اخبار فارس من فارس TV افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

سیاسی  /  سایر حوزه ها

وبینار اسلام ستیزی در غرب | اروپا و آمریکا هر موقع احساس خطر کرده‌اند دست به اهانت زده‌اند

در وبینار اسلام ستیزی در غرب مطرح شد که اروپا و آمریکا هر موقع از جانب اسلام، احساس خطر کرده‌اند دست به اهانت زده‌اند و روح‌ جنگ‌های صلیبی در بنیادگرایی فرانسه جاری است.

وبینار اسلام ستیزی در غرب | اروپا و آمریکا هر موقع احساس خطر کرده‌اند دست به اهانت زده‌اند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، وبینار اسلام ستیزی در غرب عصر یکشنبه با حضور شخصیت‌ها و اساتید مختلف ایرانی و اروپایی و آمریکایی برگزار شد.

**ادیان دیگر دلخوش به اسلام‌ستیزی فرانسه نباشند

عبدالحسین خسروپناه رییس هیات مدیره مجمع و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به چرایی اسلام ستیزی در غرب گفت: از بد تولد اسلام مخالفانی اقداماتی علیه اسلامی انجام می‌دادند و گاهی نقشه ترور پیغمبر را می‌کشیدند هرچند بی نتیجه بود.

وی افزود: بعد هم‌ حدود دو قرن جنگ صلیبی باعث قتل عام مسیحیان و مسلمانان شد. نوع اسلام هراسی امروزه غرب با اسلام ستیزی قرون وسطا متفاوت هست و‌ چرایی اش هم متفاوت است و این چرایی معرفتی و کنشی است.

خسروپناه با بیان اینکه عقلانیت خود بنیاد یعنی منبع معرفتی که نسبت به وحی و منابع معرفتی دینی حالت به شرط نه داشته باشد، گفت: عقلانیت خود بنیاد در رنسانس شکل گرفت و کانت آن را در نیمه دوم قرن ۱۸ تبیین فلسفی کرد ولی در قرن بیستم به عقلانیت ابزاری ماکس وبر تبدیل شد و در نیمه اول قرن ۲۱این عقلانیت خود بنیاد به عقلانیت نسبی گرایانه تبدیل شد که معیار درستی و غلطی ندارد و این عقلانیت قطعا حقیقتی به نام اسلام را نمی پذیرد و حتی مسیحیت را هم برنمی‌تابد چون ادیان الهی منبع وحی و ملکوت را قبول دارند و بین ملک و ملکوت پیوند برقرار می کنند و انسان برای خدا و دنیای برای آخرت را مطرح می کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسیحیت غرب دلخوش نباشد که عده ای اسلام ستیزند چون اینها دین ستیز هستند، گفت: انسان برادر انسان است مبنای تفکر انسانی است و ادیان دیگر دلشان خوش نباشد که عده ای دیگر اسلام ستیزی می‌کنند. نسبی‌گرایی معرفتی با هیچ‌شریعت و دینی جمع نمی شود و این نباید معرفتی سر از مسیحیت ستیزی و هر دین‌ستیزی هم در می آورد.

خسروپناه با اشاره به اینکه در فیلم های ۱۰ساله اخیر هالیوود که قبل از شکل گیری داعش ساخته شد، پرچم های داعش وجود داشت در حالی که اصلا داعشی وجود نداشت، اظهار داشت: امروزه یکی از مهمترین اهداف رسانه های ایجاد تصویری غلط از مسلمانان است پس کسی که می‌گوید من در بین مسلمانان بوده‌ام و مسلمانان اهل محبت هستند، چون رسانه ها ساختار ذهنی را عوض می کنند کسی باورش نمی‌شود.

این استاد حوزه ‌و ‌دانشگاه با تاکید بر اینکه برای مقابله با چرایی کنشی باید از رسانه استفاده کنیم، گفت: کشورهای اسلامی جهان باید بیایند و با رسانه، اسلام دارای عشق و محبت و عقلانیت را به دنیا نشان دهند و اجازه ندهند رسانه، اسلام نادرست و معکوسی را در ذهن‌ها ایجاد کند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آزادی بیان در غرب اظهار داشت: زمانی درباره آزادی بیان میگفتند ولی از نیمه دوم قرن بیان آزادی بیان معنای دیگری پیداکرد و وقتی عقلانیت نسبی حاکم شود همه‌چیز معطوف به قدرت می‌شود و آزادی بیان معطوف به قدرت است.

خسروپناه تصریح کرد: قدرت اصل می شود و آن آزادی که حافظ این قدرت باشد آری؛ و آزادی بیانی که حافظ این قدرت نباشد، خیر.

** روح‌ جنگ‌های صلیبی در بنیادگرایی فرانسه جاری است

همچنین محمدباقر خرمشاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که چرا اسلام ستیزی در فرانسه وجود دارد؟ اظهار داشت: بنیادگرایی لاییک یکی از مهمترین عوامل تشدید اسلام‌ستیزی در فرانسه هست.

وی افزود: امروزه در فرانسه بنیادگرایی لاییک تبدیل به جریانی قوی شده و به اندازه ای قوی شده که رییس جمهور فرانسه برای اینکه خود را در قالب آن تعریف کند‌‌ تندترین مواضع مبتنی بر لائیسیته بنیادگرا را مطرح کند و تبدیل به سخنگوی جریان بنیادگرایی لاییک‌ در فرانسه شود.

خرمشاد با تاکید بر اینکه بنیادگرایی بنیادگرایی می آورد و بنیادگرایان لاییک فرانسه و از جمله مکرون باید بدانند در حال بنزین ریختن بر آتش بنیادگرایی در جهان هستند، تصریح کرد: این در حالیست که قرار بود لائیسیته آتش بنیادگرایی مسیحی را خاموش کند ولی خود لاییسیته به شعله ور کننده آتش بنیادگرایی در فرانسه تبدیل شده است‌و‌ نتایج آن این است که عملا سمت جهانی با خشونت و ناآرامی بیشتر و عاری از صلح رفته ایم و این هم برای فرانسه و هم برای بشریت خطرناک خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه روح‌ جنگ‌های صلیبی در بنیادگرایی فرانسه جاری هست و نوع موضع‌گیری‌های الان اصرار غرب بر تحمیل ارزش های خود بر دیگران است، اظهار داشت: نزدیک‌ترین راه حل این است که رهبران فکری و‌ سیاسی فرانسه به اعتدالگرایی لاییک برگردند و‌ کمک کنند تا بنیادگرایان لاییک تضعیف شوند و این کار شدنی است.

وی با بیان اینکه راه حل دیگر سیاستمداران فرانسوی برای حل مسائل داخلی و پرت کردن افکار عمومی فرانسه بر  اسلام ستیزی دامن نزنند، گفت: نقاط قوتی در اسلام هست که پاسخی بر بخشی از دردهای جامعه ماده‌زده فرانسه هست و بخشی از بنیادگرایان لاییک فرانسه اصرار دارند که بین اسلام و‌ جهان غرب صلحی برقرار نشود و بنابر این این حاکمان فرانسه هستند که فضا را آشفته می‌کنند.

**دولتمردان فرانسه درصدد دیوسازی از مسلمانان هستند

مسعود شجره رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن گفت: اسلام هراسی درحال افزایش هست و تردیدی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: اسلامی هراسی ترسی طبیعی نیست و دلیلی برای آن وجود ندارد و مفهومی هست که ساخته شده و نوعی فضای ترس غیرواقعی را مرتبط با آن ایجاد کرده و روی آن کار می‌کنند.

شجره با تاکید بر اینکه در دنیای امروز هیچکس اسلام هراسی را انکار نمی‌کند و دنبال نوعی مشروعیت زایی در این خصوص هستند گفت: کسانی مدعی اند که اسلام هراسی بخاطر این است که تحصیلات خوبی ندارند و نوعی درک واقعی از واقعیت های امروز ندارند و اگر مقداری در مورد اسلام آموزش داده شود این مشکل حل می‌شود ولی عده دیگری که در دولت انگلستان هم هستند، هر مسلمانی را مصداق اسلام هراسی می‌دانند.

