گروه : خراسان شمالی
حوزه :
شماره : ۱۳۹۶۰۷۰۱۰۰۰۰۴۲
تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱ - ۱:۰۴ ق.ظ
فرازی از وصیتنامه سردار شهید سید باقر میراحمدی با آن‌هایی که در مقابل جمهوری اسلامی ایران بایستند انقلابی رفتار خواهد شد در قسمتی از وصیت‌نامه سردار شهید سید باقر احمدی آمده است: با آن‌هایی که در مقابل جمهوری اسلامی ایران بایستند انقلابی رفتار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، فرازی از وصیتنامه سردار شهید سید باقر میراحمدی را با هم می خوانیم:

فی قلوبهم مرض فزاد هم الله مرضا و لهم عذاب الیم با کانوا یکذبون و اذا قیل لهم لا تفسرو فی الارض قالوا انما نحن مصلحون (سوره بقره آیه 11 ـ 10)

در قلب‌های آنان مرض است و خدا زیاد کند آن مرض را و چه عذابی دردناک در مسیرشان است به آن چیزی که بودند دروغگویان زمانی که گفته می‌شود در زمین فساد نکنید فریاد برمی‌آورند که ما هستیم مصلح و صلح جو.

آری قرآن با چه زبان شیوایی و چقدر خوب و زیبا خصلت‌های ضد توحیدی و انسانی را از آنانکه ادعای آن دارند که ما هستیم پیکارجو در مقابل باطل و فریاد خلقی سر می‌دهند که ما هستیم پیشتازان خلق در حالی که در قلب‌های آنان جز کینه و عداوت و دشمنی چیزی دیگر نبوده است.

در ضمن چون امروز در جمع برادران زندانی می باشیم دوست دارم پیامی هم برای کسانی که طبق آیه شریفه بالا و برای کسانیکه نمی‌خواهند حقیقت را قبول کنند بفرستم.

ای کسانیکه خودتان را دسیسه دست چند خود هر وقفه قرار داده اید آیا باز هم نمی‌خواهید به حقیقت جمهوری اسلامی پی ببرید؛ و دنبال‌روی افرادی نباشید که از اربابانشان در خارج از کشور ایران دستور می‌گیرند ما به این افراد آخرین اخطار را می‌دهیم مخصوصا به افرادی که روستاهایشان پاک‌سازی‌شده است و هم‌اکنون نیروهای جمهوری اسلامی ایران مستقر می‌باشند که هر چه زودتر به دامان اسلام برگردند.

مگر ندیدید قدرت اسلام و قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران را که با صدام کافر که پشتیبانانی چون آمریکای جنایت‌کار و دیگر ابر قدرت‌ها را داشت دیدید که در یک مرحله از عملیات حدود بیست هزار نفر از افرادشان به محاصره نیروهای اسلام افتاد و تاب مقاومت را نیافتند و راهی جز تسلیم شدن نداشتند تا دیر نشده است به دامن اسلام و مردم برگردید چون دیری نخواهد گذشت که بساط گروهک‌ها در کردستان جمع خواهد شد؛ و خداوند توبه گناهکاران را می‌بخشد؛ و اما آنانی که در مقابل جمهوری اسلامی بایستند انقلابی به آنان رفتار خواهد شد همچنان که با صدامیان شد به امید روزی که برادرانیکه گول یک‌مشت خودفروخته را خورده اند و به حقیقت اسلام و جمهوری اسلامی پی ببرند و در یکجا جمع شدند و ندای وحدت سر دهیم.

انتهای پیام/