پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰۴:۳۷

اجتماعی

پس از دوماه حضور در شهرداري

برنامه‌هاي قاليباف براي شهر تهران در يك گفت‌وگوي تلويزيوني تشريح شد

خبرگزاري فارس: اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران، ساماندهي كارتن خوابها، احياي بافتهاي فرسوده، رفع معضل ترافيك، تحول در حمل و نقل عمومي، نهضت پاركينگ سازي از جمله موضوعاتي است كه شهردار تهران وعده انجام آنها را در يك گفت‌وگوي زنده تلويزيوني به مردم تهران داده است .

برنامه‌هاي قاليباف براي شهر تهران در يك گفت‌وگوي تلويزيوني تشريح شد
به گزارش خبرگزاري فارس محمد باقر قاليباف با حضور در برنامه زنده تلويزيوني " تهران 20 " دو ماه سپري شده پس از تصدي مسئوليت شهرداري تهران را فرصت مناسبي براي بدست آوردن شناخت مطلوب از شهرداري دانست و افزود : نگاهي كه در اين فرصت دوماهه بدست آوردم طبعا در برخي نقاط منطبق بر نگاهي بود كه در گذشته از شهرداري داشتم و در در بعضي موارد ، با توجه به واقعياتي كه در مجموعه شهرداري وجود دارد كاملا با نگاه قبلي ام متفاوت بود . وي يكي از مشكلان مديران را ورود به مجموعه هاي مديريتي جديد با پيش فرض ها و ذهنيت ها يي از پيش تعيين شده دانست و اظهار داشت : در دوماه گذشته سعي كردم بدون هيچ ذهنيت و پيش فرضي اقدام به دريافت شناخت صحيح از مجموعه شهرداري نموده و به طور متوسط با شانزده ساعت كار روزانه توانمندي ها و نقايص وكاستي ها را بازشناسي نمايم . قاليباف با تاكيد براين نكته كه در مدت دو ماه گذشته بيشترين وقت خود را صرف شنيدن كردم تا اعلام برنامه و اظهار نظر افزود : با توجه به اينكه وقت و آرامش مردم و بيت المال آنها در اختيار ماست ، در كشور اجازه سعي و خطا نداريم و مردم از ما به عنوان مديرانشان توقع دارند كه وقتي حرفي را مي زنيم و يا تصميمي را مي گيريم ، اين حرف و تصميم حتما سنجيده ، پخته ، قابل اجرا ، در دسترس و قابل ارزيابي باشد . شهردار تهران با اشاره به اينكه از زمان تصدي مسئوليت شهرداري همه سوابق مكتوبي را كه مي تواند ، مطالعه اش مثمر ثمر باشد را مطالعه كرده ام گفت : خارج از همه سلايقي كه مانع تبادل نظر با صاحب نظران است ، با همه مديران با تجربه و صاحب نظراني كه در گذشته در شهرداري بودند مشورت كرده ، همچنين با همه نخبگاني كه در حوزه برنامه ريزي شهري صاحب نظر هستند مشورت هاي لازم انجام شد ، چرا كه از هر تجربه اي براي تصميمگيري بايد استفاده نمود . دكتر قاليباف با تاكيد بر اين نكته كه در دوماه گذشته فرآيند شناسايي شهرداري را درحوزه دفتر كاري اش صورت نداده است افزود : با تك تك مديران در مناطق ، نواحي و حتي محلات شهر تهران ، در محل كارشان ، وقت گذاشته و صحبت هايشان را گوش كردم ، حتي گاهي صحبتهاي رفتگران و يا رانندگان ماشينهاي حمل زباله چه در مورد مسائل دروني شان و چه در مورد مسائل شهرداري را مورد توجه قرار دادم . شهردار تهران اظهار داشت : در نوع مديريتي كه به مردم ارائه خواهم كرد سعي مي كنم همه اين موارد و دريافتها را به يك جمع بندي منطقي برسانم . قاليباف يكي ديگر از فعاليتهاي خود در اين فرصت دو ماهه را انتخاب تيم همكاران عنوان كرد و اظهار داشت : با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از مديران شهرداري بخاطر حضور در بخشهاي ديگر دولت ، شهرداري را ترك كرده بودند، به ميزان شناختي كه در كارها پيدا مي كردم اقدام به انتخاب افرادي كاملا منطبق بر اين شناختها نموده سعي كردم افرادي كه انتخاب مي شوند كارآمد ، مقبول جامعه ، داراي دانش و تجربه ، پختگي و متانت لازم و صادق و پاك باشند همچنين عنصر جوانگرايي را در انتخاب مديران مدنظر قرار دادم . شهردار تهران دو نگاه كلي حاكم بر شهرداري تهران را نگاه به درون و برون شهرداري دانست و افزود : مهمترين موضوع در رويكرد بيروني شهرداري سياست شهروند مداري است ، چرا كه ما شهردار شهرداري نيستيم و بايد بر محور شهروند مداري حركت كنيم . وي توجه به آموزش حقوق مردم به مردم را از ديگر برنامه هاي شهرداري عنوان كرد و اظهار داشت : همه نارسايي ها زماني آغاز مي شود كه شهروند حقوق خود را نداند و همكاران ما مكلف هستند با استفاده از امكاناتي نظير رسانه ها ، آموزش همگاني و سيستمهايي كه در مناطق پايه گذاري كرده ايم ، حقوق مردم را به مردم آموزش دهند و مردم بدانند كه در مقابل شهرداري چه حقوقي دارند ، همچنين در شهرداري هر كاري كه صورت مي پذيرد بايد در آن نقش مردم مشخص باشد . شهردار تهران با اشاره به بحث منطقه گرايي و محله گرايي به عنوان اساس كار شهرداري تهران ، از برگزاري انتخابات شوراياري در بهمن ماه امسال در بيش از 300 محله خبر داد و اظهار داشت : نمي توان در شهرداري مركز نشست و براي همه شهر نسخه واحدي پيچيد از اين رو بنا داريم امورات را به محله ها ببريم ، البته براي اعضاي اين شوراها ويژگي هايي خاصي تعريف شده است . قاليباف در ادامه مشاركت مردم در فعاليتهاي شهرداري را به عنوان يك اصل مهم توصيف كرد و افزود : مشاركت مردم با شهرداري در سه عرصه مشاركت در عرصه مديريت با حضور تك تك نخبگان ، مشاركت در عرصه سرمايه گذاري در توسعه شهر با استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي و مشاركت همه شهروندان در اجراي برنامه ها ، محقق خواهد شد . وي گفت : همه كساني كه به شهر و كشورشان علاقمندند مي توانند با سرمايه گذاري در توسعه شهر تهران سهيم شده و به بهترين شكل ممكن هم خود و هم مردم را از اين سرمايه گذاري منتفع نمايند . قاليباف همچنين توجه به ساختار شهرداري و اصلاح برخي كاستي ها در راستاي رويكرد دروني شهرداري را از رئوس برنامه هاي آتي خود دانست و افزود : توجه به منابع نيروي انساني و آموزش و حفظ جايگاه و منزلت كاركنان شهرداري و برطرف نمودن مشكلات آنها از ديگر برنامه هايي است كه مورد توجه قرار خواهد گرفت . شهردار تهران درادامه به بيان مهمترين برنامه هاي خود در شهرداري تهران پرداخت و گفت : در حوزه حمل و نقل عمومي ، اتوبوسراني ، تاكسيراني و مترو مردم بايد در كوتاهترين زمان ممكن تغييرات را احساس كنند و متوجه شوند در شهر اتفاقاتي رخ داده است . وي همچنين توجه به مقوله پاركينگ سازي را مورد اشاره قرار داد و از آن به عنوان نهضت پاركينگ سازي ياد كرد و افزود : كمبود 1 ميليون و 300 هزار پاركينگ در شهر تهران باعث اهتمام جدي به امر پاركينگ سازي شده بطوريكه مردم بايستي در زماني كوتاه افزايش فضاهاي پارك در شهر را احساس كنند . قاليباف در خصوص موضوع مديريت ترافيك و نقش شهرداري تهران در رفع معضل ترافيك گفت : با توجه به اينكه مسئوليت ترافيك به طور كلان به وزارت كشور داده شده است ، شهرداري اين آمادگي را دارد كه به عنوان مجري مصوبات و سياست هاي كلان وزارت كشور در حوزه ترافيك عمل نمايد . شهردار تهران رويكرد ديگر مورد توجه در شهرداري را موضوع پرداختن به مسائل فرهنگي و اجتماعي دانست و گفت : اوقات فراغت ، آسيب هاي اجتماعي ، ارتقا و توسعه فرهنگ شهرنشيني از اهم برنامه هاي شهرداري در حوزه اجتماعي و فرهنگي است . قاليباف با عنايت به ضرورت توجه به موضوع آسيب هاي اجتماعي بويژه معضل كارتن خوابها و ضرورت ساماندهي آنها افزود : امسال در شهر تهران نبايد مردم كارتن خوابي را مشاهده نمايند . وي در ادامه با اشاره به اهميت حوزه خدمات شهري براي شهروندان، توسعه فروشگاهها ، توسعه فضاي سبز ، نظافت عمومي شهر و تجهيز و افزايش ايستگاههاي آتش نشاني را از مهمترين برنامه هاي خود در اين حوزه بيان كرد . شهردار تهران در خصوص حوزه شهر سازي و معماري بابيان اين موضوع كه كارهاي مقدماتي طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران صورت گرفته تاكيد كرد : با هماهنگي هايي كه با وزارت مسكن و شهرسازي صورت داده ايم تا پايان امسال طرح هاي تفصيلي را بر اساس طرح هاي جامع اجرا مي كنيم . قاليباف رونق ساخت و ساز با محوريت بافتهاي فرسوده را از ديگر برنامه هاي خود در حوزه شهرسازي اعلام كرد و افزود : هرگز به دنبال توسعه شهر تهران به معناي افزايش مهاجرت و حاشيه نشيني نيستيم . شهردار تهران در پايان با اشاره برخي مسائل مطرح شده در خصوص وام ازدواج شهرداري گفت : اين وام هيچگاه قطع نشده و با تزريق اعتبار سعي در سرعت بخشيدن به پرداخت اين وام نيز كرده ايم ، البته قرار نيست تمام بار پرداخت وام بر دوش شهرداري باشد و بانكها و دولت نيز بايستي در اين خصوص همكاري كنند به هر صورت وام ازدواج به همه جواناني كه كارت دريافت كرده اند پرداخت خواهد شد . انتهاي پيام/.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول