گروه : دفاتر منطقه ای
حوزه : آسیای مرکزی و روسیه
شماره : ۱۳۹۸۰۲۲۷۰۰۰۲۰۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۲/۲۸ - ۹:۳۴ ق.ظ
ازبکستان و هلند مرکز مهندسی انرژی اتمی ایجاد می‌کنند آژانس «اوز اتم» و Worley هلند در مورد ایجاد یک مرکز مهندسی انرژی اتمی قرارداد همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند،آژانس «اوز اتم» و Worley هلند در مورد ایجاد یک مرکز مهندسی انرژی اتمی قرارداد همکاری امضا کردند.

«اندرو وود» مدیر اجرایی شرکت Worley هلند گفت: ما از همکاری با آژانس «اوزاتم» در مورد این این طرح مهم افتخار می کنیم.

وظایف و ابعاد اصلی فعالیت مرکز «اوز.اتم.اینجینیرینگ» مدیریت طرح ها به خصوص تنظیم پیشنهادات برای تدوین اسناد مناقصه ها، اسناد فنی، ارزیابی فنی در زمینه انرژی اتمی می باشد.

شرکت Worley هلند برای تامین نیازهای مرکز «اوز.اتم.اینجینیرینگ» با متخصصان برجسته خارجی که متخصصان ملی را آموزش می دهند، همکاری می کند.

همچنین برای تنظیم موازین و استانداردهای لازم جهت ارائه خدمات مهندسی در زمینه انرژی اتمی و اجرای طرح ها نیز کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/ح