اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

اقتصادی  /  نفت و انرژی

طلب ۱ میلیارد دلاری شرکت ملی گاز از ترکیه و عراق/ قیمت گاز صادراتی به عراق چقدر است؟

مجموع مطالبات شرکت ملی گاز ایران از مشتریان داخلی و خارجی در پایان سال 1397، بالغ بر 21 هزار و 793 میلیارد تومان بوده است که افزایشی 156 درصدی در مقایسه با پایان سال 1396 دارد.

طلب ۱ میلیارد دلاری شرکت ملی گاز از ترکیه و عراق/ قیمت گاز صادراتی به عراق چقدر است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی مختلف، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، مطالبات شرکت هاست.

*طلب 21.8 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان داخلی و خارجی

براساس صورت مالی شرکت ملی گاز ایران در سال 1397، مجموع مطالبات ریالی و ارزی این شرکت حدود 21 هزار و 793 میلیارد تومان بوده است که بیش از 65 درصد این رقم مطالبات ارزی و مابقی مطالبات ریالی بوده است. این در حالی است که مجموع مطالبات ریالی و ارزی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان خود در پایان سال 1396، بالغ بر 8 هزار و 511 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، مطالبات ریالی و ارزی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان خود در پایان سال 97 نسبت به پایان سال 96، حدود 156 درصد افزایش داشته است.

این افزایش چشمگیر عمدتا بخاطر افزایش مانده طلب شرکت ملی گاز ایران از شرکت های نیکو و بوتاش ترکیه و همچنین مانده طلب شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان گاز مایع صادراتی بوده و این موضوع هم عمدتا بابت افزایش نرخ تسعیر ارز و استفاده از نرخ‌های نیمایی بوده است.

براساس این گزارش، طلب ریالی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان تجاری اش در پایان سال 1397، بالغ بر 7 هزار و 496 میلیارد تومان بوده که حدود 62 درصد این رقم یعنی 4 هزار و 700 میلیارد تومان بابت طلب این شرکت از شرکت های فرعی بوده است. این در حالی است که مجموع طلب ریالی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان خود در پایان سال 1396، بالغ بر 4 هزار و 397 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، مطالبات ریالی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان خود در پایان سال 97 نسبت به پایان سال 96، حدود 70 درصد افزایش است.

*طلب 7.5 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان داخلی

همچنین طلب ریالی شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان تجاری خود در پایان سال 1397، بالغ بر 14 هزار و 263 میلیارد تومان بوده که حدود 40 درصد این رقم یعنی 5 هزار و 687 میلیارد تومان بابت طلب این شرکت ها از مشترکین صنعتی و نیروگاه ها بوده است. صرفا 493 میلیارد تومان از طلب ریالی شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران از مشترکین صنعتی و نیروگاه ها در پایان سال 1397، مربوط به بدهی توانیر (نیروگاه ها) به این شرکت ها بابت قبل از هدفمندی یارانه‌ها بوده و مابقی رقم مذکور مربوط به بدهی سایر مشترکین صنعتی به شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران است.

به علاوه، بخش اعظم طلب ریالی شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان داخلی گاز مایع و اتان، مربوط به بدهی شرکت های پتروشیمی پارس، جم، کاویان و مروارید بابت فروش گاز و محصولات گازی است.به گزارش فارس، همچنین طلب شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گروه آن از خزانه داری کل بابت یارانه گاز طبیعی در سال 1389 بوده است.

*طلب 14.3 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز ایران از ترکیه و عراق و شرکت نیکو

از سوی دیگر، طلب ارزی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان تجاری اش در پایان سال 1397، بالغ بر 14 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است. در تاریخ مذکور، این شرکت از کشور ترکیه (شرکت بوتاش) بابت صادرات گاز به این کشور، 4 هزار و 10 میلیارد تومانی و از وزارت برق عراق بابت صادرات گاز به این کشور، 5 هزار و 102 میلیارد تومانی طلب داشته است. علاوه بر این، شرکت ملی گاز ایران از شرکت نیکو هم بالغ بر 5 هزار و 143 میلیارد تومان طلب داشته است.

همچنین طلب ارزی شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان تجاری اش در پایان سال 1397، بالغ بر 18 هزار و 75 میلیارد تومان بوده است که این رقم علاوه بر ارقام اشاره شده در طلب های ارزی شرکت ملی گاز ایران، شامل طلب 3 هزار و 774 میلیارد تومانی این شرکت ها از مشتریان گاز مایع صادراتی بوده است.

