اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

سید سعیدرضا عاملی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

تعداد اخبار ۶۷
همراه اول