اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

سیدرضا فاطمی امین

وزیر صنعت، معدن و تجارت

تعداد اخبار ۷۹
همراه اول