اخبار فارس من فارس TV افکار سنجی توانا

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور دولت دوازدهم

تعداد اخبار ۱۱۰۴
همراه اول