چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۲:۲۵

آنگلا مرکل

صدر اعظم آلمان

تعداد اخبار ۵۷۴۷
بحران قدرت جهانی آمریکا
فرهنگ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
همراه اول