اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

تعداد اخبار ۲۳۵
همراه اول