اخبار فارس من فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

اردوان مجیدی

پژوهشگر و تحلیلگر

تعداد اخبار ۰
همراه اول