وی تاکید کرد: آنها تلاش کردند نوعی دیوسازی و اهرمن سازی درمورد مسلمانان داشته باشند و با این‌ وسیله بر طبل اسلام هراسی بکوبند و طبیعی هست که برای مقبولیت انگاره‌های ذهنی خود چنین گزاره‌ای را مطرح کنند و شاهدیم که گروه های تروریستی را بال و پر دادند تا آن را به اسلام منتسب کنند.

شجره افزود: دستهایی وجود دارد که تلاش کرده این را در جوامع غربی بسط دهد و امثال ترامپ و اساتید دانشگاه این بحث ها را مطرح میکنند و داستانی نیست که فقط افراد فاقد تحصیلات آن را مطرح کنند و از سال ۲۰۱۲شاهد افزایش مسلمانانی هستیم که مورد آزار و اذیت و حملات قرار گرفتند.

رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن ادامه داد: اغلب مسلمانان انگلیس در سال ۲۰۱۰ در یک نظرسنجی گفتند سیاستمداران و رسانه ها بحث اسلام هراسی نداشتند ولی سال۲۰۱۵ یعنی ۵سال بعد مسلمانان گفتند شاهد پخش شدن صحبت‌های اسلام‌هراسانه از سوی سیاستمداران انگلیسی هستیم و این تاثیر خود را روی نگرش‌های مردم می‌گذارد.

شجره افزود: بدون مشارکت و تغییر این فضای بمباران اسلام هراسی از سوی سیاستمداران و رسانه ها و تمام دیگر بخش های جامعه، نمی‌توانیم با این مشکل مقابله کنیم و باید سیاستمداران و گروه های دیگر را پاسخگو کنیم.

رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن تاکید کرد: سیاستمداران از اسلام‌هراسی برای گسترش جریان خود استفاده می‌کنند و اسلام آمریکایی را مطرح می‌کنند و می‌خواهند بجای اسلام ناب اسلام مدنظر خود را ترویج دهند و می‌خواهند اسلام هراسی را ترویج دهند تا شما به دامن طاغوت بروید و اگر شما این نگرش را داشته باشید از شما حمایت هم می کنند.

** اتاق فکر مکرون اسلام هراسی را به عنوان گفتمان انتخاباتی برگزیده است

به گزارش فارس، محمدرضا مجیدی مدیر گروه مطالعات اروپای مجمع و استاد دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه در چهار دهه گذشته خاستگاه جریانات اسلام هراسی، جریان های اسلام ستیزانه گذشته است گفت: شاید بتوان گفت گفتمان انتخاباتی برخی از کاندیداهایی چون ترامپ و در یکی دوسال آینده بصورت تصاعدی همین بحث های اسلام هراسانه پوپولیستی خواهد بود

وی با بیان اینکه مکرون دیروز در مصاحبه با یک شبکه عربی به توجیه سخنان خود پرداخت، اظهار داشت: اگر مبنای فلسفی این نوع بیان‌ها و نوشتارها آزادی بیان هست، به نوعی با استاندارهای دوگانه روبرو هستیم که شاید یک شهروند عادی هم برای او پرسش مطرح می‌شود.

مجیدی با اشاره به اینکه در فرانسه خط قرمزی به نام‌هولوکاست را که عمدتا هم جریان بنیادگرای لاییک حمایت می کنند یکی از خطوط قرمز جامعه است که مبنای خود را از انقلاب فرانسه و منشور حقوق شهروندی آزادی بیان قرار داده است، بیان داشت: به نوعی که اندک تعرض حتی نظری به مسلمات هلوکاست را برنمی تابند و فرد نویسنده یا بیان کننده را به سالها زندان محکوم و حتی ترور شخصیتی می کنند.

این استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه آقای مکرون که سال 2021 سال پایانی ریاست جمهوری است باید گفتمانی را برای مقابله با کاندیدای دوره قبل ایجاد کند، گفت: شاید بتوان گفت که اتاق فکر ستاد انتخابات مکرون آتش تهیه را ریخته که وارد این عرصه شود غافل از اینکه ممکن است این جریان به ضد خود تبدیل شود کمااینکه موجب خشم مسلمانان شد و تحریم کالاهای فرانسوی را در فروشگاهها در این شرایط به همراه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه اگر بنا باشد اصلاحی صورت گیرد باید با یک عذرخواهی صریح همراه باشد گفت: شدیداً روی اندیشمندان و افراد مستقل فشار آورده‌اند تا وارد اظهار نظر نشوند و یا وادار به گفت و گوهایی کرده اند که جریانات مخالف را توجیه می کند و دست از جریان تحریم کالاهای فرانسوی بردارند.

