اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

اردوان مجیدی

پژوهشگر و تحلیلگر

تعداد اخبار ۷۸
وزارتخانه ای با پنج وزیر
تعلیم و تربیت | ۱۴۰۰/۴/۱۵
ارزش‌یابی پرچالش ولی سازنده
تعلیم و تربیت | ۱۴۰۰/۴/۷
مربی با طمانینه در ارزشیابی زیرکانه
تعلیم و تربیت | ۱۴۰۰/۳/۳۰
مربی زیرک در پهنه سکوهای آموزشی
تعلیم و تربیت | ۱۴۰۰/۳/۲۷
مهمتر از انتخاب وزیر!
تعلیم و تربیت | ۱۴۰۰/۳/۲۴
همراه اول