گروه : علم و پیشرفت
حوزه :
شماره : ۱۳۹۹۱۰۲۱۰۰۰۶۵۹
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۱:۴۴ ق.ظ
سیاسیون در اینستاگرام/ اکانت های پرطرفدار متعلق به کدام سیاستمداران ایرانی است؟ اینستاگرام در چند سال گذشته به بستر اصلی حضور سیاسیون تبدیل شده است. اما کدام شخصیت ها ی سیاسی ایرانی بیشترین دنبال کننده را در این بستر دارند؟

به گزارش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، امروزه گسترش فضای مجازی و رشد شبکه های اجتماعی به سطحی رسیده است که در تمام ابعاد فضای حقیقی جامعه نقش و سهم اصلی را دارد از این رو بهتر است بگوییم فضای مجازی نه اینکه هم سطح فضای حقیقی هست بلکه فضای مجازی در دنیای امروزی، بزرگ تر از فضای حقیقی شده است.

به بیان بهتر تمامی ابعاد (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و...) فضای حقیقی در فضای مجازی وجود دارد، مضاف بر اینکه بسیاری از اقلیت ها و حداقل های محتوایی و نگرشی که امکان حضور و عرضه در فضای حقیقی جامعه را -به علت هنجارها و یا حداقل بودن- ندارند در فضای مجازی فعالانه سهم دارند و به فعالیت مشغول هستند که امر جدای از کنش هایی است که ابتدا از فضای مجازی شروع می شود و در بعضی موارد به فضای حقیقی جامعه سرریز می کند.

یکی از ابعاد جدی حضور شبکه های اجتماعی به عنوان بخش اصلی فضای مجازی امروز جهان، عرصه سیاست است، که از اینکه نظر مردم در مورد یک شخصیت سیاسی و یا سازمان چیست شروع می شود و تا ظرفیت تصمیم سازی برای دموکراسی پیش می رود.

نقش جدی شبکه های اجتماعی در موضوعات سیاسی به حدی است که در تمامی کشور ها در حال حاضر نامزدهای انتخاباتی به صورت جدی در این بستر فعالیت می کنند و نقل قول و حتی موضع های سیاسی و بین المللی بعضی از شخصیت ها به جای اینکه در فضای دیپلماسی کلاسیک گذشته باشد سر از توییتر و یا فیس بوک در می آورد.

*چند نفر در اینستاگرام فارسی فعالیت دارند؟

اینستاگرام فارسی که در حال حاضر یکی از اصلی ترین شبکه های اجتماعی ایرانیان است، بر اساس بررسی های مرکز پژوهشی بتا بیش از چهل و هفت میلیون کاربر ایرانی دارد و این کاربران در طول یک سال بیش از یک میلیارد محتوا تولید می‌ کنند.

نوع فعالیت در سطح بالای کاربری نشان می دهد که بیش از ۵۰ پیج با دنبال کننده بیش از ۳ میلیون کاربر دارد و بیش از ۶۰۰ پیج با دنبال کننده بیش از یک میلیون در این فضا وجود دارد.

*کدام شبکه اجتماعی بیش از سایرین، ایرانی ها را به خود مشغول می کند؟

می توان گفت از نظر اینکه کاربران چه زمانی در شبکه های اجتماعی صرف می کنند اصلی ترین شبکه اجتماعی حال حاضر کشور است به صورتی که بیش از بقیه شبکه های اجتماعی و حتی پیام رسان ها وقت کاربران را به خود اختصاص می دهد.

*سیاسیون مهم ایران در اینستاگرام

با بررسی انجام شد از سوی مرکز پژوهشی بتا ترتیب سیاسیون که در بستر اینستاگرام فعال هستند بر اساس تعداد دنبال کننده به صورت زیر است.

نکته جالب اینکه حضور سیاسیون در اینستاگرام نه اینکه از بسترهای سیاسی مانند توییتر کمتر نیست بلکه با فیلتر نبودن این شبکه اجتماعی در حقیقت بستری برای حضور و تعامل بیشتر شخصیت های سیاسی با مردم شده است.

نکته جالب سهم بیشتر شخصیت های سیاسی از دنبال کنندگان در این بستر است، به بیان بهتر اینستاگرام در مدت چند سال گذشته به بستر اصلی حضور سیاسیون تبدیل شده است و شخصیت های سیاسی بیشترین دنبال کنندگان خود را در این بستر دارند.

در این میان صفحه منسوب به رهبری بیشترین تعداد دنبال کننده اینستاگرام را دارد و بعد از آن رئیس جمهور بیشتر تعداد دنبال کننده را دارد ، رتبه سوم مربوط به رئیس قوه قضاییه است و در بعد از آن دیگر شخصیت های سیاسی جای گرفته اند که در نمودار زیر بر اساس تعداد دنبال نمایش داده شده است.

*منبع: مرکز پژوهشی بتا

انتهای پیام/