مجیدی تاکید کرد: بعد از نسل افرادی چون میتران و شیراک باید شاهد روسای جمهوری چون اولاند، سارکوزی و مکرون باشیم که ایشان معدل اخلاق و پدین جامعه فرانسه هست و این جریان افراطی توسط اینها تقویت می شود و همین رویکرد افراطی جنگ های اول و دوم جهانی را رقم زد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وظیفه ما هست که هم اسلام و‌هم نمایندکان جریان اسلام را با ابزارهای مختلف معرفی کنیم گفت: همچنین چهره نمایندگان دروغینی که از اسلام ساختند را به جریان رسانه ای جهان تحلیل کنیم چون نرخ سواد رسانه ای مردم جهان و مخصوصا غرب بسیار پایین است.

** سیاستمداران چپ و راست سعی می کنند در آمریکا مسلمانان را به حاشیه برانند

همچنین ارسلان افتخار عضو هیات مدیره مرکز دین و سیاست دانشگاه واشنگتن آمریکا با اشازه به کشتار مسلمانان در مسجدی در نیوزلند اظهار داشت: این اتفاق ناگوار بود و از سلاح های نیمه خودکار استفاده کردند تصاویر به صورت زنده پخش شد و جهانیان شد که شدند و این رویداد نه‌تنها بدترین حمله تروریستی در خاک نیوزلند بود بلکه یکی از وحشتناک ترین اقدامات تروریستی اسلام‌هراسی در تاریخ معاصر بود.

وی با بیان اینکه دیدیم که جریانهای اسلام‌هراسی منفرد نیستند و با فاصله چند هزار مایلی از غرب هم در نیوزیلند چنین اتفاقی رخ می دهد گفت: یک تئوری توهم توطئه است که معتقدان به جریان راست افراطی و سفیدپوستان دقیقا این گزاره را مطرح می‌کنند که مسلمانان و سیاه‌پوستان کشورهای دیگر می‌خواهند جایگزین سفیدپوستان در اروپا و کشورهای غربی شوند و به همین خاطر جریان های افراطی معتقد به برتری نژادی سفید پوستان تلاش می‌کنند از این گزاره استفاده کنند.

وی افزود: سیاستمداران الان می گویند که مسلمانان و مهاجر را می‌خواهیم در دل جوامع غربی و اروپایی بگنجانیم و یکپارچه کنیم ولی در عین حال یک جریان موازی می‌گوید مسلمانان و مهاجران دیگر هستند و آنها اهریمن و علیه جامعه ما هستند از این حربه برای حمله به مسلمانان و مساجد و زنان آنها که حجاب دارند استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه چین تلاش می‌کند با رقیق سازی نژادی از رشد مسلمانان چین خصوصاً اویغورها جلوگیری کنند گفت: نه تنها در غرب چین بلکه در مناطق دیگر هم ظهور یا قدرت گرفتن مسلمانان بیشتر شده و رستوران‌های مختلفی غذاهای حلال عرضه می کنند و اینها واقعیت های جامعه امروزی چین هستند و این نشان می دهند و دولت‌های غربی نه تنها در کشورهای خود بلکه در چین هم تلاش‌های اسلام هراسانه را پیگیری می‌کنند.

