گروه : دفاتر منطقه ای
حوزه : آسیای مرکزی و روسیه
شماره : ۱۳۹۹۰۴۰۲۰۰۰۲۴۹
تاریخ : ۱۳۹۹/۴/۲ - ۱۲:۴۶ ب.ظ
آرزوی سلامتی «بردی محمداف» برای پیشوای قزاقستان رئیس جمهور ترکمنستان در پیامی با اشاره به ابتلای نخستین رئیس جمهور قزاقستان به «کرونا»، برای وی آرزوی سلامتی و بهبود کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان به «نورسلطان نظربایف» نخستین رئیس جمهور قزاقستان پیام رسمی ارسال کرد.

در این پیام بردی محمداف گفت: ابتلای نخستین رئیس جمهور قزاقستان به ویروس «کرونا» باعث نگرانی  ما است.

وی تصریح کرد: اطمینان داریم که شما بر این بیماری پیروز خواهید شد. در این زمان دشوار من آماده حمایت و ارائه هرگونه کمک هستم.

در پایان پیام رئیس جمهور ترکمنستان به نظربایف آرزوی سلامت و عمر طولانی کرد.

شایان ذکر است که هفته پیش سرویس مطبوعاتی دفتر نخستین رئیس جمهور قزاقستان از ابتلا نظربایف به کرونا خبر دادند.

بر اساس این گزارش نظربایف تحت نظارت پزشکان قرار گرفت و هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

در ترکمنستان همچنان موارد کرونا ثبت نشده است.

انتهای پیام/ح