اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

ابوالفضل شکارچی

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح

تعداد اخبار ۷
همراه اول