افتخار ضمن اشاره به اینکه ما باید نوعی مقاومت یا به عقب راندن این جریانها از جانب کشورها و رهبران کشورهای اسلامی را داشته باشیم، گفت: اگر اینگونه نشود اینگونه می شود که ترامپ درست زمانی به هند سفر می کند که مسلمانان هدف کشتار در منطقه کشمیر قرار گیرند و هیچ مخالفت و ایستادگی در برابر دولت هند نمی شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاستمداران مختلف چپ و راست سعی می کنند در آمریکا مسلمانان را به حاشیه برانند، اظهار داشت: ما اسلام هراسی را در آمریکا از زمان حملات یازدهم سپتامبر می بینیم که گسترش پیدا کرده و الان نهادینه شده و شاهد هستیم که اکثر اعضای دادگاه عالی آمریکا تغییر ترکیب داده اند و به سمت جریان های محافظه کار می روند و امیدواریم با نتیجه انتخابات سه شنبه بزرگ برنامه ترامپ در این مورد پیش نرود.

وی با تاکید بر اینکه جریانهای راستگرای پوپولیستی در کشورهای مثلِ فرانسه و آلمان و هلند گسترش پیدا می‌کند گفت: این جریان های راستگرای افراطی تلاش می کنند کرسی های انتخاباتی را برنده شوند.

اسلام هراسی پدیده ای جهانی هست و مخصوص غرب نیست بلکه در خاور دور و نژادهای زرد هم اتفاق می‌افتد و در استرالیا و نیوزلند هم رخ می‌دهد، گفت: وقتی دیگران به ما به خاطر مسلمان بودنمان حمله می‌کنند به ما به این چشم نگاه می کنند که ما یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مسلمانی هستیم که همگی یک نوع مسلمانیم و بنابراین مسلمانان باید به عنوان جامعه متحد اسلامی به این مسئله در قالب یک جبهه واحد پردازند و اختلافات فرقه ای را کنار بگذارند.

** اتفاقات غرب پس لرزه های انقلاب اسلامی است

بنابر این گزارش، عماد حمرونی رییس موسسه اهل بیت(ع)پاریس با بیان اینکه اسلام هراسی با آغاز انقلاب اسلامی ایران آغاز شد گفت: اتفاقات غرب پس لرزه های این انقلاب است و پس از گذشت ۴دهه از این انقلاب شاهد تغییرات بسیاری هستیم و التزام به اسلام و‌ حضور زنان مسلمان در اروپا و‌موسسات اروپایی بسیار زیاد شده است.

وی افزود: جریان سکولار واکنشهای بدی نسبت به حکم امام(ره) به سلمان رشدی دادند و از آن زمان شاهد امواج اسلام هراسی هستیم.

حمرونی افزود: عامل دوم‌ نفوذ لابی صهیونیستی در فرانسه بود که باعث شده فرانسه پرچمدار اسلام‌هراسی در غرب باشد و این لابی از دولت پنهان فرانسه برای اشاعه اسلام هراسی استفاده می‌کند.

رییس موسسه اهل بیت(ع) پاریس  با بیان اینکه عامه مردم فرانسه ضد اسلام نیستند ولی چون حکومت فرانسه تحت تأثیر لابی صهونیستی هست این اتفاقات می‌افتند، اظهار داشت: ذهن های جامعه فرانسه را به این سمت برندند که اسلامی واقعی افراطی و جنگجو‌ و‌خشن است.

وی ادامه داد: مسلمانان باید بصیرت سیاسی داشته باشند تا وقتی‌ کسانی علیه اسلام تحریف میکند بتوانند بایستند و واکنش خوبی نشان دهند و باید تلاش کنیم تفکر وحدتی عمیق اسلامی اشاعه پیدا کند.

رییس موسسه اهل بیت(ع) پاریس ضمن تاکید بر اینکه صهیونیسم ‌وهابیت را ابزاری برای هدف قرار وحدت مسلمانان کرده است، تصریح کرد: بحران‌های سیاسی و اقتصادی فرانسه این کشور را وادار به این واکنش‌ها می‌کند و‌ دشمن تلاش میکند فتنه ها را بین جهان اسلام و مسیحیت زنده کند.‌

وی افزود: اسلام هراسی می‌خواهد اذهان جهان غرب را علیه اسلام مخدوش‌کندچون از نیروی معنوی اسلام ترسیده است.

حمرونی تاکید کرد: نقشی که باید امت اسلامی در برابر مسلمین غرب ایفا کند این هست که باید بر نقش پیشروانه تفکر اسلامی تاکید کنند و گفتمان اسلامی معاصر رشد و اشاعه داده شود و باید این تفکر آگاهی‌سازی را پیش بگیرد.

**حملات جدید علیه اسلام نوعی اعلام جنگ علیه اسلام گرایی هست

در ادامه، اولسی یاسچی استاد دانشگاه اروپایی آلبانی با بیان اینکه حملات جدید دولت‌های غرب علیه مسلمانان نوعی اعلام جنگ علیه اسلام گرایی هست و نشان دهنده بحرانی هست که فرانسه با آن‌مواجه است چون فرانسه قدرت استعماری خود را در برخی کشور‌های مدیترانه از دست می‌دهد،تصریح کرد: لائیسیته فرانسوی با جریان اندیشه سکولاریستی غرب تفاوت دارد و شما قربانی خوانش لائیسیته فرانسوی بودید که در ایران زمان شاه وجود داشت و الان هم در آلبانی شاهد آن هستیم.

وی با بیان اینکه شاه ایران سعی می‌کرد در ایران اسلام‌هراسی کند ولی خوشبختانه انقلاب اسلامی پیروز شد و جهت باد تغییر کرد، اظهار داشت: ترکیه در جاهایی به خود قدرت می‌دهد که فرانسه آنجا را مستعمره کرده بود و سوریه و لیبی از آن جمله هستند و رژیم لاییک‌ فرانسه احساس می‌کند که در معرض تهدید قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه با وجود گذشت سال ها شاهد شقوق‌ مختلف اسلام هراسی هستیم، گفت: مکرون نه تنها به پیامبر اسلام توهین کرده تلاش کرده به اسلام‌گرایی حمله کند در حالی که مسلمانان حق دارند دین و شعائر خود را داشته باشند.

این استاد دانشگاه آلبانیایی با بیان اینکه موج‌های مختلفی‌ از جانب آمریکا علیه بالکان شما گرفته و می‌خواهند آزادی بیان مسلمانان را محدود کنند تا نتوانند آزادی دینی داشته باشند، خاطرنشان کرد: حتی احزاب دینی مسلمان را نابود می‌کنند و جریانی را‌ بر ‌مسلمانان آلبانی مسلط کرده‌اند که توسط فتح‌الله گولن که در آمریکا زندگی می کند هدایت می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال ۲۰۱۶ علامه بر اسلام‌هراسی پروژه ایران‌هراسی توسط مجاهدین خلق در آلبانی ترویج شد، گفت: تلاش می‌کنند به حکومت ایران و شخصیت‌های ایرانی حمله کنند و علاوه بر این به اسلام هم حمله می‌کنند.

** غرب هر موقع احساس خطر کرده دست به اهانت و مواجهه سخت زده است

محمدعلی مومنی ها معاون بین‌الملل سازمان بسیج مستضعفین هم با اشاره به تاریخ تقابل اسلام با غرب اظهار داشت: مواجهه اسلام‌و‌غرب به صدر اسلام می رسد و شاهد هستیم که پیامبر اکرم در بین نامه هایشان نامه‌ای هم به امپراطوری روم نوشتند و اینها هم البته جواب مثبتی ندادند.

معاون بین‌الملل سازمان بسیج افزود: با فتح آندلس نفوذ اسلام بیشتر شد و طبق منابع غربی صدها هزار نفر مسلمان شدند و از همان زمان این کینه و‌مواجهه سخت غرب با اسلام‌ خاطره تلخی دارد و ماحصل این شکست‌ها جنگ های صلیبی می شود.

مومنی‌ها با بیان اینکه غرب از زمان گذشته هر موقع احساس خطر کرده دست به اهانت و مواجهه سخت زده است، اظهار داشت: ما در این ۱۴ قرن در مواجهه تمدنی دست برتر نسبت به تمدن غرب داشته ایم‌ و این‌ها پس از پیروزی انقلاب احساس خطر کردند پس اقدامات اسلام‌ستیزانه جان تازه ای گرفت.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل افزایش اسلام‌ستیزی این هست که با رسانه‌ها همه اسامی را به اسم داعش جلوه‌داده‌اند گفت: راهبرد رهبر انقلاب در نامه به وانان اروپا و انقلاب این بود که باید کمک کنیم مردم غرب از منابع اصلی آیین اسلام را فرا بگیرند‌ و باید نهادهای اسلامی راهبرد رهبر انقلاب را دنبال کنند تا روایتگر واقعی از جریان اسلام باشیم.

