اخبار فارس من فارس TV افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

اردوان مجیدی

پژوهشگر و تحلیلگر

تعداد اخبار ۹۱

    جوهره و ماهیت تمدن
    تعلیم و تربیت | ۱۴۰۱/۷/۲۷
    جای خالی شاگردان در مدرسه!
    تعلیم و تربیت | ۱۴۰۱/۴/۶
    همراه اول