يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۲

اردوان مجیدی

پژوهشگر و تحلیلگر

تعداد اخبار ۶۰
سکوهای تاثیرگذار تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
پادشاه لخت در تمدن سایبری
اجتماعی | ۱۳۹۹/۶/۲
میدانی برای یادگیری باز
اجتماعی | ۱۳۹۹/۶/۱
همراه اول