** ترامپ از ابراز اسلام هراسی برای هموار کردن راه خود به‌سمت کاخ سفید استفاده کرد

همچنین خالد بیدون استاد دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا ـ برکلی آمریکا اظهار داشت: ترامپ از ابراز اسلام هراسی برای هموار کردن راه خود بسمت کاخ سفید استفاده کرد و این سیاست کاملا جواب داد و توانست رییس جمهور شود و با به کار آمدن ترامپ وجهه جدیدی از اسلام هراسی در جامعه آمریکا ظهور پیدا کرد که البته پدیده جدیدی در جامعه آمریکا نیست و سابقه آن به سالها قبل برمی‌گردد.

وی افزود: از ۱۷۹۰ تا ۱۹۵۰ قانونی در آمریکا وجود د‌اشت و آن اینکه اگر کسی قرار است به عنوان شهروند آمریکا پذیرفته شود، باید سفیدپوست باشد و‌ تلقی این بود که پیروان اسلام غیرسفیدپوست هستند و این اولین قطار بود که علیه مسلمانان قبل از رسیدن قطار ترامپ به راه افتاده بود.

بیدون ادامه داد: بصورت مستمر می‌گویند مسلمانان، مهاجران تازه واردی هستند که وارد جامعه آمریکا شده‌اند ولی ۳۰درصد بردگانی که از آفریقا وارد آمریکا شدند مسلمان بودند و به همین خاطر اجازه نداشتند شعائر اسلامی‌خود را داشته باشند پس اسلام‌هراسی آمریکا به هیچ‌وجه تازه نیست.

وی با بیان اینکه کاری که ترامپ انجام داد و مروجان اسلام هراسی می‌خواهند انجام‌ دهند این است که تلاش میکنند جریان ارتجاعی با نگاه  تعصبی علیه مسلمانان را کانالیزه کنند تا اهداف خود را در حوزه های سیاسی و اجتماعی به واقعیت تبدیل کنند، اظهار داشت: پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر یک پایگاه داده با نام  انجمن بین المللی دانشجویان مسلمان توسط دولت ایجاد شد و بر اساس همین پایگاه داده صدها مسلمان دانشجو از ایران توسط پلیس کالیفرنیا تحت بازداشت قرار گرفتند.

این استاد دانشگاه افزود: در ایالات متحده و اروپا هر گاه از مسلمانان و هویتشان صحبت می شود انتسابشان به تروریست‌ها هست و این شاید زیانبار ترین تاثیر اسلام‌هراسی باشد که متوجه جامعه مسلمانان شده و باعث شده مسلمانان در کشورهای غربی نتوانند شعائر و مناسک خود را داشته باشند. نکته جالب توجه این که تاثیر این مسئله بر روی فقط مسلمانان مهاجر نیست و حتی مسلمانان که تابعیت آمریکا را دارند در پوشش همین نگاه های امنیتی قرار دارند.

خالد بیدون با بیان اینکه با سیاست های ترامپ اینگونه القا شده که اسلام هراسی تهدید جدید هست و دغدغه های اسلام‌هراسانه برجسته شده است، تصریح کرد: بحث اسلام هراسی یک سازه ذهنی نیست که فقط در آمریکا دنبال شود.

