گروه : استانها
حوزه : خراسان رضوی
شماره : ۱۴۰۰۰۴۳۱۰۰۰۰۴۰
تاریخ : ۱۴۰۰/۴/۳۱ - ۸:۲۵ ق.ظ
کیفیت هوای مشهد در آستانه نارنجی شدن/ ۵ ایستگاه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند شاخص کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۱ در وضعیت زرد و قابل قبول و شاخص فعلی بر روی عدد ۱۱۰ و در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۱ در وضعیت زرد و قابل قبول و شاخص فعلی بر روی عدد ۱۱۰ و در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

پنج ایستگاه آوینی،کریمی، خیام شمالی، خاقانی و سمزقند در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند که بیشترین بار آلودگی از ایستگاه‌ خیام شمالی با شاخص کیفی ۱۲۳ گزارش شده است.

کمترین بار آلودگی نیز از ایستگاه‌ نخریسی با شاخص کیفی ۵۱ و در شرایط زرد و قابل قبول گزارش شده است. بقیه ایستگاه‌ها نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار دارند.

انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