانداردهای ملی و بین المللی

- هر گونه اقدام دیگر مرتبط با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومی.

تعداد کل کارکنان شرکت ملی گاز ایران در پایان سال 1397، 995 نفر بوده است که حدود 79 درصد این رقم یعنی 787 نفر، کارکنان رسمی این شرکت هستند. اگر تعداد کارکنان شرکت های خدماتی هم درنظر بگیریم، تعداد کل کارکنان شرکت ملی گاز ایران در پایان سال مذکور، 1297 نفر بوده اند.

همچنین تعداد کل کارکنان شرکت های فرعی (گروه) شرکت ملی گاز ایران در پایان سال 1397، 26 هزار و 277 نفر بوده است که حدود دو سوم این کارکنان یعنی 17 هزار و 685 نفر، کارکنان رسمی این شرکت ها هستند. اگر تعداد کارکنان شرکت های خدماتی هم درنظر بگیریم، تعداد کل کارکنان شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران در پایان سال مذکور، 61 هزار و 17 نفر بوده اند.

گفتنی است 43 شرکت، شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران هستند و اسامی آنها عبارتست از: 31 شرکت گاز استانی، شرکت پالایش گاز فجر، شرکت پالایش گاز ایلام، شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، شرکت پالایش گاز بیدبلند، شرکت پالایش گاز سرخون و قشم، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت پالایش گاز پارس جنوبی، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت بازرگانی گاز ایران، شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی، شرکت توزیع گاز ایران (غیرفعال) و شرکت پالایش گاز بیدبلند 2 (غیرفعال).

*فعالیت اصلی و تعداد کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش

به گزارش فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اسفندماه 1370 تاسیس شد و موضوع فعالیت این شرکت طبق ماده 6 اساسنامه آن به شرح زیر است:

الف- پالایش نفت خام، ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده های اصلی نفتی از قبیل گاز، گازمایع، انواع مشتقات گاز، اقسام بنزین، اقسام نفت سفید، نفت گاز، نفت های سوخت، قیر، آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو کند.

ب- ساختن فرآورده های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن، گریس، پارافین و وازلین.

ج- هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد فوق الذکر، حمل و نقل، پخش، صدور و فروش آنها در داخل و خارج از کشور.

د- تهیه طرح ها و اجرای کلیه عملیات مهندسی و ساختمان مرتبط با موضوعات فوق الذکر.

ه- تامین مخابرات صنعتی و شبکه های مخابراتی کامپیوتری مورد نیاز سازمان های تابعه صنعت نفت.

شرکت های فرعی زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران که عمدتا در زمینه پالایش و فرآوری نفت خام فعال هستند، عبارتند از: 1- شرکت پالایش نفت آبادان، 2- شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، 3- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، 4- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 5- شرکت توسعه صنایع پالایش نفت، 6- شرکت پالایش نفت خوزستان، 7- شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و 8- شرکت طراحی و ساختمان نفت.

همچنین شرکت پالایش نفت آناهیتا، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، شرکت بهمن گئو (هرمز سابق) و شرکت صنایع نفت نکاء (در حال تصفیه) هم شرکت های وابسته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران هستند.

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی گروه (شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش) و شرکت اصلی (شرکت ملی پالایش و پخش) را بر عهده دارند، طی سال های 96 و 97 به شرح زیر بوده است:

براساس جدول فوق، تعداد کل کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 97 (بدون در نظر گرفتن کارکنان شرکت های خدماتی)، 535 نفر بوده که 381 نفر از کارکنان مذکور یعنی حدود 71 درصد کل کارکنان، رسمی و مابقی قراردادی بوده اند.

همچنین تعداد کل کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های فرعی و وابسته آن در سال 97 (بدون در نظر گرفتن کارکنان شرکت های خدماتی)، 20 هزار و 845 نفر بوده است. 13 هزار و 947 نفر از کارکنان مذکور یعنی حدود 67 درصد کل کارکنان، رسمی و مابقی قراردادی بوده اند.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول