اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

سورنا ستاری

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

تعداد اخبار ۲۳۱۰
همراه اول