سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۲

دیدگاه

نويسنده : شاهرخ رضايي

نانوتكنولوژي عليه سرطان: مفاهيم، زمينه سازها، خطوط راهنما

خبرگزاري فارس: در مقاله زير مي‌كوشيم تا چهارچوب‌هاي چالش برانگيز در حوزه درمان سرطان را با معياربررسي خط مشي NCI ، موسوم به ، Cancer Nanotechnology Plan ،مورد بررسي قرار دهيم.

نانوتكنولوژي عليه سرطان: مفاهيم، زمينه سازها، خطوط راهنما
فنانوري نانو يك ميدان چند بعدي است كه زمينه هاي وسيع و متنوعي از ابزارها را در حوزه مهندسي، بيولوژي، فيزيك و شيمي پوشش مي‌دهد: از حوزه نانو بردارها جهت هدف‌گيري و رساندن هدفمند داروهاي ضد سرطان، تا مكانيزم هاي كنترل كننده عمليات جراحي و پروسه هاي ترميم و بهبودي. اين حوزه وسيع در مبارزه عليه سرطان، چالش‌هاي اساسي را پديد مي‌آورد. فنانوري نانو يك ميدان چند بعدي است كه زمينه هاي وسيع و متنوعي از ابزارها را در حوزه مهندسي، بيولوژي، فيزيك و شيمي پوشش مي‌دهد: از حوزه نانو بردارها جهت هدف‌گيري و رساندن هدفمند داروهاي ضد سرطان، تا مكانيزم هاي كنترل كنندة عمليات جراحي و پروسه هاي ترميم و بهبودي. اين حوزه وسيع در مبارزه عليه سرطان، چالش‌هاي اساسي را پديد مي‌آورد: در مقاله زير مي‌كوشيم تا چهارچوب‌هاي چالش برانگيز در حوزه درمان سرطان را با معياربررسي خط مشي NCI ، موسوم به ، Cancer Nanotechnology Plan ،مورد بررسي قرار دهيم. الف) چند تعريف اساسي: نانوتكنولوژي علاقه مند به، مطالعه ابزارهائي است كه خودشان يا به كمك مولفه‌هاي اساسي‌شان در ابعاد يك الي هزار نانومتر، (از چند اتم تا ابعاد چند سلول) در مبارزه عليه سرطان بكار گرفته مي‌شود. دو زمينه اصلي فناوري نانو در سرطان، عبارتند از نانوبردارها (Nanovector) جهت كمك به بهبود تجويز هدفمند دارو و كمكهاي تصوير نگاري، و ديگري الگوهاي دقيق رفتاري سطوح تحت درمان. نانوبردار: يك كاواك (hollow)يا يك سازه تو خالي است در ابعاد يك الي هزار نانومتر كه حامل داروهاي ضدسرطان و عوامل كشف كننده، است. نانوبردارها در پزشكي ژنتيك نيز بكار گرفته مي‌شوند. فتوليتوگرافي: يك روش مشخص كردن تو سط نور مي باشد كه جهت بررسي الگوهاي ساختار سطوح بكار گرفته مي‌شود. دقت ابزارهاي نانوئي بوسيله ابزارهاي فتوليتوگرافي تعيين مي‌شود از اين رو توسعه اين ابزارها در افزايش ظرفيت اطلاعاتي زيست مدارها مؤثر خواهند بود. قابليت فناوري نانو در پيشرفت‌هائي نظير كشف سريع‌تر، تشخيص و پيش‌گوئي وراثتي و انتخاب روش درمان بر اساس قابليت‌هاي چندگانه‌اي سنجيده مي‌شود كه عبارتند از: كشف محدوده وسيعي از سيگنال‌هاي مولكولي و نشانه‌هاي زيستي. مثال‌هاي اصلي از كشف به طريقه multiplex، به كمك فناوري نانو، عبارتند از: آشكارسازهاي نوري نانويي، نانومفتول‌ها و نانوتيوب‌ها كه در اكتشاف بكارگرفته خواهند شد . چند كارگي يك مزيت پايه در نانوبردارها بويژه در معالجه سرطان و هدايت عوامل كشف است: اهداف اوليه شامل اجتناب ازهدف‌گرفته شدن به كمك زيست نشانه‌گذاران (biomarker) و يا سدهاي دفاعي بدن است ونيزاز ديگر مزيتهاي بالقوه بايد گزارش كردن بازدهي و تأثير روش معالجه باشد. در حال حاضرهزاران نانوبردار، تحت پژوهش مي‌باشند. با تركيب سازمان يافته آنها درتعامل با روش‌هاي درماني برگزيده و مكملهاي هدف گيري بيو لوژيك، قادر خواهيم بود تا به سوي دستيابي به عوامل درماني شخصي ، پيش برويم. روش‌ها و مدل‌هاي نوين رياضي ، به منظور رمزگذاري دقيق فناوري نانو در تومورشناسي مورد نياز است. اهداف عالي پروژه CNPLan: (Cancer Nanotechnology Plan) نمايش سريع‌تر نشانه‌هاي بيماري كه به پزشكان اجازه دهد سرطان را هر چه سريع‌تر كشف ومهار نمايند و گام‌هاي موثري در معالجه بردارند توسعه سيستم‌هائي كه به صورت آني تشخيص دهند، و بازدهي سيستم معالجه را براي شتاب‌دهي روش كنترل كنند. چند منظوره بودن: ابزارهاي هدف ياب ،بايد استعداد ميان برزدن سدهاي دفاعي بيولوژيك جهت به هدف رساندن عوامل درماني چندگانه با تمركز بسيار بالارا در سرعت هاي انتشار بيولوژيكي، ،مستقيماً به سوي سلول‌هاي سرطاني را داشته باشند.( بافت آنها در ابعاد ميكرويي است و نقشي اساسي در رشد و تكثير سرطان ايفاء مي‌كنند) اين عوامل، مي‌بايستي قادر باشند در هر لحظه موقعيت مولكول‌هاي اكتشاف كننده را رهگيري نموده و حركت سلول‌هاي سرطاني را متوقف سازند. سيستم‌هاي پايش‌گر،(دگرگوني‌هائي را كه ممكن است محرك پروسه‌هاي سرطان‌زا و جهشهاي ژنتيكي مستعدساز سرطان باشند كشف مي كنند) ، بايد توسعه يابند. روش‌هاي نويني جهت مديريت علائم سرطان كه تحت تاثيرشرايط زندگي مي باشند، بكار گرفته شود. ابزارهاي پژوهشي كه كاوشگران را قادر سازد سريعاً اهداف جديد را رهگيري كنند،جهت توسعة دانش باليني و پيش‌بيني مقاومت داروئي، از اولويت برخوردارند. آزمايشگاه شاخص‌گذاري نانوتكنولوژي يا Nanotechnology Characterization Laboratory كه به اختصار NCL خوانده مي‌شود در راستاي اين طرح، اهداف عالي زير را تعيقب مي‌كنند: توسعه اطلاعات در زمينه برهم‌كنش ابزارهاي نانوئي و سيستم‌هاي بيولوژيك اين پژوهش تلاش دارد، خطوط مبنا و اطلاعات علمي اساسي را در جهت تحقيق و توسعه در حوزه هاي تشخيص و عوامل اكتشاف‌گرنانويي ، ونيز استراتژي‌هاي درمان، را وضع نمايد. به هر حال اين اطلاعات به سمت مراكز فعال سرطان شناسي و برنامه هاي وابسته به آن از طريق بانك اطلاعات عمومي كه تحت پوشش شبكهCancer Biomedical Informatics Grid قرار دارد و به اختصار(CaBIG) خوانده مي شود، هدايت خواهند شد.اما به هر حال NCI،نقش سياستگزار و حامي را تا انتهاي اين برنامه حفظ خواهد كرد. NCI نيز در 4 محور عمده فعاليت مي‌كند (برنامه تا سال 2015 ميلادي تنظيم شده است) تلاش در جهت مديريت فعاليت‌هاي منظم چند بعدي، ميان تيم‌هاي مختلف همكار كم كردن شكاف ميان كشف و توسعه روش ها و ابزارهاي درمان تلاش درجهت حل معضل عمده فقدان استانداردهاي در دسترس تلاش در جهت توسعه زيرساخت هاي توسعه تكنولوژي پزشكي -كليدهاي اساسي در برنامه نانوتكنولوژي عليه سرطان تسريع در اكتشافات، و توسعه تلاش‌هاي كه فرصت‌هاي بزرگتري را براي پيشرفت اين حوزه دردرمان سرطان، در بخش خصوصي ايجاد كند. فناوري نانو در زمينه‌هاي زير در ارتباط با حل مشكل سرطان، فعاليت خواهد كرد: تصوير برداري مولكولي و كاوشگران سريع‌تر و دقيق‌ترMolecular Imaging and Early Detection تصوير برداري داخل بافت زنده In vivo Imaging گزارش‌گران بازدهي Reporters of Efficacy درمان‌شناسي چند منظوره Multifunctional Therapeutics پيشگيري و كنترل Prevention and Control پيش رانهاي پژوهشي Research Enablers راهبردهاي جديد در مبارزه عليه سرطان (رويكرد سرمايه‌گذاري): در راستاي اهداف CNPLan، سرمايه گذاري در 4 زمينه زير صورت خواهد گرفت: 1. توسعه 3 تا 5 مركز، CCNE كه بستري مناسب براي مهندسان و فيزيك‌دانان به منظور توسعه دانش كارشناسي بيولوژي سرطان ‌باشد و نيز دسترسي به بيماران سرطاني در مراكز ملي و جامع سرطان را تسهيل كند. ونيز توسعه مراكزي موسوم بهSPORE ، و زير ساخت‌هاي عمومي ملي نظير خانواده سرطان سينه و روده بزرگ در اولويت قرار گيرد. 2. CNPLan بر روي برنامه آموزشي ميان رشته‌اي به عنوان ابزاري در راه تسريع خلاقيت تيم‌هاي چند رشته اي كه در راه ادغام بيولوژي سرطان ونانو تكنولوژي فعاليت مي‌كنند سرمايه‌گذاري خواهد كرد. 3. ‌CNPLan، برروي مؤسسات توسعه دهنده فناوري نانو كه توليد محور باشند و تاكيد بر عمومي ساختن دانش فناوري نانو دارند،در سطح تجارتخانه‌هاي كوچك و پروژهاي بخش خصوصي، از طريق سرمايه‌گذاري حمايت خواهد كرد. 4. CNPLan بر روي پروژهايي كه در حوزه كاربردي كردن نانوتكنولوژي در بيولوژي سرطان فعاليت مي‌كنند، در پروژهاي سطح بنيادين و ساير مكانيزم هاي توسعه، سرمايه‌گذاري خواهد كرد. اهداف و ماموريت‌هاي ""CCNEها: CCNE: Centers of Cancer Nanotechnology Excellence هدف عالي اين مراكز، توسعة نانوتكنولوژي در حوزه پژوهش‌هاي بنيادين و كاربردي است به گونه‌اي كه لازم است سريعاً جهت انتقال دانش كاربردي به سوي پژوهش‌هاي درمانگاهي ابزار سازي كنند. نيازمندي‌هاي بحراني براي هر CCNE عبارت خواهند بود: تعامل با يك مركز جامع سرطان/ در چهار چوب برنامة SPORE وابستگي به دانشگاه ها يا مراكز پژوهشي مهندسي محور و علوم پايه (نظير رياضيات، شيمي، فيزيك وعلوم مواد) دارا بودن امكانات زيست محاسباتي پيشرفته. نيازمندي‌هاي وجودي غير انتفاعي در جهت توسعه همكاري‌هايي فناوري در بخش خصوصي. اهداف مطلوب ، نمايشگر فناوري‌هايي خواهند بودكه توسعه يافته‌اند و به طرز موثري عليه پروسه هاي سرطان ابزار سازي شده‌اند. يك كميته مشترك تلاش‌هاي كليه CCNEها را هدايت مي كندتا داده هاي ابزاري مطلوب براي انتقال تكنولوژي، از طريق مراكز، برآورده شود.شيوه ارتباطات داخلي مراكز و قدرت پيشرفت هر مركزنيز بوسيله اين سيستم ارزيابي مي شود. آزمايشگاه‌هاي شاخص گذار نانوتكنولوژي (NCL): ‌Nanotechnology Characterization Laboratory ذرات نانويي و ابزارهاي نانويي، از نظر ابعاد كاملا به مولكول‌هاي زيستي نزديكند و به سادگي مي‌توانند در اغلب سلول‌ها نفوذ كنند. قابليت ما در ادغام فيزيك،شيمي و خواص بيولوژيك اين ذرات پژوهشگران و مهندسان را قادر خواهد ساخت تا نانو ذرات را در جهت ساخت دارو به كار گيرند، داروهايي كه، در حوزهتصوير نگاري تشخيصي و كشف سرطان مي‌توانند مفيد واقع شوند. NCL تهيه‌كننده زير ساخت‌هاي پشتيباني اساسي در راه توسعه اين حوزه است. هدف NCL شتاب بخشي به مرحله انتقال فاز از حوزه بنيادين Nano-biotech به حوزه مهندسي است. ساخت تيم‌هاي پژوهشي: در اين حوزه NCI هنوز به دنبال مكانيزم جديدي براي توسعه تيم‌هاي چند رشته‌اي است. سياست‌هاي تشويقي: جايزه F33 NIH براي پژوهشگران ارشد كه از طرف سرويس ملي پژوهش اهدا مي شود جايزه F32 NIH براي پژوهشگران فوق دكترا كه از طرف سرويس ملي پژوهش اهدا مي شود جايزه K25 و K08 به عنوان مربي توسعه تحقيقات علمي باليني، كه از طرف سرويس ملي پژوهش اهدا مي شود سياست‌هاي صنعتي الف) برنامه‌هاي ارتقاء پژوهشگاه‌ها تحت عنوان معاهدات T32: اين برنامه پژوهشگاه‌هاي استاندارد و مجاز را قادر مي‌سازد تا فرصت‌هاي آموزشي و پژوهشي خود را جهت آموزش به دانشجويان فوق دكترا و ماقبل دكترا كه در زمينه تركيب زمينه‌هاي ويژه بيوپزشكي و تحقيقات طبي فعاليت دارند ،ارتقاء بخشد. ب) برنامه‌هاي" آموزش سرطان" در قالب معاهدات R25: اين مكانيزم در راه توسعه برنامه‌هاي آموزشي جهت دهنده به بيولوژيست‌ها، مهندسان ، فيزيك‌دانان و مربيان گام بر مي‌دارد. تمركز بر توسعه فعاليت‌هاي با برنامه، درCCNE به منظور توسعه برنامه در قالب برنامه‌هاي آموزشي/ سمينارها و انجمن‌هاي ملي تمركز يافته، درچهار چوب موضوع "نانوتكنولوژي عليه سرطان " است. برنامه فعاليت‌هاي آتي آموزشي و نيازهاي توسعه تكنولوژي بر پايه موفقيت‌هاي اوليه راهبردهاي فوق و تشخيص نيازهاي برنامه صورت خواهد گرفت. ساخت"زمينه ساز"هاي نانوتكنولوژي سرطان بر بستر هدايت برنامه‌هاي پژوهشي : با استفاده از آژانس‌هاي وسيعي اطلاع رساني(BAA ) يا Broad Agency Announcement NCIسه تا پنج زمينه ساز عمده تكنولوژي براي سرطان، نظير سيستم‌هاي نمايشگر نانوفناوري و سيستم‌هاي كنترل كيفيت درمان و پروسه‌هاي مفهوم سازي بيولوژي سرطان را به انجمن‌هاي R&Dخواهد شناساند. اين پروژه سرمايه‌گذاري سه سالانه مي‌طلبدكه از طريق ملاحظات ويژه در مفاد معاهدات لحاظ شده است. اين برنامه‌ها مسبب ساز زمينه‌هاي تكنولوژي به منظور توسعه پژوهش هاي كاربردي در سرطان پژوهي خواهند بود.اين پژوهش ها نيازمند تيم‌هايي خواهند بود كه با مراكز جامع سرطان در قالب برنامه SPORE ودر جهت پخش فناوري فعاليت كنند. پيشگامان پايه و "كاربردي" در حوزه نانوتكنولوژي سرطان: اين مراكز متمركز بر بررسي و بازرسي طرح‌هاي اوليه، در حوزه مفهوم سازي پروسه‌هاي بيولوژيكي خاص، فناوري نقص شناسي يا روش‌هاي توسعه دانش داروشناسي، خواهند بود. در اين راستا پروژه‌هاي پژوهشي كه چگونگي شاخص‌گذاري كمي مفاهيم بنيادي در بيولوژي سرطان را تعريف مي‌كنند در برنامة CNPLan لحاظ شده است. مكانيزم‌هاي سرمايه‌گذاري تحت معاهدة R33 / R21، جهت بنگاه‌هاي اختراع محور در نظر گرفته شده اند و معاهدات R43 و R41، مكانيزم‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه صنايع تجاري كوچك را لحاظ كرده اند. اكنون خطوط راهنماي كلي اين برنامه‌ها را بررسي مي كنيم: در اين بخش مي‌كوشيم تا با برنامة NCI در قالب 6 اولويت تعريف شده در اين پروژه، آشنا شويم: برنامه پي‌گيري در قالب 2 دوره طي خواهد شد: در طي دوره 1 تا 3 ساله، CNPLan، به توسعه برنامه‌هائي كه، توسعه توليداتي را در دستور كار دارند كه به زودي در سطح كاربردي مورد استفاده قرار خواهند گرفت، اهتمام خواهد داشت. در طي دوره دوم كه 3تا 5 سال به طول خواهد انجاميد توسعه برنامه‌هايي در دستور كار است كه فناوريهاي مشكل‌تري را مي‌طلبد و مسايل بيولوژيكي تازه‌اي را به چالش مي كشد و يا نيازمند به توسعه چندين مولفه پيش نياز تكنولوژيك هستند ولي داراي يك نقطه عطف و انقلابي در پروسه كشف و مدلسازي رفتار ياخته‌ها و پيش‌گيري از سرطان خواهند بود. شاخص‌هاي كمي در طي اين برنامه‌ها سمت و سوي رشد و هدايت سرمايه‌گذاري‌ها را تعيين خواهند كرد. اين شاخص‌هاي كمي معيار ارزيابي و كنترل پروژه‌ها خواهند بود. در پايان اين دوره 5 ساله حداقل انتظار اين است كه توليداتي در عرصه بيمارستاني و ياحداقل در عرصه پژوهشگاهي توليد شود. CNPLan همچنين يك برنامه جزبه جز جهت مشاركت صنايع تجاري در 5 سال آينده طراحي كرده است كه آن را در فرصتي ديگر بررسي خواهيم كرد. در زير به بررسي دوره هاي برنامة CNPLan مي‌پردازيم: اولويت يكم: نمايشگرهاي مولكولي و كاوش‌گران سريع‌تر در دوره 1-3 ساله: شروع آزمايشات باليني كه تسهيل كننده سنجش سريع و كاشف سلول‌هاي غيرطبيعي در حوزه نانوتكنولوژي باشند. بهبود واصلاح سيستم‌هاي نانو تكنولوژي زيستي (ابزارهاي پايه، مفتول‌هاي نانويي و نانوكانال‌ها) براي آناليز سريع و حساس كنترل شونده ها. چنين سيستم‌هايي بايد قادر باشند كمترين تغييرات در سلول‌هارا كنترل كنند. اولويت يكم در بازه زماني 3- 5 ساله: گسترش ابزارهاي نانويي براي سنجش متداول اعتبار نشانه‌گرهاي سرطان. توسعه سيستم چند فاكتوري پروتئيني و ژنوميك تشخيصي براي شناسايي تومورها و تعيين مرحله رشد سرطان. شروع آزمايشات باليني در بستر چند مولفه‌اي فناوري نانو وتشخيص زود هنگام و تحت نظر گيري درماني. اولويت دوم:نمايشگرهاي درون ياخته زنده در دوره1-3 ساله : ارزيابي داروهاي جديد در قالب برنامة IND به منظور شروع آزمايشات پژوهشي در سطح درمانگاهي جهت MRI نانويي، با قابليت شناسايي حداقل100000 سلول سرطاني فعال و مهاجم هدايت آزمايشات پزشكي در سطوح مختلف درماني با حداقل 3 نوع كاوشگر تصويري با استفاده از ابزارهاي كاوشگر متنوع نظير MRI ، مافوق صوت و نمايشگران اپتيكي مادون قرمز. اولويت دوم در بازه زماني 3-5 ساله: كامل كردن آزمايشات باليني و ثبت و ذخيره سازي استفاده هاي دارويي(NDA) براي اولين عامل تصوير نگاري نانويي كه قابليت شناسايي كردن فعاليت زير 100000سلول سرطاني مهاجم را داشته باشد. شروع آزمايشات باليني با عوامل متعدد تصوير نگاري نانويي توسعه قابليت‌هايي براي پايش پروسه هاي سلولي فعال همانطور كه در طي زمان تغيير مي كنند. اولويت سوم: گزارش بازدهي روش درمان Reporters of Efficacy در دوره 1-3 ساله: شروع آزمايشات باليني با ابزارهاي نانويي (بر پايه ابزارهاي نمايشگر درون ياخته) با هدف ارزيابي آزمايشات باليني و موثر بودن ابزارها. ايجاد قابليتهايي براي پايش انهدام شبكه رگهاي مربوط به تومورهاي اوليه توپر و ضايعات متاستاتيك(در سراسر بدن تكثير مي شوند). ايجاد ابزارهاي نانويي به منظور شناسايي و ارزيابي كمي تغييرات شيميايي و بيولوژيك ، ناشي شده از روش درمان . نشان دادن صحت موضوع براي ابزارهاي نانويي ، كه، بر اساس تصوير نگاري درون ياخته يا بيرون از موجود زنده استوارند و مي توانند با عوامل درماني مختلفي براي نشان دادن توزيع زيستي درون ياخته اي استفاده شوند. شروع آزمايشات باليني با يك ابزار تصويرنگاراپتيكي كه قابليت نشان دادن مرزهاي جراحي با استفاده از عوامل نانويي باشند. در دوره 3 تا5 ساله: نشان دادن سيستمهاي چند كاره (نمايشگر هاي داخل ياخته و نمايشگرهاي محيط پيرامون ياخته) كه قادر باشند سريعاً بازدهي روش درمان را بر اساس خودكشي سلولي(Apoptosis)، رگزايي،پسروي و ديگر نشانگرها، تعيين كنند. نشان دادن سيستم‌هاي چند كاره براي پايش آني توزيع داروها ترغيب استفاده‌ متداول از گزارشات اثر بخشي در مقياس نانوبه منظور جانشيني سنجشهاي نانويي در آزمايشات باليني. اولويت چهارم: روش‌هاي درماني چند منظوره در دوره 1-3 ساله فايل كردن كاربرد داروهاي جديد جهت شروع آزمايشات باليني به كمك يك سنسور هدف‌گير(تشعشعي، مغناطيسي) ثبت و ذخيره سازي كاربرد داروهاي جديد جهت شروع يك عمليات درماني چند منظوره كامل به همراهي ابزارهاي ارزياب روش درمان. توسعه ابزارهاي نانويي با قابليت هدف‌گيري‌هاي چند منظوره و متنوع ثبت و ذخيره سازي كاربرد داروهاي جديد نانويي براي شروع تمرينات باليني به منظورارايه يك روش درماني مبتني بر ابزارهاي نانويي و سيستم‌هاي هدف‌گير شبكه‌اي. دردوره 3-5 ساله: هدايت چندبعدي عمليات باليني با هدف گيرهاي حساس(تشعشعي،ميدان مغناطيسي) ثبت و ذخيره سازي كابردهاي داروهاي نانويي جديد به منظور پوشش عمليات باليني يك روش درماني مبتني بر هدفگيري چند فاكتوري ،با استفاده از داروهاي نانويي. نشان دادن با تركيب مجدد5 داروي رد شده در ابزارهاي نانويي هوشمند و هدف دار براي آزمايش مجدد در نسل جديدي از مدلهاي پيش باليني اولويت پنجم: پيشگيري و كنترل دردوره 1-3ساله: نشان دادن صحت موضوع براي ابزارهاي نانويي داراي توانايي نشان دادن تغييرات ژنتيكي (كه مربوط به تشخيص فرايندهاي پيش قراولان سرطان وhyperplasia است)، با هدف پيشگيري از ايجاد سرطان متعاقب آن. در دوره 3-5 ساله: ثبت و ذخيره سازي داروهاي جديد نانويي به منظور شروع آزمايش‌هاي باليني يك ابزار نانويي كه قابليت شناسايي زودرس پروسه هاي سرطان را دارد. نشان دادن صحت موضوع ، براي ابزارهاي نانويي توانمند در كشف متاستازها(در سراسر بدن پخش مي شوند) اولويت ششم:" امكان بخش" هاي پژوهش: در دوره 1-3 ساله ايجاد ابزارهاي نانويي نتيجه گيري، براي آناليز پروتئين‌ها و شناسايي زيست نشانگر. ساخت نمونه اوليه براي كاربرد در شرايط آني و درهمان محل به منظور معين كردن توالي ژنها در سلولهاي بد خيم و سلولهايي كه در مراحل قبل از بد خيم شدن مي باشند. توسعه تحقيقات بيو لوژي بر اساس سامانه هاي ابزاري همراه با كشت آزمايشگاهي بهبود و تصحيح روشهاي نشانه گذاري سلول و اجزاءآن با ذرات نانويي مانند نقاط كوانتومي براي مطالعه روندها و فرايندهاي سرطان توسعه بانك هاي اطلاعاتي سم شناسي براي ابزارهاي نانويي و نانوذرات ساخت يك چهارچوب علمي، براي قواعد داوري"تشخيص نانو ابزاري"، " داروها" و مواد پيشگيري كننده در دوره 3-5 ساله: ايجاد ابزارهاي تحليلي نانويي به منظور مطالعه متيلاسيون DNA و فسفريزاسيون پروتئين ترغيب استفاده روزمره از فناوري مقياس نانو جهت توصيف تنوع تومورها. نشان دادن فناوري در مقياس نانو براي كشف جهش هاي متعدد در موجود زنده ترغيب استفاده روزمره از ابزارهاي تحليلي نانويي براي مطالعه مسيرهاي پيام دهي سلولي ............................................................................................................................... منبع:www.irannano.org
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول