اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

بهرام عین اللهی

وزیر بهداشت و درمان و آموزشی پزشکی

تعداد اخبار ۱۵۸
همراه اول