گروه : ورزشی
حوزه : سایر حوزه ها
شماره : ۱۳۹۹۱۱۲۶۰۰۰۶۷۷
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ - ۲:۵۸ ب.ظ
رکورد دوی ۲۰۰ متر داخل سالن ایران پس از 17 سال شکست سجاد هاشمی رکورد ملی ماده ۲۰۰متر داخل سالن ایران راپس از 17 سال شکست.

به گزارش خبرگزاری فارس، پیش سجاد هاشمی دونده دوهای سرعت کشورمان موفق شد در جریان برگزاری دور مقدماتی رقابت‌های بین المللی داخل سالن ترکیه و در ماده ۲۰۰ متر با ثبت حد نصاب ۲۱.۲۱ ثانیه رکورد جدیدی را برای کشورمان در این ماده به ثبت برساند.

حد نصاب قبلی این ماده با ۲۱.۸۰ ثانیه در اختیار امیر حسین توکلیان بود که در سال 82 به ثبت رسیده بود.

این حد نصاب جدید ملی پس از منفی شدن نتیجه تست دوپینگ سجاد هاشمی به‌ ثبت نهایی خواهد رسید.

انتهای پیام/