اخبار فارس من فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

تعداد اخبار ۱۱
همراه اول