گروه : اقتصادی
حوزه : اقتصاد کلان و بودجه
شماره : ۱۴۰۰۰۶۳۱۰۰۰۳۸۷
تاریخ : ۱۴۰۰/۶/۳۱ - ۱۲:۰۰ ب.ظ
جزئیات کامل درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه ابتدایی امسال+جدول بیشترین درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه ابتدایی امسال، مربوط به عوارض خروج از کشور و کمترین تحقق مربوط به مالیات خانه ها و خودروهای لوکس و مالیات بر خانه های خالی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجموع درآمدهای وصولی مالیاتی در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشدی معادل 95 درصد از مبلغ 512 هزار و 364 میلیارد ریال به مبلغ 853 هزار و 107 میلیون ریال افزایش یافته است. میزان وصولی درآمدهای مالیاتی طی دوره زمانی مذکور 95 درصد از درآمد پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 1400 محقق گردیده و شامل 92 درصد در بخش مالیات‌های مستقیم و 98 درصد در بخش مالیات‌های غیر مستقیم است.

 

مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در چهار ماهه ابتدایی سال 1400 به ترتیب 53 درصد و 47 درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهند.

از مجموع مالیات‌های مستقیم در دوره مذکور 28 درصد سهم مالیات تکلیفی و مابقی معادل 72 درصد مالیات تشخیصی بوده است. همچنین، از مجموع مالیاتهای غیر مستقیم در دوره مذکور 3 درصد سهم مالیات تکلیفی و معادل 97 درصد مالیات تشخیصی بوده است.

براساس این گزارش، درصد تحقق هریک از درآمدهای مالیاتی در دوره مذکور به شرح نمودار زیر است:

 

بیشترین درصد تحقق درآمد، مربوط به عوارض خروج از کشور و کمترین تحقق مربوط به مالیات خانه ها و خودروهای لوکس و مالیات بر خانه های خالی است. در بخش درآمد مالیات های مستقیم مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی و در بخش مالیات های غیرمستقیم عوارض خروج از کشور، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقال خودرو، مالیات شماره گذاری خودرو، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف سیگار تحقق بیش از 100 درصد بوده است.

انتهای پیام/