گروه : اقتصادی
حوزه : راه و مسکن
شماره : ۱۳۹۸۰۸۰۱۰۰۰۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۸/۱ - ۱۱:۳۰ ق.ظ
برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه دریانوردی با همکاری دانشگاه‌های چابهار رئیس سازمان مدیریت صنعتی گفت: در یک ماه گذشته دو قرارداد دوره آموزشی با دانشگاه بین‌المللی چابهار و دانشگاه علوم دریانوردی چابهار منعقد کردیم.

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرنگار اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس،‌‌ ابوالفضل کیانی بختیاری امروز با اشاره به اینکه صنعت دریامحور حائز اهمیت است، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبق فرموده مقام معظم رهبری دریا برای کشور فرصت است و برای پیشرفت و حفظ منافع ملی کشورها دریا اهمیت راهبردی و فواید بزرگی دارد.

وی که در نشست نمایشگاه بین‌المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گفت، افزود: این نمایشگاه با مشارکت شورای عالی صنایع دریایی، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و فعالان این صنعت پنجم تا هشتم آذر ماه در بندرعباس برگزار می‌شود.

کیانی افزود: هدف از برگزاری، ارائه دستاوردها و توانمندی‌های صنعت دریایی و توجه دادن به مقوله توسعه دریامحور، صادرات و جذب سرمایه گذاری خراجی است.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبق آمار بانک جهانی از 54 کشور فقیر دنیا 20 کشور در خشکی محصور هستند و این نشان می‌دهد دریا در توسعه بسیار موثر است.

وی اضافه کرد: کشور ایران با برخورداری از بیش از 5000 کیلومتر مرز آبی و ساحل و حاکمیت بر جزایر متعدد، برخورداری از ذخایر نیروی انسانی نخبه، ذخایر آبزیان، ذخایر نفت و گاز و انرژی و موقعیت ژئوپلتیک نشان‌دهنده این است که ما باید به مقوله دریا و توسعه دریامحور اهمیت دهیم.

کیانی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشورهای توسعه‌یافته توجه زیادی به زنجیره تامین و اقتصاد دریا دارند، آنها به فناوری‌های پیشرفته ساخت و تعمیر شناور و تجهیزات فراساحل، موضوعات دانش‌بنیان در این صنعت، نوآوری در دریا، حمل و نقل دریایی و.. به صورت زنجیره‌ای توجه کرده‌اند و همین علت رشد آنها است.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: ضرورت دارد همه کسانی که سهمی در دریا دارند کمک کنند تا سیاست‌های توسعه دریامحور به نحوی طراحی شود که مدیریت کلان و یکپارچه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در نظر بگیرند و توسعه نظام دریا مدنظر باشد و تقسیم آمایش و توزیع نقش بازیگران صنعت دریا هدف‌گذاری باشد.

وی تاکید کرد: این مناسب است که نگاه مردم به سمت حرکت از خشکی به دریا تغییر یابد.

کیانی گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما در سازمان مدیریت صنعتی آماده‌ایم با همکاری بخش‌های فعال در این زمینه، دوره‌های آموزشی صنعت دریامحور، دیگر آموزش‌های حرفه‌ای در این صنعت و همچنین آموزش‌های مدیریت کسب و کار صنایع دریامحور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در قالب مسئولیت اجتماعی برگزار کنیم.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی افزود: در یک ماه گذشته ما دو قرارداد دوره آموزشی با دانشگاه بین‌المللی چابهار و دانشگاه علوم و فنون دریانوردی چابهار منعقد کردیم و به زودی این دوره‌ها در چابهار برگزار می‌شود.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