گروه : جامعه
حوزه : حقوقی و قضایی
شماره : ۱۳۹۷۰۷۲۴۰۰۰۶۴۰
تاریخ : ۱۳۹۷/۷/۲۴ - ۱:۲۷ ب.ظ
بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت به درخواست تعدیل مهریه+تصویر رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور در خصوص رسیدگی خارج از نوبت درخواست تعدیل مهریه صادر کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، رئیس قوه قضاییه بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ را خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور در خصوص رسیدگی خارج از نوبت درخواست تعدیل مهریه صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلای تعیین‌شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

به گزارش فارس، اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز گذشته از ابلاغ این بخشنامه به مدیران استان تهران خبر داده بود.

انتهای پیام/