** در کشورهای غربی گونه‌ای از چند خدایی در تجارت را تجربه می‌کنیم

بنابر این گزارش، پروفسور برون دروسکی با بیان اینکه فرانسه در خصوص اسلام هراسی نسبت به کشورهای دیگر در طول تاریخ موقعیتی خاصی داشته است گفت: به طور کلی می توان گفت که مشکل اصلی مسئله اسلام به خودی خود نیست بلکه مسئله جوامع غربی است که با هدف بازار کالا البته در سطح اقتصادی اما همچنین در سطح اجتماعی و فرهنگی و حوزه تمدنی و ایدئولوژیک اقدام می‌کنند و امروزه ما در کشورهای غربی گونه‌ای از چند خدایی در تجارت را تجربه می‌کنیم و هر جریانی که بنای محکومیت آنها را داشته باشد به ویژه اسلام به عنوان یک تهدید جدی و مشکل‌ساز در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: همچنین جریان صهیونیسم در تضعیف جریان‌های انقلابی که بیشتر لاییک بود نیز به طور چشمگیری موفق عمل کردند و تنها اسلام باقی مانده بود که می‌توانیم بگوییم این مشکلی بود که هنوز حل نشده بود چرا که سیستم ارزشی اسلام به نظم ناعادلانه موجود در جهان اعتراض می‌کرد بنابراین بدیهی است که موجبات بر انگیخته شدن حملات به سمت اسلام فراهم شود.

پروفسور برون دروسکی با بیان اینکه مکرون به مسئله‌ای ورود کرده که یکسری نتایج بین‌المللی خواهد داشت و احتمالاً آنها را پیش بینی نکرده است تصریح کرد: بدیهی است که فرانسه سیاست‌هایی استعمارگرانه نوین را در آفریقا و در خاورمیانه دنبال می‌کند که این امر را به طور ویژه در کشوری مثل لبنان سوریه شاهد هستیم.

پروفسور برون دروسکی با بیان اینکه فرانسه رقابت انکارناپذیر با ترکیه در داخل ناتو دارد و این رقابتی است که بین این دو قدرت که من آنها را قدرت های متوسط در ناتو می‌دانم شکل گرفته است اظهار داشت بدیهی است که همه این موارد باید فرانسه را به این سمت بکشاند که مسلمانان را کنار خود نگه دارد اما در این حال حاضر این مشکل داخلی که با آن اشاره کردم یک تناقض را برای ماکرون به وجود می‌آورد و آن این‌که او تمایل دارد که زیاد گوش به فرمان خارج از فرانسه نباشد اما در واقع گوش به فرمان خارج است و از این جهت می‌بینیم که فرانسه در لبنان و کشورهایی چون الجزایر دچار تضعیف شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بدیهی است که جمعیت مسلمان فرانسوی در آینده کنیم مورد تهدید قرار بگیرند و این اتفاق به واسطه ملغمه‌ای هست که در حال حاضر به طور کاملا سیستماتیک در فرانسه به وجود آمده است اظهار داشت در فرانسه بین تعدادی تروریست از یک طرف و جمعیت غالب مردم مسلمان فرانسوی از طرف دیگر اختلاف به وجود می‌آورند و مسئله اصلی برقراری رابطه میان این تروریست هایی هست که می‌خواهند مسلمان باشند و مسلمان جلوه کنند اما در واقع یک انحرافی از اسلام هستند.

وی با اشاره به اینکه امروزه مشکل عمده به گونه‌ای است که مسلمانان دیگر نمی‌توانند در مورد مشکلات شان صحبت کنند خاطرنشان کرد حتی نمی ض توانند بگویند که فرانسه در سوریه چه می کند و در لیبی و در مالی چه اقداماتی انجام می‌دهد و بدیهی است که باید جمعیت مسلمان را ترساند برای اینکه سکوت اختیار کنند و برای آنکه از آنچه که آنها بهتر از دیگران می‌دانند سخنی نگویند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما امروز در موقعیتی هستیم که آن را می توان به عنوان بحران تمدنی توصیف کرد و اظهار داشت بشریت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا بفهمد که چه اصلاحاتی به چه تغییراتی باید در پیش گرفته شود.

وی افزود: اسلامی می‌تواند ارمغانی را برای بشر بیاورد و این همان چیزی است که قدرت جهانی می‌خواهد در حال حاضر سرکوب کند و من فکر می‌کنم که اسلام پیام اساسی برای بشریت دارد و این پیام باید شنیده شود اما کسانی از این پیام احساس ترس می‌کنند که می‌خواهند بر ویرانه‌های فلاکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیگران زندگی کنند و به طور عام با تکیه بر تحقیر انسان‌های دیگر حکومت کنند.

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

  پر بحث ترین ها

   بیشترین اشتراک

    اخبار کسب و کار تریبون
    همراه اول