*از بدهی 510 میلیون یورویی به ترکمنستان تا طلب 445 میلیون دلاری از ترکیه

براساس این گزارش، طلب شرکت ملی گاز ایران از شرکت نیکو شامل علی الحساب پرداختی به آن شرکت جهت پرداخت و تسویه حساب با شرکت ترکمن گاز به مبلغ 510 میلیون یورو و 18 میلیون دلار است. البته با توجه به پیگیری های انجام شده، مبلغ 508 میلیون یورو (در سنوات قبل) در سال 1398 از طریق حساب فیمابین با شرکت ملی نفت ایران تسویه خواهد گردید.

همچنین طلب شرکت ملی گاز ایران از کشور ترکیه (شرکت بوتاش) بابت فروش گاز طی صورت حساب های فوریه و مارچ 2019 (2 ماه) به مبلغ 445 میلیون دلار بوده است.

*قیمت گاز صادراتی ایران به عراق چقدر بوده است؟

به گزارش فارس، طلب شرکت ملی گاز ایران از وزارت برق عراق به مبلغ 6 هزار و 77 میلیارد تومان بابت فروش گاز طی صورتحساب های آگوست 2018 الی مارچ 2019 (8 ماه) جمعا به مبلغ 799 میلیون دلار است که تا تاریخ تایید صورت های مالی مبلغ 450 میلیون دلار دریافت و الباقی در شرف دریافت است. لازم به توضیح است که مبلغ 232 میلیون دلار معادل 974 میلیارد تومان بابت قصور در برداشت مقدار 775 میلیون متر مکعب گاز تامین شده (مربوط به take or pay) و در حسابها منظور گردیده که با مطالبات از وزارت برق عراق تهاتر گردیده است.

به گزارش فارس، ارقام فوق نشان می دهد قیمت گاز صادراتی ایران به عراق در سال 97، حدود 30 سنت به ازای هر متر مکعب بوده است.

*طلب 1 میلیارد دلاری شرکت ملی گاز از ترکیه و عراق

با توجه به آنچه گفته شد، میزان خالص طلب شرکت ملی گاز ایران از وزارت برق عراق در سال مذکور، 567 میلیون دلار بوده است. در نتیجه، کل میزان طلب این شرکت از ترکیه و عراق بابت صادرات گاز در سال 97 بالغ بر 1 میلیارد و 12 میلیون دلار بوده است. البته همانطور که در پاراگراف فوق اشاره شد تا تاریخ تایید صورت های مالی شرکت ملی گاز ایران (31 شهریورماه 98)، مبلغ 450 میلیون دلار از مطالبات مذکور دریافت شده بود.

*جزئیات مطالبات تجاری شرکت ملی گاز ایران از شرکت های پالایشی

مطالبات تجاری شرکت ملی گاز ایران از شرکت های پالایشی بابت تهاتر فروش گاز خام تصفیه نشده و خرید گاز مایع و همچنین طلب این شرکت از شرکت بازرگانی گاز ایران بابت فروش گاز مایع نیابتی است. حدود 94 درصد طلب ریالی شرکت ملی گاز ایران از شرکت های فرعی این شرکت در پایان سال 1397 (4 هزار و 416 میلیارد تومان)، طلب این شرکت از شرکت بازرگانی گاز ایران بوده است. گفتنی است مطالبات تجاری شرکت ملی گاز ایران بابت فروش گاز تصفیه نشده به شرکت های پالایشی و خرید گاز مایع از این شرکت ها مطابق دستورالعمل نحوه ثبت عملیات مالی فیمابین شرکت های گروه در تاریخ 11 آبان ماه 1395 محاسبه شده است.

*طلب 3.7 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز از مشتریان گاز مایع صادراتی

براساس صورت مالی شرکت ملی گاز ایران در سال 1397، مانده طلب ارزی شرکت های فرعی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان گاز مایع صادراتی به مبلغ 3 هزار و 774 میلیارد تومان مربوط به مطالبات شرکت بازرگانی گاز ایران از خریداران محموله های LPG است که بخش عمده آن، طلب 2 هزار و 973 میلیارد تومانی از شرکت پتروکمیکال کاسپین است.

گفتنی است علت افزایش مانده طلب شرکت ملی گاز ایران از شرکت های نیکو و بوتاش ترکیه و همچنین مانده طلب شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران از مشتریان گاز مایع صادراتی، عمدتا بابت افزایش نرخ تسعیر ارز و استفاده از نرخ‌های نیمایی بوده است.

انتهای پیام/

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول