گروه : علمی و دانشگاهی
حوزه : آموزش
شماره : ۱۳۹۸۰۷۳۰۰۰۰۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۸/۵ - ۱:۵۳ ق.ظ
آخرین مهلت دانشگاه‌ها برای استفاده از تسهیلات ساخت سرای دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان بخشی از سود و کارمزد تسهیلات دریافتی دانشگاه‌ها را برای جبران کمبود سراهای دانشجویی پرداخت می‌کند و دانشگاه‌های متقاضی استفاده از این تسهیلات حداکثر تا پایان آبان برای ارائه طرح توجیهی مهلت دارند.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، در راستای اجرای بند «پ» ماده (103) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و بند «الف» تبصره (9) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، صندوق رفاه دانشجویان بخشی از کمبود ظرفیت سراهای دانشجویی را با پرداخت بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات دریافتی دانشگاه‌ها و بخش غیردولتی جبران می‌کند.

صندوق رفاه دانشجویان از دانشگاه‌های متقاضی استفاده از تسهیلات این صندوق خواسته تا با تکمیل طرح توجیهی فنی و اقتصادی پیوست، مستندات مربوطه اعم از تاییدیه دبیر منطقه در خصوص کمبود ظرفیت سرای دانشجویی، مصوبه هیات امناء، مصوبه هیات رئیسه یا عناوین مشابه را برای طرح، بررسی و تعیین اولویت پرداخت تسهیلات در نخستین نشست کمیسیون دائمی هیات امناء، حداکثر تا پایان آبان‌ماه به این صندوق ارسال کنند.

انتهای پیام/